Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Jadwiga Barykowa:
a) biegle władała rosyjskim
b) nie znała polskiego
c) była poliglotką
d) nie mówiła po rosyjsku
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) wykładowcy
b) nauczyciela
c) bibliotekarza
d) administratora
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) nie był związany z krajem
b) groził mu sąd wojenny
c) nie chciał utracić intratnego zajęcia
d) bał sie skandalu
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) Kancjonał
b) wspomnienia rodzinne
c) Biblia
d) pamiętnik z wojny 1831 roku
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas kolacji
b) nigdy nie okazału mu swych uczuć
c) w "Ariance"
d) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Syzyfowe prace
b) Przedwiośnie
c) Dzieje grzechu
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) kolacji
b) podwieczorku
c) fortepianowego koncertu Wandy
d) tańca "kozaka"
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) propagatorem krwawej rewolty
b) patriotą polskim
c) komunistą
d) zwolennikiem rewolucji
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w Radzyminie
b) w Nawłoci
c) pod Warszawą
d) w lesie Rogacz
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) filologię rosyjską
b) biologię
c) medycynę
d) prawo
Rozwiązanie


W powieści dominuje narracja:
a) płynna
b) odautorska
c) bezosobowa
d) personalna
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) nudziła się podczas wakacji w mieście
b) odwiedziła chorą ciotkę
c) nie zdała do szóstej klasy
d) zalecił jej to lekarz
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) dawny przyjaciel Seweryna
b) żołnierz
c) konduktor
d) ksiądz
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) przed jej zamążpójściem
b) po śmierci jej męża
c) po jej zamążpójsciu
d) w dzieciństwie
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) dowolną interpretację zakończenia
b) tylko jedną interpretację zakończenia
c) optymistyczną interpretację zakończenia
d) pesymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
b) Bakińska Rada Delegatów Robotników
c) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
d) miejscowa Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) socjalną
b) ewolucyjna
c) burżuazyjną
d) rewolucyjną
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
b) Cezaremu Baryce
c) Tatarom
d) Ormianom
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) urzędnik państwowy
c) profesor
d) korepetytor
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) dziadkiem Cezarego Baryki
b) pradziadkiem Seweryna Baryki
c) dziadkiem Seweryna Baryki
d) pradziadkiem Cezarego Baryki
Rozwiązanie


Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na fortepianie
b) gra na pianinie
c) gra na skrzypcach
d) gra na nerwach
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Armenii
b) Azerbejdżanu
c) Turkmenistanu
d) Kazachstanu
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Moskwę
b) Rosję
c) II Rzeczpospolitą
d) Warszawę
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
c) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody jałowiec
b) młody krzew róży
c) młody świerk
d) młodą sosnę
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) wprowadzenia demokracji
b) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
c) utrwalenia władzy Anglików
d) przejęcia władzy przez muzułmanów
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) na terenie Polski
b) w Baku
c) niedaleko przed granicą Polski
d) nie znamy miejsca jego spoczynku
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na luteranizm
b) na kalwinizm
c) na judaizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) ziemianinem
b) chłopem
c) arystokratą
d) księdzem
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) uzyskane ze sprzedaży fraka
b) zarobione w fabryce
c) pożyczone od Gajowca
d) pożyczone od Hipolita
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspansywną
b) ekspresywną
c) ekstradycyjną
d) ekspresową
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) pracował w fabryce
b) wrócił na studia medyczne
c) nie miał żadnego zajęcia
d) pracował w "Kurierze Warszawskim"
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne miasto matki Cezarego
b) miejsce pochówku Seweryna Baryki
c) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
d) wieś położona nieopodal Nawłoci
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) ugodowością
b) uległością
c) opanowaniem
d) porywczością
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Mazowsza
b) Małopolski
c) Ukrainy
d) Podlasia
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w grudniu 1920
b) w grudniu 1921
c) w styczniu 1920
d) w styczniu 1921
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak wielkiej idei i odwagi
b) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
c) brak integracji społeczeństwa
d) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
b) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
c) Karol Marks i Fryderyk Engels
d) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) opuscił kraj
b) był korespondentem wojennym
c) był oficerem armii polskiej
d) był dowódcą korpusu piechoty
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) aprobujący
b) pozytywny
c) negatywny
d) gloryfikujący
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) w Polsce
b) na Ukrainie
c) w Rosji
d) na Litwie
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) by spłacić swoje długi
b) na wojenne sieroty
c) na odbudowę nawłockiego kościoła
d) na protezy dla ofiar wojny
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Hipolit
b) Jędrek
c) Gruboszewski
d) Maciejunio
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie narzeczonego
b) stanęła po stronie kochanka
c) nie zajęła zadnego stanowiska
d) zemdlała
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Karolina Szarłatowiczówna
b) Ksiądz Anastazy
c) Laura Kościeniecka
d) Wanda Okszyńska
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dębowska
b) Dąbkiewicz
c) Dębińska
d) Dąbrowska
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) upokorzył dyrektora szkoły
b) odstąpił pokoje w mieszkaniu
c) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
d) wydał matkę
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w ostatnim wagonie pod kożuchami
b) w maszynowni
c) na dachu pociągu
d) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1914 roku
b) 1905 roku
c) 1917 roku
d) 1918 roku
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Franciszkańskiej
b) Miłej
c) Gęsiej
d) Świętojerskiej
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Dostański
b) Barwicki
c) Baryka
d) Gajowiec
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) bezosobowa
c) płynna
d) personalna
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od socjalistycznego do komunistycznego
b) od kapitalistycznego do komunistycznego
c) od niewolniczego do komunistycznego
d) od kapitalistycznego do socjalistycznego
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Parku Praskim
b) w Łazienkach
c) w kawiarni
d) w Ogrodzie Saskim
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) w sierpniu 1920 roku
b) we wrześniu1921 roku
c) w sierpniu 1921 roku
d) we wrześniu1920 roku
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) kozą
b) koniem Hipolita
c) kaczką
d) perliczką
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja patetyczno-moralizatorska
b) konwencja opisowo-oceniająca
c) konwencja moralizatorsko-pouczająca
d) konwencja komiczno-sielankowa
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Moskwy
b) do Siedlec
c) do Charkowa
d) do Warszawy
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) smoking
b) frak
c) płaszcz
d) garnitur
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa równego
b) utworzenie społeczeństwa niezależnego
c) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
d) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
b) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
c) ustalenie kształtu granic
d) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) przywykł do cierpienia podczas wojny
b) dziewczyna była mu obojetna
c) miał silny charakter
d) zniszczyła mu zycie
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Szymon Gajowiec
b) Antoni Lulek
c) Hipolit Wielosławski
d) Cezary Baryka
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Nawłoci
b) w Paryżu
c) w Konstancinie
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) polski paszport
b) ważne dokumenty
c) pieniądze i kosztowności
d) walizkę
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) atak na polskie władze i burżuazję
b) krytyka proletariatu
c) nawoływanie do pojednania
d) wprowadzenie polskiej waluty
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Kielcach
c) w Psarach
d) w Ciekotach
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazury
b) Mazowsze
c) Małopolskę
d) Ukrainę
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Leniec
b) folwark Chłodek
c) folwark Nawłoć
d) folwark Odolany
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w budynkach gospodarczych
b) u ekonoma Gruboszewskiego
c) u fornala Biernackiego
d) w "Ariance"
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) reportażu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) opowieści biograficznej
d) mitu
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) popełniając samobójstwo
b) "od bolszewików"
c) zamordowani przez Polaków
d) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) na Ukrainie
b) we Włoszech
c) w Prusach Wschodnich
d) w Alpach
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) Rosjan
c) Ormian
d) wszystkich sprzyjających Ormianom
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu