Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Hipolit
b) Jędrek
c) Gruboszewski
d) Maciejunio
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dąbkiewicz
b) Dąbrowska
c) Dębińska
d) Dębowska
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) odstąpił pokoje w mieszkaniu
b) wydał matkę
c) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
d) upokorzył dyrektora szkoły
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa niezależnego
b) utworzenie społeczeństwa równego
c) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
d) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) krytyka proletariatu
b) nawoływanie do pojednania
c) atak na polskie władze i burżuazję
d) wprowadzenie polskiej waluty
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na pianinie
b) gra na fortepianie
c) gra na skrzypcach
d) gra na nerwach
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Siedlec
b) do Warszawy
c) do Moskwy
d) do Charkowa
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
b) w "Ariance"
c) podczas kolacji
d) nigdy nie okazału mu swych uczuć
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) pożyczone od Hipolita
b) zarobione w fabryce
c) uzyskane ze sprzedaży fraka
d) pożyczone od Gajowca
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne miasto matki Cezarego
b) wieś położona nieopodal Nawłoci
c) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
d) miejsce pochówku Seweryna Baryki
Rozwiązanie


Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Psarach
b) w Kielcach
c) w Ciekotach
d) w Owczarach
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) propagatorem krwawej rewolty
b) patriotą polskim
c) komunistą
d) zwolennikiem rewolucji
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1905 roku
b) 1918 roku
c) 1917 roku
d) 1914 roku
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
b) popełniając samobójstwo
c) zamordowani przez Polaków
d) "od bolszewików"
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) w Prusach Wschodnich
b) na Ukrainie
c) we Włoszech
d) w Alpach
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) pieniądze i kosztowności
b) ważne dokumenty
c) polski paszport
d) walizkę
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspansywną
b) ekspresywną
c) ekspresową
d) ekstradycyjną
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Hipolit Wielosławski
b) Szymon Gajowiec
c) Cezary Baryka
d) Antoni Lulek
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) kolacji
b) podwieczorku
c) fortepianowego koncertu Wandy
d) tańca "kozaka"
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1920
b) w styczniu 1921
c) w grudniu 1921
d) w grudniu 1920
Rozwiązanie


W powieści dominuje narracja:
a) bezosobowa
b) personalna
c) płynna
d) odautorska
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) w sierpniu 1920 roku
b) w sierpniu 1921 roku
c) we wrześniu1921 roku
d) we wrześniu1920 roku
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) bezosobowa
b) odautorska
c) personalna
d) płynna
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) dziewczyna była mu obojetna
b) zniszczyła mu zycie
c) miał silny charakter
d) przywykł do cierpienia podczas wojny
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) ugodowością
b) uległością
c) porywczością
d) opanowaniem
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Warszawę
b) Moskwę
c) Rosję
d) II Rzeczpospolitą
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) pod Warszawą
b) w Nawłoci
c) w lesie Rogacz
d) w Radzyminie
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na anglikanizm
b) na kalwinizm
c) na luteranizm
d) na judaizm
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) smoking
b) garnitur
c) frak
d) płaszcz
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Miłej
b) Świętojerskiej
c) Franciszkańskiej
d) Gęsiej
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie kochanka
b) zemdlała
c) stanęła po stronie narzeczonego
d) nie zajęła zadnego stanowiska
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) nauczyciela
c) bibliotekarza
d) wykładowcy
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
b) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
c) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
d) ustalenie kształtu granic
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazury
b) Mazowsze
c) Małopolskę
d) Ukrainę
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) nie miał żadnego zajęcia
b) wrócił na studia medyczne
c) pracował w "Kurierze Warszawskim"
d) pracował w fabryce
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) przejęcia władzy przez muzułmanów
b) utrwalenia władzy Anglików
c) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
d) wprowadzenia demokracji
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) opuscił kraj
b) był dowódcą korpusu piechoty
c) był oficerem armii polskiej
d) był korespondentem wojennym
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Ormianom
b) Tatarom
c) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
d) Cezaremu Baryce
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w kawiarni
b) w Łazienkach
c) w Parku Praskim
d) w Ogrodzie Saskim
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
c) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od kapitalistycznego do komunistycznego
b) od niewolniczego do komunistycznego
c) od kapitalistycznego do socjalistycznego
d) od socjalistycznego do komunistycznego
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) księdzem
b) chłopem
c) arystokratą
d) ziemianinem
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) miejscowa Rada Delegatów Robotników
b) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
c) Bakińska Rada Delegatów Robotników
d) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) nie znała polskiego
b) nie mówiła po rosyjsku
c) biegle władała rosyjskim
d) była poliglotką
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) medycynę
b) filologię rosyjską
c) prawo
d) biologię
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Konstancinie
b) w Nawłoci
c) w Warszawie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Karol Marks i Fryderyk Engels
b) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
c) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
d) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Seweryna Baryki
b) dziadkiem Seweryna Baryki
c) pradziadkiem Cezarego Baryki
d) dziadkiem Cezarego Baryki
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja opisowo-oceniająca
b) konwencja patetyczno-moralizatorska
c) konwencja moralizatorsko-pouczająca
d) konwencja komiczno-sielankowa
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
b) brak integracji społeczeństwa
c) brak wielkiej idei i odwagi
d) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Ksiądz Anastazy
b) Laura Kościeniecka
c) Karolina Szarłatowiczówna
d) Wanda Okszyńska
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Chłodek
b) folwark Leniec
c) folwark Odolany
d) folwark Nawłoć
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) negatywny
b) pozytywny
c) gloryfikujący
d) aprobujący
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) korepetytor
c) profesor
d) lokaj
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) ewolucyjna
b) socjalną
c) rewolucyjną
d) burżuazyjną
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) ksiądz
b) konduktor
c) żołnierz
d) dawny przyjaciel Seweryna
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) odwiedziła chorą ciotkę
b) zalecił jej to lekarz
c) nudziła się podczas wakacji w mieście
d) nie zdała do szóstej klasy
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Małopolski
b) Mazowsza
c) Podlasia
d) Ukrainy
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) po jej zamążpójsciu
b) przed jej zamążpójściem
c) po śmierci jej męża
d) w dzieciństwie
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Azerbejdżanu
b) Kazachstanu
c) Turkmenistanu
d) Armenii
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) nie był związany z krajem
b) nie chciał utracić intratnego zajęcia
c) bał sie skandalu
d) groził mu sąd wojenny
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) w Baku
b) nie znamy miejsca jego spoczynku
c) na terenie Polski
d) niedaleko przed granicą Polski
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) reportażu
b) opowieści biograficznej
c) mitu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) wszystkich sprzyjających Ormianom
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) Rosjan
d) Ormian
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) tylko jedną interpretację zakończenia
b) optymistyczną interpretację zakończenia
c) dowolną interpretację zakończenia
d) pesymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w ostatnim wagonie pod kożuchami
b) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
c) na dachu pociągu
d) w maszynowni
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) Kancjonał
b) Biblia
c) pamiętnik z wojny 1831 roku
d) wspomnienia rodzinne
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na wojenne sieroty
b) na protezy dla ofiar wojny
c) na odbudowę nawłockiego kościoła
d) by spłacić swoje długi
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) perliczką
b) koniem Hipolita
c) kaczką
d) kozą
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) na Litwie
b) w Rosji
c) w Polsce
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Barwicki
b) Gajowiec
c) Baryka
d) Dostański
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) u ekonoma Gruboszewskiego
b) w "Ariance"
c) u fornala Biernackiego
d) w budynkach gospodarczych
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody krzew róży
b) młodą sosnę
c) młody świerk
d) młody jałowiec
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Wiatr od morza
c) Dzieje grzechu
d) Syzyfowe prace
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu