Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na wojenne sieroty
b) na odbudowę nawłockiego kościoła
c) na protezy dla ofiar wojny
d) by spłacić swoje długi
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) opowieści biograficznej
b) mitu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) reportażu
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspresową
b) ekspresywną
c) ekspansywną
d) ekstradycyjną
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Dzieje grzechu
b) Syzyfowe prace
c) Przedwiośnie
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas kolacji
b) nigdy nie okazału mu swych uczuć
c) w "Ariance"
d) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) wszystkich sprzyjających Ormianom
b) Rosjan
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) Ormian
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) nie miał żadnego zajęcia
b) pracował w fabryce
c) wrócił na studia medyczne
d) pracował w "Kurierze Warszawskim"
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Barwicki
b) Gajowiec
c) Dostański
d) Baryka
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Warszawy
b) do Moskwy
c) do Charkowa
d) do Siedlec
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) po śmierci jej męża
b) po jej zamążpójsciu
c) w dzieciństwie
d) przed jej zamążpójściem
Rozwiązanie


Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Małopolski
b) Mazowsza
c) Ukrainy
d) Podlasia
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Cezary Baryka
b) Hipolit Wielosławski
c) Antoni Lulek
d) Szymon Gajowiec
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) aprobujący
b) negatywny
c) pozytywny
d) gloryfikujący
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) patriotą polskim
b) propagatorem krwawej rewolty
c) zwolennikiem rewolucji
d) komunistą
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) biegle władała rosyjskim
b) nie znała polskiego
c) nie mówiła po rosyjsku
d) była poliglotką
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Turkmenistanu
b) Azerbejdżanu
c) Kazachstanu
d) Armenii
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) pieniądze i kosztowności
b) polski paszport
c) walizkę
d) ważne dokumenty
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Łazienkach
b) w kawiarni
c) w Parku Praskim
d) w Ogrodzie Saskim
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Franciszkańskiej
b) Gęsiej
c) Świętojerskiej
d) Miłej
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) płaszcz
b) frak
c) smoking
d) garnitur
Rozwiązanie


Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
b) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
c) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
d) Karol Marks i Fryderyk Engels
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) "od bolszewików"
b) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
c) zamordowani przez Polaków
d) popełniając samobójstwo
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) Biblia
b) wspomnienia rodzinne
c) Kancjonał
d) pamiętnik z wojny 1831 roku
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) bezosobowa
b) płynna
c) personalna
d) odautorska
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
b) brak wielkiej idei i odwagi
c) brak integracji społeczeństwa
d) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) na Ukrainie
b) w Polsce
c) w Rosji
d) na Litwie
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) w Baku
b) niedaleko przed granicą Polski
c) nie znamy miejsca jego spoczynku
d) na terenie Polski
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) wykładowcy
b) administratora
c) nauczyciela
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
b) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
c) ustalenie kształtu granic
d) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) księdzem
b) chłopem
c) ziemianinem
d) arystokratą
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1914 roku
b) 1918 roku
c) 1917 roku
d) 1905 roku
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
b) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
c) utworzenie społeczeństwa niezależnego
d) utworzenie społeczeństwa równego
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) pesymistyczną interpretację zakończenia
b) dowolną interpretację zakończenia
c) tylko jedną interpretację zakończenia
d) optymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) we wrześniu1920 roku
b) w sierpniu 1921 roku
c) w sierpniu 1920 roku
d) we wrześniu1921 roku
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Moskwę
b) II Rzeczpospolitą
c) Warszawę
d) Rosję
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dębińska
b) Dębowska
c) Dąbkiewicz
d) Dąbrowska
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) opanowaniem
b) porywczością
c) ugodowością
d) uległością
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie kochanka
b) stanęła po stronie narzeczonego
c) nie zajęła zadnego stanowiska
d) zemdlała
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Ksiądz Anastazy
b) Wanda Okszyńska
c) Laura Kościeniecka
d) Karolina Szarłatowiczówna
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) wieś położona nieopodal Nawłoci
b) miejsce pochówku Seweryna Baryki
c) rodzinne miasto matki Cezarego
d) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Małopolskę
b) Mazury
c) Mazowsze
d) Ukrainę
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Seweryna Baryki
b) dziadkiem Cezarego Baryki
c) dziadkiem Seweryna Baryki
d) pradziadkiem Cezarego Baryki
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) wprowadzenia demokracji
b) utrwalenia władzy Anglików
c) przejęcia władzy przez muzułmanów
d) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) kozą
b) koniem Hipolita
c) kaczką
d) perliczką
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w grudniu 1921
b) w styczniu 1920
c) w grudniu 1920
d) w styczniu 1921
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) odwiedziła chorą ciotkę
b) zalecił jej to lekarz
c) nie zdała do szóstej klasy
d) nudziła się podczas wakacji w mieście
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na nerwach
b) gra na fortepianie
c) gra na pianinie
d) gra na skrzypcach
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Nawłoć
b) folwark Leniec
c) folwark Odolany
d) folwark Chłodek
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
c) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Tatarom
b) Ormianom
c) Cezaremu Baryce
d) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na anglikanizm
c) na luteranizm
d) na judaizm
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) odstąpił pokoje w mieszkaniu
b) upokorzył dyrektora szkoły
c) wydał matkę
d) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Psarach
b) w Ciekotach
c) w Owczarach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Konstancinie
b) w Warszawie
c) w Paryżu
d) w Nawłoci
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) profesor
b) lokaj
c) urzędnik państwowy
d) korepetytor
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
b) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
c) Bakińska Rada Delegatów Robotników
d) miejscowa Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Jędrek
b) Hipolit
c) Maciejunio
d) Gruboszewski
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) ewolucyjna
b) burżuazyjną
c) socjalną
d) rewolucyjną
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w maszynowni
b) na dachu pociągu
c) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
d) w ostatnim wagonie pod kożuchami
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) podwieczorku
b) tańca "kozaka"
c) fortepianowego koncertu Wandy
d) kolacji
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja moralizatorsko-pouczająca
b) konwencja opisowo-oceniająca
c) konwencja patetyczno-moralizatorska
d) konwencja komiczno-sielankowa
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) nie był związany z krajem
b) groził mu sąd wojenny
c) bał sie skandalu
d) nie chciał utracić intratnego zajęcia
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) płynna
b) personalna
c) bezosobowa
d) odautorska
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w lesie Rogacz
b) pod Warszawą
c) w Radzyminie
d) w Nawłoci
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody świerk
b) młody krzew róży
c) młodą sosnę
d) młody jałowiec
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) prawo
b) medycynę
c) biologię
d) filologię rosyjską
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od kapitalistycznego do socjalistycznego
b) od niewolniczego do komunistycznego
c) od socjalistycznego do komunistycznego
d) od kapitalistycznego do komunistycznego
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w "Ariance"
b) u fornala Biernackiego
c) w budynkach gospodarczych
d) u ekonoma Gruboszewskiego
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był korespondentem wojennym
b) był oficerem armii polskiej
c) opuscił kraj
d) był dowódcą korpusu piechoty
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) na Ukrainie
b) w Prusach Wschodnich
c) we Włoszech
d) w Alpach
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) pożyczone od Gajowca
b) zarobione w fabryce
c) uzyskane ze sprzedaży fraka
d) pożyczone od Hipolita
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) miał silny charakter
b) dziewczyna była mu obojetna
c) zniszczyła mu zycie
d) przywykł do cierpienia podczas wojny
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) atak na polskie władze i burżuazję
b) wprowadzenie polskiej waluty
c) krytyka proletariatu
d) nawoływanie do pojednania
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) konduktor
b) ksiądz
c) dawny przyjaciel Seweryna
d) żołnierz
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu