Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w "Ariance"
b) u fornala Biernackiego
c) w budynkach gospodarczych
d) u ekonoma Gruboszewskiego
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1921
b) w styczniu 1920
c) w grudniu 1921
d) w grudniu 1920
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) ugodowością
b) opanowaniem
c) uległością
d) porywczością
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Charkowa
b) do Moskwy
c) do Siedlec
d) do Warszawy
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) garnitur
b) smoking
c) płaszcz
d) frak
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) bibliotekarza
b) administratora
c) nauczyciela
d) wykładowcy
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja patetyczno-moralizatorska
b) konwencja opisowo-oceniająca
c) konwencja komiczno-sielankowa
d) konwencja moralizatorsko-pouczająca
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Franciszkańskiej
b) Miłej
c) Świętojerskiej
d) Gęsiej
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) tylko jedną interpretację zakończenia
b) dowolną interpretację zakończenia
c) pesymistyczną interpretację zakończenia
d) optymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
c) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
Rozwiązanie


„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Konstancinie
b) w Paryżu
c) w Warszawie
d) w Nawłoci
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) prawo
b) filologię rosyjską
c) medycynę
d) biologię
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) płynna
c) bezosobowa
d) personalna
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) była poliglotką
b) nie znała polskiego
c) nie mówiła po rosyjsku
d) biegle władała rosyjskim
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Małopolski
b) Ukrainy
c) Podlasia
d) Mazowsza
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Karol Marks i Fryderyk Engels
b) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
c) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
d) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na luteranizm
c) na anglikanizm
d) na judaizm
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na odbudowę nawłockiego kościoła
b) na wojenne sieroty
c) na protezy dla ofiar wojny
d) by spłacić swoje długi
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) nigdy nie okazału mu swych uczuć
b) podczas kolacji
c) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
d) w "Ariance"
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekstradycyjną
b) ekspresywną
c) ekspresową
d) ekspansywną
Rozwiązanie


Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
b) wprowadzenia demokracji
c) przejęcia władzy przez muzułmanów
d) utrwalenia władzy Anglików
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
b) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
c) miejscowa Rada Delegatów Robotników
d) Bakińska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na skrzypcach
b) gra na pianinie
c) gra na fortepianie
d) gra na nerwach
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) konduktor
b) ksiądz
c) dawny przyjaciel Seweryna
d) żołnierz
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) ustalenie kształtu granic
b) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
c) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
d) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) wspomnienia rodzinne
b) Kancjonał
c) pamiętnik z wojny 1831 roku
d) Biblia
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był oficerem armii polskiej
b) był korespondentem wojennym
c) był dowódcą korpusu piechoty
d) opuscił kraj
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) II Rzeczpospolitą
b) Warszawę
c) Rosję
d) Moskwę
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Ciekotach
c) w Kielcach
d) w Psarach
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) nie miał żadnego zajęcia
b) pracował w "Kurierze Warszawskim"
c) pracował w fabryce
d) wrócił na studia medyczne
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) atak na polskie władze i burżuazję
b) wprowadzenie polskiej waluty
c) nawoływanie do pojednania
d) krytyka proletariatu
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) w sierpniu 1921 roku
b) we wrześniu1920 roku
c) w sierpniu 1920 roku
d) we wrześniu1921 roku
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1918 roku
b) 1905 roku
c) 1914 roku
d) 1917 roku
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) walizkę
b) polski paszport
c) ważne dokumenty
d) pieniądze i kosztowności
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) pod Warszawą
b) w lesie Rogacz
c) w Radzyminie
d) w Nawłoci
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) reportażu
b) mitu
c) opowieści biograficznej
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) pożyczone od Gajowca
b) uzyskane ze sprzedaży fraka
c) pożyczone od Hipolita
d) zarobione w fabryce
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) fortepianowego koncertu Wandy
b) kolacji
c) tańca "kozaka"
d) podwieczorku
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) perliczką
b) koniem Hipolita
c) kaczką
d) kozą
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
b) wieś położona nieopodal Nawłoci
c) miejsce pochówku Seweryna Baryki
d) rodzinne miasto matki Cezarego
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak wielkiej idei i odwagi
b) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
c) brak integracji społeczeństwa
d) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Laura Kościeniecka
b) Ksiądz Anastazy
c) Karolina Szarłatowiczówna
d) Wanda Okszyńska
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Wiatr od morza
b) Przedwiośnie
c) Syzyfowe prace
d) Dzieje grzechu
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie kochanka
b) zemdlała
c) stanęła po stronie narzeczonego
d) nie zajęła zadnego stanowiska
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
b) na dachu pociągu
c) w ostatnim wagonie pod kożuchami
d) w maszynowni
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) we Włoszech
b) na Ukrainie
c) w Prusach Wschodnich
d) w Alpach
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Gruboszewski
b) Hipolit
c) Maciejunio
d) Jędrek
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Chłodek
b) folwark Odolany
c) folwark Leniec
d) folwark Nawłoć
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody świerk
b) młody jałowiec
c) młody krzew róży
d) młodą sosnę
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) w Baku
b) na terenie Polski
c) niedaleko przed granicą Polski
d) nie znamy miejsca jego spoczynku
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) burżuazyjną
b) socjalną
c) rewolucyjną
d) ewolucyjna
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) profesor
c) lokaj
d) korepetytor
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa niezależnego
b) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
c) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
d) utworzenie społeczeństwa równego
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Gajowiec
b) Dostański
c) Barwicki
d) Baryka
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) księdzem
b) arystokratą
c) chłopem
d) ziemianinem
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) nie był związany z krajem
b) nie chciał utracić intratnego zajęcia
c) bał sie skandalu
d) groził mu sąd wojenny
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od niewolniczego do komunistycznego
b) od kapitalistycznego do socjalistycznego
c) od kapitalistycznego do komunistycznego
d) od socjalistycznego do komunistycznego
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) patriotą polskim
b) komunistą
c) zwolennikiem rewolucji
d) propagatorem krwawej rewolty
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) w dzieciństwie
b) przed jej zamążpójściem
c) po jej zamążpójsciu
d) po śmierci jej męża
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dębowska
b) Dębińska
c) Dąbrowska
d) Dąbkiewicz
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
b) odstąpił pokoje w mieszkaniu
c) upokorzył dyrektora szkoły
d) wydał matkę
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazury
b) Ukrainę
c) Mazowsze
d) Małopolskę
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Cezaremu Baryce
b) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
c) Tatarom
d) Ormianom
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) płynna
b) odautorska
c) bezosobowa
d) personalna
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) popełniając samobójstwo
b) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
c) "od bolszewików"
d) zamordowani przez Polaków
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Turkmenistanu
b) Azerbejdżanu
c) Kazachstanu
d) Armenii
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) zniszczyła mu zycie
b) dziewczyna była mu obojetna
c) miał silny charakter
d) przywykł do cierpienia podczas wojny
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Łazienkach
b) w Parku Praskim
c) w Ogrodzie Saskim
d) w kawiarni
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Ormian
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) Rosjan
d) wszystkich sprzyjających Ormianom
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Seweryna Baryki
b) pradziadkiem Cezarego Baryki
c) dziadkiem Seweryna Baryki
d) dziadkiem Cezarego Baryki
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) gloryfikujący
b) aprobujący
c) pozytywny
d) negatywny
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) na Litwie
b) w Rosji
c) w Polsce
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) odwiedziła chorą ciotkę
b) nudziła się podczas wakacji w mieście
c) zalecił jej to lekarz
d) nie zdała do szóstej klasy
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Szymon Gajowiec
b) Antoni Lulek
c) Cezary Baryka
d) Hipolit Wielosławski
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu