Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) dziadkiem Seweryna Baryki
b) pradziadkiem Cezarego Baryki
c) dziadkiem Cezarego Baryki
d) pradziadkiem Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) w "Ariance"
b) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
c) nigdy nie okazału mu swych uczuć
d) podczas kolacji
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Ormian
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) wszystkich sprzyjających Ormianom
d) Rosjan
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Syzyfowe prace
b) Wiatr od morza
c) Dzieje grzechu
d) Przedwiośnie
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Podlasia
b) Ukrainy
c) Mazowsza
d) Małopolski
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja moralizatorsko-pouczająca
b) konwencja opisowo-oceniająca
c) konwencja komiczno-sielankowa
d) konwencja patetyczno-moralizatorska
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) garnitur
b) płaszcz
c) frak
d) smoking
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) w sierpniu 1921 roku
b) we wrześniu1921 roku
c) we wrześniu1920 roku
d) w sierpniu 1920 roku
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) nie znała polskiego
b) była poliglotką
c) biegle władała rosyjskim
d) nie mówiła po rosyjsku
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
b) wydał matkę
c) upokorzył dyrektora szkoły
d) odstąpił pokoje w mieszkaniu
Rozwiązanie


Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) krytyka proletariatu
b) wprowadzenie polskiej waluty
c) atak na polskie władze i burżuazję
d) nawoływanie do pojednania
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) medycynę
b) biologię
c) filologię rosyjską
d) prawo
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Hipolit
b) Jędrek
c) Maciejunio
d) Gruboszewski
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na protezy dla ofiar wojny
b) na odbudowę nawłockiego kościoła
c) na wojenne sieroty
d) by spłacić swoje długi
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
b) brak wielkiej idei i odwagi
c) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
d) brak integracji społeczeństwa
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) po jej zamążpójsciu
b) po śmierci jej męża
c) przed jej zamążpójściem
d) w dzieciństwie
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) przywykł do cierpienia podczas wojny
b) zniszczyła mu zycie
c) miał silny charakter
d) dziewczyna była mu obojetna
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) reportażu
b) mitu
c) opowieści biograficznej
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dąbrowska
b) Dębowska
c) Dębińska
d) Dąbkiewicz
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Laura Kościeniecka
b) Wanda Okszyńska
c) Karolina Szarłatowiczówna
d) Ksiądz Anastazy
Rozwiązanie


Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na fortepianie
b) gra na nerwach
c) gra na pianinie
d) gra na skrzypcach
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) pod Warszawą
b) w lesie Rogacz
c) w Nawłoci
d) w Radzyminie
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Armenii
b) Kazachstanu
c) Azerbejdżanu
d) Turkmenistanu
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Siedlec
b) do Warszawy
c) do Moskwy
d) do Charkowa
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) ksiądz
b) konduktor
c) dawny przyjaciel Seweryna
d) żołnierz
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Gęsiej
b) Świętojerskiej
c) Franciszkańskiej
d) Miłej
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) zemdlała
b) stanęła po stronie kochanka
c) nie zajęła zadnego stanowiska
d) stanęła po stronie narzeczonego
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Ormianom
b) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
c) Tatarom
d) Cezaremu Baryce
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) koniem Hipolita
b) kozą
c) perliczką
d) kaczką
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od socjalistycznego do komunistycznego
b) od kapitalistycznego do socjalistycznego
c) od niewolniczego do komunistycznego
d) od kapitalistycznego do komunistycznego
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) nauczyciela
b) wykładowcy
c) bibliotekarza
d) administratora
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) u fornala Biernackiego
b) u ekonoma Gruboszewskiego
c) w "Ariance"
d) w budynkach gospodarczych
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Psarach
c) w Ciekotach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) nie miał żadnego zajęcia
b) pracował w fabryce
c) pracował w "Kurierze Warszawskim"
d) wrócił na studia medyczne
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
b) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
c) Karol Marks i Fryderyk Engels
d) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) gloryfikujący
b) negatywny
c) pozytywny
d) aprobujący
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) groził mu sąd wojenny
b) nie chciał utracić intratnego zajęcia
c) nie był związany z krajem
d) bał sie skandalu
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Parku Praskim
b) w kawiarni
c) w Ogrodzie Saskim
d) w Łazienkach
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1917 roku
b) 1905 roku
c) 1918 roku
d) 1914 roku
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) bezosobowa
b) płynna
c) odautorska
d) personalna
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
b) utrwalenia władzy Anglików
c) przejęcia władzy przez muzułmanów
d) wprowadzenia demokracji
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa równego
b) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
c) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
d) utworzenie społeczeństwa niezależnego
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) pożyczone od Hipolita
b) uzyskane ze sprzedaży fraka
c) pożyczone od Gajowca
d) zarobione w fabryce
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był dowódcą korpusu piechoty
b) był oficerem armii polskiej
c) był korespondentem wojennym
d) opuscił kraj
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
c) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) na dachu pociągu
b) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
c) w ostatnim wagonie pod kożuchami
d) w maszynowni
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) miejsce pochówku Seweryna Baryki
b) wieś położona nieopodal Nawłoci
c) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
d) rodzinne miasto matki Cezarego
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Warszawę
b) Moskwę
c) II Rzeczpospolitą
d) Rosję
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Antoni Lulek
b) Cezary Baryka
c) Szymon Gajowiec
d) Hipolit Wielosławski
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazowsze
b) Mazury
c) Ukrainę
d) Małopolskę
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1920
b) w grudniu 1920
c) w grudniu 1921
d) w styczniu 1921
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) ziemianinem
b) księdzem
c) arystokratą
d) chłopem
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) wspomnienia rodzinne
b) pamiętnik z wojny 1831 roku
c) Kancjonał
d) Biblia
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
b) Bakińska Rada Delegatów Robotników
c) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
d) miejscowa Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) komunistą
b) patriotą polskim
c) zwolennikiem rewolucji
d) propagatorem krwawej rewolty
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) ugodowością
b) opanowaniem
c) uległością
d) porywczością
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na judaizm
b) na anglikanizm
c) na kalwinizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) zalecił jej to lekarz
b) nie zdała do szóstej klasy
c) nudziła się podczas wakacji w mieście
d) odwiedziła chorą ciotkę
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) urzędnik państwowy
c) lokaj
d) profesor
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspansywną
b) ekstradycyjną
c) ekspresową
d) ekspresywną
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Dostański
b) Gajowiec
c) Baryka
d) Barwicki
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Nawłoć
b) folwark Odolany
c) folwark Leniec
d) folwark Chłodek
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody świerk
b) młody krzew róży
c) młodą sosnę
d) młody jałowiec
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) na Ukrainie
b) na Litwie
c) w Polsce
d) w Rosji
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) nie znamy miejsca jego spoczynku
b) w Baku
c) niedaleko przed granicą Polski
d) na terenie Polski
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) walizkę
b) pieniądze i kosztowności
c) polski paszport
d) ważne dokumenty
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) kolacji
b) podwieczorku
c) tańca "kozaka"
d) fortepianowego koncertu Wandy
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) ewolucyjna
b) rewolucyjną
c) burżuazyjną
d) socjalną
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) optymistyczną interpretację zakończenia
b) dowolną interpretację zakończenia
c) pesymistyczną interpretację zakończenia
d) tylko jedną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) ustalenie kształtu granic
b) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
c) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
d) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) zamordowani przez Polaków
b) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
c) popełniając samobójstwo
d) "od bolszewików"
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) w Prusach Wschodnich
b) na Ukrainie
c) we Włoszech
d) w Alpach
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Nawłoci
b) w Warszawie
c) w Konstancinie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) bezosobowa
b) personalna
c) odautorska
d) płynna
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu