strona główna lektury http://ostatnidzwonek.pl/prz/ ----------------
 Przedwiośnie
      Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) nigdy nie okazału mu swych uczuć
b) podczas kolacji
c) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
d) w "Ariance"
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) bezosobowa
c) personalna
d) płynna
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Ormianom
b) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
c) Tatarom
d) Cezaremu Baryce
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Turkmenistanu
b) Kazachstanu
c) Armenii
d) Azerbejdżanu
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1921
b) w styczniu 1920
c) w grudniu 1920
d) w grudniu 1921
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) II Rzeczpospolitą
b) Moskwę
c) Warszawę
d) Rosję
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) zalecił jej to lekarz
b) nie zdała do szóstej klasy
c) odwiedziła chorą ciotkę
d) nudziła się podczas wakacji w mieście
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) upokorzył dyrektora szkoły
b) odstąpił pokoje w mieszkaniu
c) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
d) wydał matkę
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) na Litwie
b) w Rosji
c) w Polsce
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) fortepianowego koncertu Wandy
b) kolacji
c) tańca "kozaka"
d) podwieczorku
Rozwiązanie


Rodzice Karoliny zginęli:
a) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
b) "od bolszewików"
c) popełniając samobójstwo
d) zamordowani przez Polaków
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
b) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
c) ustalenie kształtu granic
d) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1914 roku
b) 1918 roku
c) 1905 roku
d) 1917 roku
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) płaszcz
b) smoking
c) frak
d) garnitur
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w maszynowni
b) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
c) na dachu pociągu
d) w ostatnim wagonie pod kożuchami
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Podlasia
b) Małopolski
c) Mazowsza
d) Ukrainy
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Laura Kościeniecka
b) Karolina Szarłatowiczówna
c) Ksiądz Anastazy
d) Wanda Okszyńska
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od socjalistycznego do komunistycznego
b) od kapitalistycznego do socjalistycznego
c) od niewolniczego do komunistycznego
d) od kapitalistycznego do komunistycznego
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) dowolną interpretację zakończenia
b) optymistyczną interpretację zakończenia
c) pesymistyczną interpretację zakończenia
d) tylko jedną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) uzyskane ze sprzedaży fraka
b) pożyczone od Gajowca
c) pożyczone od Hipolita
d) zarobione w fabryce
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na luteranizm
b) na kalwinizm
c) na anglikanizm
d) na judaizm
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) krytyka proletariatu
b) atak na polskie władze i burżuazję
c) wprowadzenie polskiej waluty
d) nawoływanie do pojednania
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Kielcach
c) w Psarach
d) w Ciekotach
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) dziadkiem Cezarego Baryki
b) dziadkiem Seweryna Baryki
c) pradziadkiem Seweryna Baryki
d) pradziadkiem Cezarego Baryki
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak integracji społeczeństwa
b) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
c) brak wielkiej idei i odwagi
d) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) po jej zamążpójsciu
b) przed jej zamążpójściem
c) po śmierci jej męża
d) w dzieciństwie
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Hipolit
b) Jędrek
c) Maciejunio
d) Gruboszewski
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) filologię rosyjską
b) medycynę
c) biologię
d) prawo
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) była poliglotką
b) nie znała polskiego
c) nie mówiła po rosyjsku
d) biegle władała rosyjskim
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w Nawłoci
b) w Radzyminie
c) w lesie Rogacz
d) pod Warszawą
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
b) rodzinne miasto matki Cezarego
c) miejsce pochówku Seweryna Baryki
d) wieś położona nieopodal Nawłoci
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Dzieje grzechu
c) Syzyfowe prace
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Siedlec
b) do Moskwy
c) do Charkowa
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) nauczyciela
b) bibliotekarza
c) administratora
d) wykładowcy
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Barwicki
b) Gajowiec
c) Baryka
d) Dostański
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) ksiądz
b) żołnierz
c) dawny przyjaciel Seweryna
d) konduktor
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Hipolit Wielosławski
b) Szymon Gajowiec
c) Cezary Baryka
d) Antoni Lulek
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja komiczno-sielankowa
b) konwencja moralizatorsko-pouczająca
c) konwencja opisowo-oceniająca
d) konwencja patetyczno-moralizatorska
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) nie miał żadnego zajęcia
b) pracował w fabryce
c) pracował w "Kurierze Warszawskim"
d) wrócił na studia medyczne
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) bezosobowa
c) personalna
d) płynna
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) polski paszport
b) pieniądze i kosztowności
c) walizkę
d) ważne dokumenty
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) niedaleko przed granicą Polski
b) na terenie Polski
c) nie znamy miejsca jego spoczynku
d) w Baku
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) w sierpniu 1920 roku
b) w sierpniu 1921 roku
c) we wrześniu1920 roku
d) we wrześniu1921 roku
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Paryżu
b) w Warszawie
c) w Konstancinie
d) w Nawłoci
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) aprobujący
b) negatywny
c) pozytywny
d) gloryfikujący
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) reportażu
c) opowieści biograficznej
d) mitu
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Ormian
b) wszystkich sprzyjających Ormianom
c) Rosjan
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) zniszczyła mu zycie
b) miał silny charakter
c) dziewczyna była mu obojetna
d) przywykł do cierpienia podczas wojny
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dębińska
b) Dąbrowska
c) Dąbkiewicz
d) Dębowska
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) na Ukrainie
b) w Prusach Wschodnich
c) w Alpach
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) Biblia
b) pamiętnik z wojny 1831 roku
c) wspomnienia rodzinne
d) Kancjonał
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) uległością
b) opanowaniem
c) ugodowością
d) porywczością
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa równego
b) utworzenie społeczeństwa niezależnego
c) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
d) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) koniem Hipolita
b) kozą
c) kaczką
d) perliczką
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Ukrainę
b) Mazowsze
c) Małopolskę
d) Mazury
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na fortepianie
b) gra na nerwach
c) gra na pianinie
d) gra na skrzypcach
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) profesor
c) urzędnik państwowy
d) korepetytor
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) u ekonoma Gruboszewskiego
b) u fornala Biernackiego
c) w budynkach gospodarczych
d) w "Ariance"
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) groził mu sąd wojenny
b) nie chciał utracić intratnego zajęcia
c) bał sie skandalu
d) nie był związany z krajem
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
b) Karol Marks i Fryderyk Engels
c) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
d) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Chłodek
b) folwark Odolany
c) folwark Nawłoć
d) folwark Leniec
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
c) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
d) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był dowódcą korpusu piechoty
b) opuscił kraj
c) był oficerem armii polskiej
d) był korespondentem wojennym
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) by spłacić swoje długi
b) na odbudowę nawłockiego kościoła
c) na protezy dla ofiar wojny
d) na wojenne sieroty
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) propagatorem krwawej rewolty
b) komunistą
c) patriotą polskim
d) zwolennikiem rewolucji
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
b) Bakińska Rada Delegatów Robotników
c) miejscowa Rada Delegatów Robotników
d) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody świerk
b) młodą sosnę
c) młody krzew róży
d) młody jałowiec
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Gęsiej
b) Franciszkańskiej
c) Świętojerskiej
d) Miłej
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspresową
b) ekspansywną
c) ekstradycyjną
d) ekspresywną
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) przejęcia władzy przez muzułmanów
b) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
c) utrwalenia władzy Anglików
d) wprowadzenia demokracji
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) ewolucyjna
b) rewolucyjną
c) socjalną
d) burżuazyjną
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) arystokratą
b) księdzem
c) ziemianinem
d) chłopem
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Łazienkach
b) w kawiarni
c) w Parku Praskim
d) w Ogrodzie Saskim
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) nie zajęła zadnego stanowiska
b) zemdlała
c) stanęła po stronie narzeczonego
d) stanęła po stronie kochanka
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu
Partner serwisu: