Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Małopolski
b) Ukrainy
c) Podlasia
d) Mazowsza
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) walizkę
b) ważne dokumenty
c) polski paszport
d) pieniądze i kosztowności
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Jadwiga Barykowa:
a) była poliglotką
b) biegle władała rosyjskim
c) nie znała polskiego
d) nie mówiła po rosyjsku
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) zniszczyła mu zycie
b) dziewczyna była mu obojetna
c) przywykł do cierpienia podczas wojny
d) miał silny charakter
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na luteranizm
b) na judaizm
c) na kalwinizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od kapitalistycznego do socjalistycznego
b) od socjalistycznego do komunistycznego
c) od niewolniczego do komunistycznego
d) od kapitalistycznego do komunistycznego
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) bezosobowa
c) personalna
d) płynna
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Konstancinie
b) w Nawłoci
c) w Paryżu
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) miejsce pochówku Seweryna Baryki
b) rodzinne miasto matki Cezarego
c) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
d) wieś położona nieopodal Nawłoci
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Moskwy
b) do Warszawy
c) do Siedlec
d) do Charkowa
Rozwiązanie


Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w Radzyminie
b) w Nawłoci
c) w lesie Rogacz
d) pod Warszawą
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) fortepianowego koncertu Wandy
b) tańca "kozaka"
c) podwieczorku
d) kolacji
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) personalna
b) bezosobowa
c) płynna
d) odautorska
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
c) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na skrzypcach
b) gra na nerwach
c) gra na pianinie
d) gra na fortepianie
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Karolina Szarłatowiczówna
b) Wanda Okszyńska
c) Ksiądz Anastazy
d) Laura Kościeniecka
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) wrócił na studia medyczne
b) pracował w "Kurierze Warszawskim"
c) nie miał żadnego zajęcia
d) pracował w fabryce
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
b) na dachu pociągu
c) w maszynowni
d) w ostatnim wagonie pod kożuchami
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) komunistą
b) zwolennikiem rewolucji
c) patriotą polskim
d) propagatorem krwawej rewolty
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) u ekonoma Gruboszewskiego
b) w budynkach gospodarczych
c) u fornala Biernackiego
d) w "Ariance"
Rozwiązanie


Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Ciekotach
b) w Psarach
c) w Owczarach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Miłej
b) Gęsiej
c) Świętojerskiej
d) Franciszkańskiej
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Maciejunio
b) Hipolit
c) Gruboszewski
d) Jędrek
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) nigdy nie okazału mu swych uczuć
b) w "Ariance"
c) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
d) podczas kolacji
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody świerk
b) młody jałowiec
c) młodą sosnę
d) młody krzew róży
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) negatywny
b) gloryfikujący
c) pozytywny
d) aprobujący
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) ustalenie kształtu granic
b) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
c) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
d) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Antoni Lulek
b) Szymon Gajowiec
c) Cezary Baryka
d) Hipolit Wielosławski
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) nie chciał utracić intratnego zajęcia
b) groził mu sąd wojenny
c) nie był związany z krajem
d) bał sie skandalu
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) ksiądz
b) żołnierz
c) dawny przyjaciel Seweryna
d) konduktor
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Dzieje grzechu
b) Przedwiośnie
c) Syzyfowe prace
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) utrwalenia władzy Anglików
b) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
c) przejęcia władzy przez muzułmanów
d) wprowadzenia demokracji
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) optymistyczną interpretację zakończenia
b) dowolną interpretację zakończenia
c) tylko jedną interpretację zakończenia
d) pesymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) uległością
b) opanowaniem
c) porywczością
d) ugodowością
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) chłopem
b) arystokratą
c) ziemianinem
d) księdzem
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) na Ukrainie
b) w Polsce
c) na Litwie
d) w Rosji
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) nudziła się podczas wakacji w mieście
b) zalecił jej to lekarz
c) odwiedziła chorą ciotkę
d) nie zdała do szóstej klasy
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1917 roku
b) 1914 roku
c) 1918 roku
d) 1905 roku
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dębowska
b) Dębińska
c) Dąbkiewicz
d) Dąbrowska
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) opuscił kraj
b) był oficerem armii polskiej
c) był korespondentem wojennym
d) był dowódcą korpusu piechoty
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Chłodek
b) folwark Odolany
c) folwark Leniec
d) folwark Nawłoć
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) smoking
b) płaszcz
c) garnitur
d) frak
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) nawoływanie do pojednania
b) krytyka proletariatu
c) wprowadzenie polskiej waluty
d) atak na polskie władze i burżuazję
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) popełniając samobójstwo
b) zamordowani przez Polaków
c) "od bolszewików"
d) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) medycynę
b) prawo
c) filologię rosyjską
d) biologię
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) po jej zamążpójsciu
b) w dzieciństwie
c) przed jej zamążpójściem
d) po śmierci jej męża
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w grudniu 1921
b) w styczniu 1920
c) w grudniu 1920
d) w styczniu 1921
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) burżuazyjną
b) rewolucyjną
c) socjalną
d) ewolucyjna
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Warszawę
b) II Rzeczpospolitą
c) Moskwę
d) Rosję
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Ormian
b) Rosjan
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) wszystkich sprzyjających Ormianom
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Barwicki
b) Dostański
c) Baryka
d) Gajowiec
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja komiczno-sielankowa
b) konwencja patetyczno-moralizatorska
c) konwencja moralizatorsko-pouczająca
d) konwencja opisowo-oceniająca
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) pożyczone od Gajowca
b) zarobione w fabryce
c) uzyskane ze sprzedaży fraka
d) pożyczone od Hipolita
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) koniem Hipolita
b) kozą
c) perliczką
d) kaczką
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekstradycyjną
b) ekspresową
c) ekspresywną
d) ekspansywną
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) we wrześniu1921 roku
b) we wrześniu1920 roku
c) w sierpniu 1920 roku
d) w sierpniu 1921 roku
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) wykładowcy
c) bibliotekarza
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) profesor
b) lokaj
c) urzędnik państwowy
d) korepetytor
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Parku Praskim
b) w Łazienkach
c) w Ogrodzie Saskim
d) w kawiarni
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) by spłacić swoje długi
b) na odbudowę nawłockiego kościoła
c) na wojenne sieroty
d) na protezy dla ofiar wojny
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) miejscowa Rada Delegatów Robotników
b) Bakińska Rada Delegatów Robotników
c) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
d) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa równego
b) utworzenie społeczeństwa niezależnego
c) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
d) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) dziadkiem Cezarego Baryki
b) dziadkiem Seweryna Baryki
c) pradziadkiem Cezarego Baryki
d) pradziadkiem Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) na Ukrainie
b) w Alpach
c) we Włoszech
d) w Prusach Wschodnich
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
b) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
c) Karol Marks i Fryderyk Engels
d) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Azerbejdżanu
b) Turkmenistanu
c) Armenii
d) Kazachstanu
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
b) Ormianom
c) Cezaremu Baryce
d) Tatarom
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) Kancjonał
b) wspomnienia rodzinne
c) Biblia
d) pamiętnik z wojny 1831 roku
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie kochanka
b) zemdlała
c) stanęła po stronie narzeczonego
d) nie zajęła zadnego stanowiska
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
b) brak integracji społeczeństwa
c) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
d) brak wielkiej idei i odwagi
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazowsze
b) Mazury
c) Małopolskę
d) Ukrainę
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) reportażu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) opowieści biograficznej
d) mitu
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) w Baku
b) nie znamy miejsca jego spoczynku
c) na terenie Polski
d) niedaleko przed granicą Polski
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
b) odstąpił pokoje w mieszkaniu
c) upokorzył dyrektora szkoły
d) wydał matkę
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu