Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w budynkach gospodarczych
b) u fornala Biernackiego
c) u ekonoma Gruboszewskiego
d) w "Ariance"
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Podlasia
b) Małopolski
c) Mazowsza
d) Ukrainy
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) przed jej zamążpójściem
b) w dzieciństwie
c) po śmierci jej męża
d) po jej zamążpójsciu
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na protezy dla ofiar wojny
b) na wojenne sieroty
c) na odbudowę nawłockiego kościoła
d) by spłacić swoje długi
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) uległością
b) opanowaniem
c) ugodowością
d) porywczością
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) pieniądze i kosztowności
b) polski paszport
c) ważne dokumenty
d) walizkę
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) wydał matkę
b) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
c) odstąpił pokoje w mieszkaniu
d) upokorzył dyrektora szkoły
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) na dachu pociągu
b) w maszynowni
c) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
d) w ostatnim wagonie pod kożuchami
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) we wrześniu1920 roku
b) w sierpniu 1920 roku
c) w sierpniu 1921 roku
d) we wrześniu1921 roku
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) wprowadzenie polskiej waluty
b) atak na polskie władze i burżuazję
c) nawoływanie do pojednania
d) krytyka proletariatu
Rozwiązanie


W powieści dominuje narracja:
a) personalna
b) płynna
c) bezosobowa
d) odautorska
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) żołnierz
b) ksiądz
c) dawny przyjaciel Seweryna
d) konduktor
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1921
b) w grudniu 1920
c) w styczniu 1920
d) w grudniu 1921
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) płynna
c) bezosobowa
d) personalna
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dębińska
b) Dębowska
c) Dąbrowska
d) Dąbkiewicz
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody krzew róży
b) młody jałowiec
c) młodą sosnę
d) młody świerk
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) optymistyczną interpretację zakończenia
b) dowolną interpretację zakończenia
c) tylko jedną interpretację zakończenia
d) pesymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od niewolniczego do komunistycznego
b) od socjalistycznego do komunistycznego
c) od kapitalistycznego do socjalistycznego
d) od kapitalistycznego do komunistycznego
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) płaszcz
b) smoking
c) frak
d) garnitur
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1917 roku
b) 1914 roku
c) 1905 roku
d) 1918 roku
Rozwiązanie


Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) zarobione w fabryce
b) uzyskane ze sprzedaży fraka
c) pożyczone od Gajowca
d) pożyczone od Hipolita
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspresową
b) ekstradycyjną
c) ekspresywną
d) ekspansywną
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w kawiarni
b) w Łazienkach
c) w Parku Praskim
d) w Ogrodzie Saskim
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) fortepianowego koncertu Wandy
b) podwieczorku
c) tańca "kozaka"
d) kolacji
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) chłopem
b) arystokratą
c) ziemianinem
d) księdzem
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Ciekotach
b) w Owczarach
c) w Kielcach
d) w Psarach
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) nie miał żadnego zajęcia
b) pracował w fabryce
c) pracował w "Kurierze Warszawskim"
d) wrócił na studia medyczne
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa niezależnego
b) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
c) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
d) utworzenie społeczeństwa równego
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) odwiedziła chorą ciotkę
b) zalecił jej to lekarz
c) nudziła się podczas wakacji w mieście
d) nie zdała do szóstej klasy
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) korepetytor
c) lokaj
d) profesor
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) zwolennikiem rewolucji
b) patriotą polskim
c) komunistą
d) propagatorem krwawej rewolty
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) w Polsce
b) w Rosji
c) na Ukrainie
d) na Litwie
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) miejsce pochówku Seweryna Baryki
b) rodzinne miasto matki Cezarego
c) wieś położona nieopodal Nawłoci
d) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) na terenie Polski
b) nie znamy miejsca jego spoczynku
c) w Baku
d) niedaleko przed granicą Polski
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) nie był związany z krajem
b) groził mu sąd wojenny
c) bał sie skandalu
d) nie chciał utracić intratnego zajęcia
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak wielkiej idei i odwagi
b) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
c) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
d) brak integracji społeczeństwa
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) gloryfikujący
b) pozytywny
c) negatywny
d) aprobujący
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) opuscił kraj
b) był dowódcą korpusu piechoty
c) był korespondentem wojennym
d) był oficerem armii polskiej
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja moralizatorsko-pouczająca
b) konwencja opisowo-oceniająca
c) konwencja komiczno-sielankowa
d) konwencja patetyczno-moralizatorska
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Konstancinie
b) w Paryżu
c) w Warszawie
d) w Nawłoci
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
b) miejscowa Rada Delegatów Robotników
c) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
d) Bakińska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) biologię
b) prawo
c) medycynę
d) filologię rosyjską
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazowsze
b) Ukrainę
c) Mazury
d) Małopolskę
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) wprowadzenia demokracji
b) utrwalenia władzy Anglików
c) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
d) przejęcia władzy przez muzułmanów
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Turkmenistanu
b) Azerbejdżanu
c) Kazachstanu
d) Armenii
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) popełniając samobójstwo
b) "od bolszewików"
c) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
d) zamordowani przez Polaków
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) pamiętnik z wojny 1831 roku
b) Kancjonał
c) Biblia
d) wspomnienia rodzinne
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) burżuazyjną
b) rewolucyjną
c) socjalną
d) ewolucyjna
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) miał silny charakter
b) przywykł do cierpienia podczas wojny
c) zniszczyła mu zycie
d) dziewczyna była mu obojetna
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
b) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
c) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie narzeczonego
b) stanęła po stronie kochanka
c) zemdlała
d) nie zajęła zadnego stanowiska
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) nie mówiła po rosyjsku
b) była poliglotką
c) biegle władała rosyjskim
d) nie znała polskiego
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Gęsiej
b) Miłej
c) Świętojerskiej
d) Franciszkańskiej
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) koniem Hipolita
b) perliczką
c) kaczką
d) kozą
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) wszystkich sprzyjających Ormianom
b) Rosjan
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) Ormian
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) II Rzeczpospolitą
b) Rosję
c) Warszawę
d) Moskwę
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na fortepianie
b) gra na pianinie
c) gra na nerwach
d) gra na skrzypcach
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Syzyfowe prace
c) Wiatr od morza
d) Dzieje grzechu
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
b) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
c) Karol Marks i Fryderyk Engels
d) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na judaizm
b) na luteranizm
c) na anglikanizm
d) na kalwinizm
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Wanda Okszyńska
b) Ksiądz Anastazy
c) Karolina Szarłatowiczówna
d) Laura Kościeniecka
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
b) nigdy nie okazału mu swych uczuć
c) w "Ariance"
d) podczas kolacji
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) reportażu
c) mitu
d) opowieści biograficznej
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) wykładowcy
b) bibliotekarza
c) nauczyciela
d) administratora
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Tatarom
b) Ormianom
c) Cezaremu Baryce
d) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) w Prusach Wschodnich
b) we Włoszech
c) w Alpach
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Charkowa
b) do Moskwy
c) do Warszawy
d) do Siedlec
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Odolany
b) folwark Leniec
c) folwark Nawłoć
d) folwark Chłodek
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Cezary Baryka
b) Szymon Gajowiec
c) Hipolit Wielosławski
d) Antoni Lulek
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Seweryna Baryki
b) pradziadkiem Cezarego Baryki
c) dziadkiem Seweryna Baryki
d) dziadkiem Cezarego Baryki
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Baryka
b) Gajowiec
c) Dostański
d) Barwicki
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Hipolit
b) Maciejunio
c) Jędrek
d) Gruboszewski
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
b) ustalenie kształtu granic
c) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
d) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) pod Warszawą
b) w Radzyminie
c) w Nawłoci
d) w lesie Rogacz
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu