Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Warszawę
b) Rosję
c) Moskwę
d) II Rzeczpospolitą
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) pracował w fabryce
b) pracował w "Kurierze Warszawskim"
c) nie miał żadnego zajęcia
d) wrócił na studia medyczne
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Ciekotach
b) w Owczarach
c) w Psarach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) uległością
b) porywczością
c) opanowaniem
d) ugodowością
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody krzew róży
b) młody świerk
c) młody jałowiec
d) młodą sosnę
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Rosjan
b) wszystkich sprzyjających Ormianom
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) Ormian
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na pianinie
b) gra na skrzypcach
c) gra na fortepianie
d) gra na nerwach
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) komunistą
b) propagatorem krwawej rewolty
c) zwolennikiem rewolucji
d) patriotą polskim
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) rewolucyjną
b) ewolucyjna
c) socjalną
d) burżuazyjną
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) na terenie Polski
b) niedaleko przed granicą Polski
c) nie znamy miejsca jego spoczynku
d) w Baku
Rozwiązanie


Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) pożyczone od Gajowca
b) uzyskane ze sprzedaży fraka
c) pożyczone od Hipolita
d) zarobione w fabryce
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1905 roku
b) 1917 roku
c) 1914 roku
d) 1918 roku
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Małopolski
b) Podlasia
c) Ukrainy
d) Mazowsza
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) pozytywny
b) aprobujący
c) negatywny
d) gloryfikujący
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Seweryna Baryki
b) dziadkiem Cezarego Baryki
c) dziadkiem Seweryna Baryki
d) pradziadkiem Cezarego Baryki
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
c) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
d) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) płynna
b) odautorska
c) personalna
d) bezosobowa
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) atak na polskie władze i burżuazję
b) nawoływanie do pojednania
c) krytyka proletariatu
d) wprowadzenie polskiej waluty
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Barwicki
b) Baryka
c) Gajowiec
d) Dostański
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od niewolniczego do komunistycznego
b) od kapitalistycznego do komunistycznego
c) od socjalistycznego do komunistycznego
d) od kapitalistycznego do socjalistycznego
Rozwiązanie


Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na wojenne sieroty
b) by spłacić swoje długi
c) na protezy dla ofiar wojny
d) na odbudowę nawłockiego kościoła
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) płynna
b) personalna
c) odautorska
d) bezosobowa
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) popełniając samobójstwo
b) "od bolszewików"
c) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
d) zamordowani przez Polaków
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) medycynę
b) filologię rosyjską
c) prawo
d) biologię
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) u ekonoma Gruboszewskiego
b) w budynkach gospodarczych
c) u fornala Biernackiego
d) w "Ariance"
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) ziemianinem
b) księdzem
c) arystokratą
d) chłopem
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) opuscił kraj
b) był dowódcą korpusu piechoty
c) był korespondentem wojennym
d) był oficerem armii polskiej
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) przed jej zamążpójściem
b) po jej zamążpójsciu
c) po śmierci jej męża
d) w dzieciństwie
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na anglikanizm
b) na judaizm
c) na luteranizm
d) na kalwinizm
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1920
b) w styczniu 1921
c) w grudniu 1921
d) w grudniu 1920
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) upokorzył dyrektora szkoły
b) odstąpił pokoje w mieszkaniu
c) wydał matkę
d) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspresywną
b) ekspresową
c) ekspansywną
d) ekstradycyjną
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
b) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
c) brak wielkiej idei i odwagi
d) brak integracji społeczeństwa
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) nie chciał utracić intratnego zajęcia
b) bał sie skandalu
c) nie był związany z krajem
d) groził mu sąd wojenny
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
b) miejscowa Rada Delegatów Robotników
c) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
d) Bakińska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) na Ukrainie
b) we Włoszech
c) w Prusach Wschodnich
d) w Alpach
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) nie zdała do szóstej klasy
b) nudziła się podczas wakacji w mieście
c) zalecił jej to lekarz
d) odwiedziła chorą ciotkę
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) garnitur
b) płaszcz
c) frak
d) smoking
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) mitu
b) reportażu
c) opowieści biograficznej
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) konduktor
b) ksiądz
c) żołnierz
d) dawny przyjaciel Seweryna
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas kolacji
b) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
c) nigdy nie okazału mu swych uczuć
d) w "Ariance"
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) wykładowcy
b) nauczyciela
c) bibliotekarza
d) administratora
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) pod Warszawą
b) w Radzyminie
c) w Nawłoci
d) w lesie Rogacz
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dębińska
b) Dębowska
c) Dąbrowska
d) Dąbkiewicz
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Ukrainę
b) Mazowsze
c) Mazury
d) Małopolskę
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Karolina Szarłatowiczówna
b) Wanda Okszyńska
c) Ksiądz Anastazy
d) Laura Kościeniecka
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) utrwalenia władzy Anglików
b) przejęcia władzy przez muzułmanów
c) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
d) wprowadzenia demokracji
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) profesor
b) lokaj
c) urzędnik państwowy
d) korepetytor
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Siedlec
b) do Moskwy
c) do Warszawy
d) do Charkowa
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) nie zajęła zadnego stanowiska
b) stanęła po stronie kochanka
c) stanęła po stronie narzeczonego
d) zemdlała
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Hipolit Wielosławski
b) Antoni Lulek
c) Cezary Baryka
d) Szymon Gajowiec
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Odolany
b) folwark Chłodek
c) folwark Nawłoć
d) folwark Leniec
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Cezaremu Baryce
b) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
c) Tatarom
d) Ormianom
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) nie mówiła po rosyjsku
b) biegle władała rosyjskim
c) nie znała polskiego
d) była poliglotką
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) koniem Hipolita
b) kaczką
c) kozą
d) perliczką
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja moralizatorsko-pouczająca
b) konwencja patetyczno-moralizatorska
c) konwencja opisowo-oceniająca
d) konwencja komiczno-sielankowa
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) miejsce pochówku Seweryna Baryki
b) wieś położona nieopodal Nawłoci
c) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
d) rodzinne miasto matki Cezarego
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
b) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
c) ustalenie kształtu granic
d) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Gęsiej
b) Świętojerskiej
c) Miłej
d) Franciszkańskiej
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) na Ukrainie
b) na Litwie
c) w Rosji
d) w Polsce
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) polski paszport
b) pieniądze i kosztowności
c) walizkę
d) ważne dokumenty
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) kolacji
b) podwieczorku
c) tańca "kozaka"
d) fortepianowego koncertu Wandy
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Armenii
b) Turkmenistanu
c) Azerbejdżanu
d) Kazachstanu
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) na dachu pociągu
b) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
c) w maszynowni
d) w ostatnim wagonie pod kożuchami
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Dzieje grzechu
c) Wiatr od morza
d) Syzyfowe prace
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Paryżu
b) w Nawłoci
c) w Warszawie
d) w Konstancinie
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Hipolit
b) Jędrek
c) Gruboszewski
d) Maciejunio
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa równego
b) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
c) utworzenie społeczeństwa niezależnego
d) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) optymistyczną interpretację zakończenia
b) pesymistyczną interpretację zakończenia
c) tylko jedną interpretację zakończenia
d) dowolną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Ogrodzie Saskim
b) w kawiarni
c) w Łazienkach
d) w Parku Praskim
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) w sierpniu 1921 roku
b) we wrześniu1921 roku
c) we wrześniu1920 roku
d) w sierpniu 1920 roku
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) Kancjonał
b) Biblia
c) pamiętnik z wojny 1831 roku
d) wspomnienia rodzinne
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
b) Karol Marks i Fryderyk Engels
c) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
d) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) zniszczyła mu zycie
b) dziewczyna była mu obojetna
c) przywykł do cierpienia podczas wojny
d) miał silny charakter
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu