Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) groził mu sąd wojenny
b) bał sie skandalu
c) nie był związany z krajem
d) nie chciał utracić intratnego zajęcia
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) pamiętnik z wojny 1831 roku
b) wspomnienia rodzinne
c) Kancjonał
d) Biblia
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Ukrainy
b) Małopolski
c) Mazowsza
d) Podlasia
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) by spłacić swoje długi
b) na wojenne sieroty
c) na protezy dla ofiar wojny
d) na odbudowę nawłockiego kościoła
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) ugodowością
b) porywczością
c) opanowaniem
d) uległością
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
b) miejscowa Rada Delegatów Robotników
c) Bakińska Rada Delegatów Robotników
d) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Charkowa
b) do Siedlec
c) do Moskwy
d) do Warszawy
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w ostatnim wagonie pod kożuchami
b) w maszynowni
c) na dachu pociągu
d) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Odolany
b) folwark Leniec
c) folwark Chłodek
d) folwark Nawłoć
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) zniszczyła mu zycie
b) dziewczyna była mu obojetna
c) przywykł do cierpienia podczas wojny
d) miał silny charakter
Rozwiązanie


W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) bezosobowa
c) płynna
d) personalna
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
b) popełniając samobójstwo
c) "od bolszewików"
d) zamordowani przez Polaków
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) utrwalenia władzy Anglików
b) przejęcia władzy przez muzułmanów
c) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
d) wprowadzenia demokracji
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) ważne dokumenty
b) walizkę
c) polski paszport
d) pieniądze i kosztowności
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od socjalistycznego do komunistycznego
b) od niewolniczego do komunistycznego
c) od kapitalistycznego do socjalistycznego
d) od kapitalistycznego do komunistycznego
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Karol Marks i Fryderyk Engels
b) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
c) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
d) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Dzieje grzechu
c) Syzyfowe prace
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) wykładowcy
b) administratora
c) nauczyciela
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody świerk
b) młody jałowiec
c) młody krzew róży
d) młodą sosnę
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
b) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
c) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
d) ustalenie kształtu granic
Rozwiązanie


Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) po śmierci jej męża
b) przed jej zamążpójściem
c) w dzieciństwie
d) po jej zamążpójsciu
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Gęsiej
b) Miłej
c) Franciszkańskiej
d) Świętojerskiej
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) we wrześniu1921 roku
b) we wrześniu1920 roku
c) w sierpniu 1920 roku
d) w sierpniu 1921 roku
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) księdzem
b) chłopem
c) ziemianinem
d) arystokratą
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) płaszcz
b) smoking
c) garnitur
d) frak
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w lesie Rogacz
b) w Radzyminie
c) pod Warszawą
d) w Nawłoci
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był korespondentem wojennym
b) był oficerem armii polskiej
c) był dowódcą korpusu piechoty
d) opuscił kraj
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
b) brak integracji społeczeństwa
c) brak wielkiej idei i odwagi
d) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na skrzypcach
b) gra na fortepianie
c) gra na nerwach
d) gra na pianinie
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja patetyczno-moralizatorska
b) konwencja opisowo-oceniająca
c) konwencja moralizatorsko-pouczająca
d) konwencja komiczno-sielankowa
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na judaizm
b) na kalwinizm
c) na luteranizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
b) wieś położona nieopodal Nawłoci
c) miejsce pochówku Seweryna Baryki
d) rodzinne miasto matki Cezarego
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) pesymistyczną interpretację zakończenia
b) optymistyczną interpretację zakończenia
c) dowolną interpretację zakończenia
d) tylko jedną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazury
b) Ukrainę
c) Małopolskę
d) Mazowsze
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Azerbejdżanu
b) Kazachstanu
c) Armenii
d) Turkmenistanu
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) nie zdała do szóstej klasy
b) odwiedziła chorą ciotkę
c) zalecił jej to lekarz
d) nudziła się podczas wakacji w mieście
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) pracował w "Kurierze Warszawskim"
b) nie miał żadnego zajęcia
c) wrócił na studia medyczne
d) pracował w fabryce
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) nie znała polskiego
b) nie mówiła po rosyjsku
c) biegle władała rosyjskim
d) była poliglotką
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) lokaj
c) profesor
d) korepetytor
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) fortepianowego koncertu Wandy
b) tańca "kozaka"
c) kolacji
d) podwieczorku
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) nawoływanie do pojednania
b) wprowadzenie polskiej waluty
c) krytyka proletariatu
d) atak na polskie władze i burżuazję
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) biologię
b) filologię rosyjską
c) medycynę
d) prawo
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Cezarego Baryki
b) pradziadkiem Seweryna Baryki
c) dziadkiem Cezarego Baryki
d) dziadkiem Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
b) utworzenie społeczeństwa niezależnego
c) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
d) utworzenie społeczeństwa równego
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) w Baku
b) na terenie Polski
c) nie znamy miejsca jego spoczynku
d) niedaleko przed granicą Polski
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1914 roku
b) 1917 roku
c) 1905 roku
d) 1918 roku
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Ciekotach
c) w Kielcach
d) w Psarach
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dąbkiewicz
b) Dębowska
c) Dąbrowska
d) Dębińska
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Hipolit
b) Gruboszewski
c) Maciejunio
d) Jędrek
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) aprobujący
b) gloryfikujący
c) negatywny
d) pozytywny
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekstradycyjną
b) ekspresywną
c) ekspansywną
d) ekspresową
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) mitu
b) reportażu
c) opowieści biograficznej
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Rosję
b) II Rzeczpospolitą
c) Warszawę
d) Moskwę
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Cezaremu Baryce
b) Ormianom
c) Tatarom
d) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) w "Ariance"
b) nigdy nie okazału mu swych uczuć
c) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
d) podczas kolacji
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w budynkach gospodarczych
b) w "Ariance"
c) u ekonoma Gruboszewskiego
d) u fornala Biernackiego
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) nie zajęła zadnego stanowiska
b) stanęła po stronie kochanka
c) stanęła po stronie narzeczonego
d) zemdlała
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) pożyczone od Gajowca
b) zarobione w fabryce
c) pożyczone od Hipolita
d) uzyskane ze sprzedaży fraka
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Konstancinie
b) w Nawłoci
c) w Paryżu
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
b) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
c) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) w Rosji
b) w Polsce
c) na Ukrainie
d) na Litwie
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) personalna
c) płynna
d) bezosobowa
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) rewolucyjną
b) socjalną
c) ewolucyjna
d) burżuazyjną
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) koniem Hipolita
b) kozą
c) perliczką
d) kaczką
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Rosjan
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) Ormian
d) wszystkich sprzyjających Ormianom
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w kawiarni
b) w Parku Praskim
c) w Łazienkach
d) w Ogrodzie Saskim
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Wanda Okszyńska
b) Ksiądz Anastazy
c) Karolina Szarłatowiczówna
d) Laura Kościeniecka
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) konduktor
b) ksiądz
c) dawny przyjaciel Seweryna
d) żołnierz
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Cezary Baryka
b) Antoni Lulek
c) Szymon Gajowiec
d) Hipolit Wielosławski
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) zwolennikiem rewolucji
b) komunistą
c) propagatorem krwawej rewolty
d) patriotą polskim
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) w Alpach
b) we Włoszech
c) w Prusach Wschodnich
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) odstąpił pokoje w mieszkaniu
b) upokorzył dyrektora szkoły
c) wydał matkę
d) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Gajowiec
b) Dostański
c) Baryka
d) Barwicki
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w grudniu 1921
b) w styczniu 1921
c) w styczniu 1920
d) w grudniu 1920
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu