Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) płaszcz
b) frak
c) smoking
d) garnitur
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
c) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
d) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Tatarom
b) Cezaremu Baryce
c) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
d) Ormianom
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Małopolskę
b) Mazury
c) Ukrainę
d) Mazowsze
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak wielkiej idei i odwagi
b) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
c) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
d) brak integracji społeczeństwa
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) płynna
c) personalna
d) bezosobowa
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) ziemianinem
b) arystokratą
c) chłopem
d) księdzem
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) we wrześniu1920 roku
b) w sierpniu 1920 roku
c) we wrześniu1921 roku
d) w sierpniu 1921 roku
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Syzyfowe prace
b) Przedwiośnie
c) Dzieje grzechu
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Miłej
b) Franciszkańskiej
c) Gęsiej
d) Świętojerskiej
Rozwiązanie


Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) pozytywny
b) negatywny
c) gloryfikujący
d) aprobujący
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) nie zdała do szóstej klasy
b) zalecił jej to lekarz
c) nudziła się podczas wakacji w mieście
d) odwiedziła chorą ciotkę
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Kazachstanu
b) Armenii
c) Azerbejdżanu
d) Turkmenistanu
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) pracował w fabryce
b) wrócił na studia medyczne
c) nie miał żadnego zajęcia
d) pracował w "Kurierze Warszawskim"
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) bibliotekarza
b) wykładowcy
c) administratora
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Ksiądz Anastazy
b) Wanda Okszyńska
c) Laura Kościeniecka
d) Karolina Szarłatowiczówna
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
b) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
c) Bakińska Rada Delegatów Robotników
d) miejscowa Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w ostatnim wagonie pod kożuchami
b) w maszynowni
c) na dachu pociągu
d) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) pożyczone od Hipolita
b) uzyskane ze sprzedaży fraka
c) pożyczone od Gajowca
d) zarobione w fabryce
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Warszawie
b) w Konstancinie
c) w Paryżu
d) w Nawłoci
Rozwiązanie


Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na protezy dla ofiar wojny
b) by spłacić swoje długi
c) na wojenne sieroty
d) na odbudowę nawłockiego kościoła
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
b) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
c) ustalenie kształtu granic
d) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) kozą
b) perliczką
c) kaczką
d) koniem Hipolita
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) nigdy nie okazału mu swych uczuć
b) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
c) w "Ariance"
d) podczas kolacji
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja moralizatorsko-pouczająca
b) konwencja patetyczno-moralizatorska
c) konwencja komiczno-sielankowa
d) konwencja opisowo-oceniająca
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
b) utworzenie społeczeństwa niezależnego
c) utworzenie społeczeństwa równego
d) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) w Prusach Wschodnich
b) w Alpach
c) we Włoszech
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) przywykł do cierpienia podczas wojny
b) dziewczyna była mu obojetna
c) miał silny charakter
d) zniszczyła mu zycie
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dębowska
b) Dąbkiewicz
c) Dębińska
d) Dąbrowska
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Warszawę
b) Rosję
c) Moskwę
d) II Rzeczpospolitą
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na pianinie
b) gra na nerwach
c) gra na skrzypcach
d) gra na fortepianie
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) socjalną
b) rewolucyjną
c) burżuazyjną
d) ewolucyjna
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Seweryna Baryki
b) dziadkiem Seweryna Baryki
c) pradziadkiem Cezarego Baryki
d) dziadkiem Cezarego Baryki
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Warszawy
b) do Moskwy
c) do Charkowa
d) do Siedlec
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) polski paszport
b) ważne dokumenty
c) pieniądze i kosztowności
d) walizkę
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1921
b) w grudniu 1920
c) w styczniu 1920
d) w grudniu 1921
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) reportażu
b) opowieści biograficznej
c) mitu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) wydał matkę
b) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
c) upokorzył dyrektora szkoły
d) odstąpił pokoje w mieszkaniu
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) tańca "kozaka"
b) fortepianowego koncertu Wandy
c) kolacji
d) podwieczorku
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był oficerem armii polskiej
b) był dowódcą korpusu piechoty
c) był korespondentem wojennym
d) opuscił kraj
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) wprowadzenia demokracji
b) przejęcia władzy przez muzułmanów
c) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
d) utrwalenia władzy Anglików
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) żołnierz
b) ksiądz
c) dawny przyjaciel Seweryna
d) konduktor
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Psarach
b) w Ciekotach
c) w Owczarach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) w dzieciństwie
b) po jej zamążpójsciu
c) przed jej zamążpójściem
d) po śmierci jej męża
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na luteranizm
b) na anglikanizm
c) na judaizm
d) na kalwinizm
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Antoni Lulek
b) Szymon Gajowiec
c) Hipolit Wielosławski
d) Cezary Baryka
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) biologię
b) medycynę
c) prawo
d) filologię rosyjską
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie kochanka
b) nie zajęła zadnego stanowiska
c) stanęła po stronie narzeczonego
d) zemdlała
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) zamordowani przez Polaków
b) popełniając samobójstwo
c) "od bolszewików"
d) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w Radzyminie
b) w lesie Rogacz
c) w Nawłoci
d) pod Warszawą
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) na Litwie
b) w Rosji
c) w Polsce
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) komunistą
b) propagatorem krwawej rewolty
c) zwolennikiem rewolucji
d) patriotą polskim
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekstradycyjną
b) ekspansywną
c) ekspresową
d) ekspresywną
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Jędrek
b) Hipolit
c) Gruboszewski
d) Maciejunio
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody świerk
b) młody jałowiec
c) młody krzew róży
d) młodą sosnę
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) dowolną interpretację zakończenia
b) tylko jedną interpretację zakończenia
c) optymistyczną interpretację zakończenia
d) pesymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Podlasia
b) Ukrainy
c) Małopolski
d) Mazowsza
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) biegle władała rosyjskim
b) nie znała polskiego
c) nie mówiła po rosyjsku
d) była poliglotką
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) wspomnienia rodzinne
b) pamiętnik z wojny 1831 roku
c) Kancjonał
d) Biblia
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) u fornala Biernackiego
b) w budynkach gospodarczych
c) u ekonoma Gruboszewskiego
d) w "Ariance"
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1918 roku
b) 1914 roku
c) 1905 roku
d) 1917 roku
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od socjalistycznego do komunistycznego
b) od kapitalistycznego do komunistycznego
c) od kapitalistycznego do socjalistycznego
d) od niewolniczego do komunistycznego
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) ugodowością
b) uległością
c) porywczością
d) opanowaniem
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) atak na polskie władze i burżuazję
b) wprowadzenie polskiej waluty
c) nawoływanie do pojednania
d) krytyka proletariatu
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) Rosjan
c) Ormian
d) wszystkich sprzyjających Ormianom
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Karol Marks i Fryderyk Engels
b) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
c) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
d) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) miejsce pochówku Seweryna Baryki
b) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
c) wieś położona nieopodal Nawłoci
d) rodzinne miasto matki Cezarego
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) w Baku
b) niedaleko przed granicą Polski
c) na terenie Polski
d) nie znamy miejsca jego spoczynku
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Baryka
b) Dostański
c) Barwicki
d) Gajowiec
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) nie chciał utracić intratnego zajęcia
b) bał sie skandalu
c) groził mu sąd wojenny
d) nie był związany z krajem
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Odolany
b) folwark Chłodek
c) folwark Nawłoć
d) folwark Leniec
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) profesor
b) korepetytor
c) lokaj
d) urzędnik państwowy
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w kawiarni
b) w Ogrodzie Saskim
c) w Łazienkach
d) w Parku Praskim
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) bezosobowa
b) odautorska
c) płynna
d) personalna
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu