Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Wiatr od morza
b) Syzyfowe prace
c) Dzieje grzechu
d) Przedwiośnie
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Azerbejdżanu
b) Kazachstanu
c) Turkmenistanu
d) Armenii
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) kolacji
b) podwieczorku
c) tańca "kozaka"
d) fortepianowego koncertu Wandy
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
b) ustalenie kształtu granic
c) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
d) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) krytyka proletariatu
b) nawoływanie do pojednania
c) atak na polskie władze i burżuazję
d) wprowadzenie polskiej waluty
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne miasto matki Cezarego
b) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
c) wieś położona nieopodal Nawłoci
d) miejsce pochówku Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1914 roku
b) 1918 roku
c) 1917 roku
d) 1905 roku
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody świerk
b) młodą sosnę
c) młody krzew róży
d) młody jałowiec
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) kozą
b) kaczką
c) perliczką
d) koniem Hipolita
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Ukrainy
b) Podlasia
c) Mazowsza
d) Małopolski
Rozwiązanie


Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) zemdlała
b) stanęła po stronie kochanka
c) nie zajęła zadnego stanowiska
d) stanęła po stronie narzeczonego
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) filologię rosyjską
b) prawo
c) biologię
d) medycynę
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Chłodek
b) folwark Nawłoć
c) folwark Leniec
d) folwark Odolany
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) utrwalenia władzy Anglików
b) przejęcia władzy przez muzułmanów
c) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
d) wprowadzenia demokracji
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Karolina Szarłatowiczówna
b) Laura Kościeniecka
c) Ksiądz Anastazy
d) Wanda Okszyńska
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) w Baku
b) nie znamy miejsca jego spoczynku
c) na terenie Polski
d) niedaleko przed granicą Polski
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) smoking
b) płaszcz
c) garnitur
d) frak
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Świętojerskiej
b) Gęsiej
c) Miłej
d) Franciszkańskiej
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) dawny przyjaciel Seweryna
b) konduktor
c) ksiądz
d) żołnierz
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Hipolit
b) Maciejunio
c) Jędrek
d) Gruboszewski
Rozwiązanie


Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak integracji społeczeństwa
b) brak wielkiej idei i odwagi
c) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
d) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Moskwy
b) do Siedlec
c) do Warszawy
d) do Charkowa
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
b) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
c) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na protezy dla ofiar wojny
b) na odbudowę nawłockiego kościoła
c) na wojenne sieroty
d) by spłacić swoje długi
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) w sierpniu 1920 roku
b) we wrześniu1921 roku
c) we wrześniu1920 roku
d) w sierpniu 1921 roku
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Cezaremu Baryce
b) Ormianom
c) Tatarom
d) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) nie zdała do szóstej klasy
b) zalecił jej to lekarz
c) nudziła się podczas wakacji w mieście
d) odwiedziła chorą ciotkę
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) nauczyciela
b) wykładowcy
c) administratora
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) gloryfikujący
b) aprobujący
c) pozytywny
d) negatywny
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dębowska
b) Dąbkiewicz
c) Dębińska
d) Dąbrowska
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Baryka
b) Dostański
c) Barwicki
d) Gajowiec
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Rosję
b) II Rzeczpospolitą
c) Moskwę
d) Warszawę
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Konstancinie
b) w Warszawie
c) w Paryżu
d) w Nawłoci
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Kielcach
b) w Ciekotach
c) w Psarach
d) w Owczarach
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) bał sie skandalu
b) groził mu sąd wojenny
c) nie chciał utracić intratnego zajęcia
d) nie był związany z krajem
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
b) w "Ariance"
c) podczas kolacji
d) nigdy nie okazału mu swych uczuć
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspresywną
b) ekstradycyjną
c) ekspansywną
d) ekspresową
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był korespondentem wojennym
b) był dowódcą korpusu piechoty
c) był oficerem armii polskiej
d) opuscił kraj
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) na dachu pociągu
b) w maszynowni
c) w ostatnim wagonie pod kożuchami
d) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na anglikanizm
c) na luteranizm
d) na judaizm
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) bezosobowa
b) płynna
c) odautorska
d) personalna
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) wszystkich sprzyjających Ormianom
c) Ormian
d) Rosjan
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Cezarego Baryki
b) pradziadkiem Seweryna Baryki
c) dziadkiem Seweryna Baryki
d) dziadkiem Cezarego Baryki
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) w Alpach
b) na Ukrainie
c) we Włoszech
d) w Prusach Wschodnich
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) upokorzył dyrektora szkoły
b) odstąpił pokoje w mieszkaniu
c) wydał matkę
d) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa równego
b) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
c) utworzenie społeczeństwa niezależnego
d) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) wrócił na studia medyczne
b) nie miał żadnego zajęcia
c) pracował w "Kurierze Warszawskim"
d) pracował w fabryce
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) optymistyczną interpretację zakończenia
b) dowolną interpretację zakończenia
c) pesymistyczną interpretację zakończenia
d) tylko jedną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja komiczno-sielankowa
b) konwencja opisowo-oceniająca
c) konwencja moralizatorsko-pouczająca
d) konwencja patetyczno-moralizatorska
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) księdzem
b) ziemianinem
c) arystokratą
d) chłopem
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
b) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
c) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
d) Karol Marks i Fryderyk Engels
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) polski paszport
b) walizkę
c) pieniądze i kosztowności
d) ważne dokumenty
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) nie mówiła po rosyjsku
b) była poliglotką
c) nie znała polskiego
d) biegle władała rosyjskim
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) mitu
b) opowieści biograficznej
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) reportażu
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Parku Praskim
b) w Ogrodzie Saskim
c) w Łazienkach
d) w kawiarni
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazury
b) Małopolskę
c) Ukrainę
d) Mazowsze
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) uzyskane ze sprzedaży fraka
b) pożyczone od Hipolita
c) pożyczone od Gajowca
d) zarobione w fabryce
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w budynkach gospodarczych
b) w "Ariance"
c) u ekonoma Gruboszewskiego
d) u fornala Biernackiego
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1921
b) w styczniu 1920
c) w grudniu 1920
d) w grudniu 1921
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) ugodowością
b) uległością
c) porywczością
d) opanowaniem
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Antoni Lulek
b) Hipolit Wielosławski
c) Cezary Baryka
d) Szymon Gajowiec
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) miejscowa Rada Delegatów Robotników
b) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
c) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
d) Bakińska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) pod Warszawą
b) w Radzyminie
c) w lesie Rogacz
d) w Nawłoci
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) dziewczyna była mu obojetna
b) przywykł do cierpienia podczas wojny
c) zniszczyła mu zycie
d) miał silny charakter
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
b) popełniając samobójstwo
c) zamordowani przez Polaków
d) "od bolszewików"
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) pamiętnik z wojny 1831 roku
b) wspomnienia rodzinne
c) Biblia
d) Kancjonał
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od niewolniczego do komunistycznego
b) od kapitalistycznego do socjalistycznego
c) od socjalistycznego do komunistycznego
d) od kapitalistycznego do komunistycznego
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) po śmierci jej męża
b) przed jej zamążpójściem
c) w dzieciństwie
d) po jej zamążpójsciu
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) zwolennikiem rewolucji
b) propagatorem krwawej rewolty
c) patriotą polskim
d) komunistą
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) płynna
b) bezosobowa
c) personalna
d) odautorska
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) profesor
c) korepetytor
d) urzędnik państwowy
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) socjalną
b) burżuazyjną
c) rewolucyjną
d) ewolucyjna
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) w Polsce
b) na Litwie
c) na Ukrainie
d) w Rosji
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na fortepianie
b) gra na pianinie
c) gra na nerwach
d) gra na skrzypcach
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu