Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) by spłacić swoje długi
b) na odbudowę nawłockiego kościoła
c) na protezy dla ofiar wojny
d) na wojenne sieroty
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na skrzypcach
b) gra na pianinie
c) gra na fortepianie
d) gra na nerwach
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Antoni Lulek
b) Szymon Gajowiec
c) Cezary Baryka
d) Hipolit Wielosławski
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Tatarom
b) Cezaremu Baryce
c) Ormianom
d) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) dziadkiem Seweryna Baryki
b) pradziadkiem Cezarego Baryki
c) pradziadkiem Seweryna Baryki
d) dziadkiem Cezarego Baryki
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w grudniu 1920
b) w styczniu 1921
c) w styczniu 1920
d) w grudniu 1921
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspresywną
b) ekspresową
c) ekspansywną
d) ekstradycyjną
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) niedaleko przed granicą Polski
b) nie znamy miejsca jego spoczynku
c) w Baku
d) na terenie Polski
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) patriotą polskim
b) zwolennikiem rewolucji
c) komunistą
d) propagatorem krwawej rewolty
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) Biblia
b) pamiętnik z wojny 1831 roku
c) wspomnienia rodzinne
d) Kancjonał
Rozwiązanie


Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Podlasia
b) Małopolski
c) Ukrainy
d) Mazowsza
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Konstancinie
b) w Nawłoci
c) w Warszawie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) bezosobowa
c) personalna
d) płynna
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) w Alpach
b) na Ukrainie
c) we Włoszech
d) w Prusach Wschodnich
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w ostatnim wagonie pod kożuchami
b) na dachu pociągu
c) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
d) w maszynowni
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Łazienkach
b) w Ogrodzie Saskim
c) w kawiarni
d) w Parku Praskim
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
c) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
d) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) pesymistyczną interpretację zakończenia
b) optymistyczną interpretację zakończenia
c) dowolną interpretację zakończenia
d) tylko jedną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody świerk
b) młody jałowiec
c) młodą sosnę
d) młody krzew róży
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Charkowa
b) do Moskwy
c) do Warszawy
d) do Siedlec
Rozwiązanie


Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) przed jej zamążpójściem
b) w dzieciństwie
c) po śmierci jej męża
d) po jej zamążpójsciu
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) opuscił kraj
b) był oficerem armii polskiej
c) był korespondentem wojennym
d) był dowódcą korpusu piechoty
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne miasto matki Cezarego
b) miejsce pochówku Seweryna Baryki
c) wieś położona nieopodal Nawłoci
d) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
b) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
c) brak wielkiej idei i odwagi
d) brak integracji społeczeństwa
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Ciekotach
c) w Psarach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) krytyka proletariatu
b) atak na polskie władze i burżuazję
c) wprowadzenie polskiej waluty
d) nawoływanie do pojednania
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) płynna
c) personalna
d) bezosobowa
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
b) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
c) utworzenie społeczeństwa niezależnego
d) utworzenie społeczeństwa równego
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
b) Bakińska Rada Delegatów Robotników
c) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
d) miejscowa Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) frak
b) płaszcz
c) smoking
d) garnitur
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) w sierpniu 1921 roku
b) w sierpniu 1920 roku
c) we wrześniu1921 roku
d) we wrześniu1920 roku
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) upokorzył dyrektora szkoły
b) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
c) odstąpił pokoje w mieszkaniu
d) wydał matkę
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) nigdy nie okazału mu swych uczuć
b) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
c) podczas kolacji
d) w "Ariance"
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Moskwę
b) II Rzeczpospolitą
c) Rosję
d) Warszawę
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Ormian
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) Rosjan
d) wszystkich sprzyjających Ormianom
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Turkmenistanu
b) Kazachstanu
c) Azerbejdżanu
d) Armenii
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) na Ukrainie
b) w Polsce
c) w Rosji
d) na Litwie
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od niewolniczego do komunistycznego
b) od socjalistycznego do komunistycznego
c) od kapitalistycznego do socjalistycznego
d) od kapitalistycznego do komunistycznego
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) chłopem
b) ziemianinem
c) księdzem
d) arystokratą
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
b) utrwalenia władzy Anglików
c) wprowadzenia demokracji
d) przejęcia władzy przez muzułmanów
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) uległością
b) porywczością
c) opanowaniem
d) ugodowością
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Miłej
b) Franciszkańskiej
c) Gęsiej
d) Świętojerskiej
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Barwicki
b) Baryka
c) Dostański
d) Gajowiec
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) zalecił jej to lekarz
b) nudziła się podczas wakacji w mieście
c) odwiedziła chorą ciotkę
d) nie zdała do szóstej klasy
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w Nawłoci
b) pod Warszawą
c) w lesie Rogacz
d) w Radzyminie
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) filologię rosyjską
b) biologię
c) prawo
d) medycynę
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie narzeczonego
b) zemdlała
c) nie zajęła zadnego stanowiska
d) stanęła po stronie kochanka
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) nauczyciela
c) bibliotekarza
d) wykładowcy
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) walizkę
b) pieniądze i kosztowności
c) polski paszport
d) ważne dokumenty
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) rewolucyjną
b) socjalną
c) burżuazyjną
d) ewolucyjna
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na anglikanizm
b) na judaizm
c) na kalwinizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) fortepianowego koncertu Wandy
b) kolacji
c) tańca "kozaka"
d) podwieczorku
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) profesor
b) lokaj
c) korepetytor
d) urzędnik państwowy
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) koniem Hipolita
b) kozą
c) perliczką
d) kaczką
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Nawłoć
b) folwark Leniec
c) folwark Odolany
d) folwark Chłodek
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) popełniając samobójstwo
b) "od bolszewików"
c) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
d) zamordowani przez Polaków
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
b) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
c) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
d) ustalenie kształtu granic
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazowsze
b) Mazury
c) Małopolskę
d) Ukrainę
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja patetyczno-moralizatorska
b) konwencja opisowo-oceniająca
c) konwencja komiczno-sielankowa
d) konwencja moralizatorsko-pouczająca
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) zniszczyła mu zycie
b) przywykł do cierpienia podczas wojny
c) miał silny charakter
d) dziewczyna była mu obojetna
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) opowieści biograficznej
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) reportażu
d) mitu
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1918 roku
b) 1905 roku
c) 1914 roku
d) 1917 roku
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Wanda Okszyńska
b) Laura Kościeniecka
c) Karolina Szarłatowiczówna
d) Ksiądz Anastazy
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) pożyczone od Hipolita
b) zarobione w fabryce
c) pożyczone od Gajowca
d) uzyskane ze sprzedaży fraka
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) aprobujący
b) gloryfikujący
c) negatywny
d) pozytywny
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dębowska
b) Dąbkiewicz
c) Dębińska
d) Dąbrowska
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) nie miał żadnego zajęcia
b) pracował w fabryce
c) wrócił na studia medyczne
d) pracował w "Kurierze Warszawskim"
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Dzieje grzechu
b) Syzyfowe prace
c) Przedwiośnie
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) groził mu sąd wojenny
b) nie był związany z krajem
c) nie chciał utracić intratnego zajęcia
d) bał sie skandalu
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
b) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
c) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
d) Karol Marks i Fryderyk Engels
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) żołnierz
b) konduktor
c) ksiądz
d) dawny przyjaciel Seweryna
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) biegle władała rosyjskim
b) nie mówiła po rosyjsku
c) nie znała polskiego
d) była poliglotką
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Jędrek
b) Maciejunio
c) Gruboszewski
d) Hipolit
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w "Ariance"
b) u fornala Biernackiego
c) w budynkach gospodarczych
d) u ekonoma Gruboszewskiego
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu