Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) polski paszport
b) walizkę
c) ważne dokumenty
d) pieniądze i kosztowności
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w lesie Rogacz
b) pod Warszawą
c) w Nawłoci
d) w Radzyminie
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) nie zdała do szóstej klasy
b) odwiedziła chorą ciotkę
c) nudziła się podczas wakacji w mieście
d) zalecił jej to lekarz
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa równego
b) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
c) utworzenie społeczeństwa niezależnego
d) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
b) miejsce pochówku Seweryna Baryki
c) wieś położona nieopodal Nawłoci
d) rodzinne miasto matki Cezarego
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) dowolną interpretację zakończenia
b) tylko jedną interpretację zakończenia
c) pesymistyczną interpretację zakończenia
d) optymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na pianinie
b) gra na skrzypcach
c) gra na fortepianie
d) gra na nerwach
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Parku Praskim
b) w Łazienkach
c) w kawiarni
d) w Ogrodzie Saskim
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) wrócił na studia medyczne
b) pracował w "Kurierze Warszawskim"
c) nie miał żadnego zajęcia
d) pracował w fabryce
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na wojenne sieroty
b) na protezy dla ofiar wojny
c) na odbudowę nawłockiego kościoła
d) by spłacić swoje długi
Rozwiązanie


Władysław Barwicki był:
a) arystokratą
b) chłopem
c) księdzem
d) ziemianinem
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był oficerem armii polskiej
b) opuscił kraj
c) był korespondentem wojennym
d) był dowódcą korpusu piechoty
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja opisowo-oceniająca
b) konwencja patetyczno-moralizatorska
c) konwencja komiczno-sielankowa
d) konwencja moralizatorsko-pouczająca
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Karol Marks i Fryderyk Engels
b) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
c) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
d) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na luteranizm
b) na kalwinizm
c) na judaizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
b) brak wielkiej idei i odwagi
c) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
d) brak integracji społeczeństwa
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) bibliotekarza
b) nauczyciela
c) wykładowcy
d) administratora
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) we wrześniu1920 roku
b) w sierpniu 1920 roku
c) we wrześniu1921 roku
d) w sierpniu 1921 roku
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Rosjan
b) Ormian
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) wszystkich sprzyjających Ormianom
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Nawłoci
b) w Warszawie
c) w Paryżu
d) w Konstancinie
Rozwiązanie


W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w budynkach gospodarczych
b) w "Ariance"
c) u fornala Biernackiego
d) u ekonoma Gruboszewskiego
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Jędrek
b) Maciejunio
c) Hipolit
d) Gruboszewski
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) II Rzeczpospolitą
b) Warszawę
c) Moskwę
d) Rosję
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie narzeczonego
b) stanęła po stronie kochanka
c) nie zajęła zadnego stanowiska
d) zemdlała
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) garnitur
b) płaszcz
c) frak
d) smoking
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Bakińska Rada Delegatów Robotników
b) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
c) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
d) miejscowa Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) po jej zamążpójsciu
b) przed jej zamążpójściem
c) po śmierci jej męża
d) w dzieciństwie
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
b) przejęcia władzy przez muzułmanów
c) wprowadzenia demokracji
d) utrwalenia władzy Anglików
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) reportażu
c) opowieści biograficznej
d) mitu
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Odolany
b) folwark Chłodek
c) folwark Leniec
d) folwark Nawłoć
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Dostański
b) Gajowiec
c) Baryka
d) Barwicki
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) Biblia
b) pamiętnik z wojny 1831 roku
c) wspomnienia rodzinne
d) Kancjonał
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) bezosobowa
b) personalna
c) odautorska
d) płynna
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) nie mówiła po rosyjsku
b) biegle władała rosyjskim
c) była poliglotką
d) nie znała polskiego
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Syzyfowe prace
c) Wiatr od morza
d) Dzieje grzechu
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) zarobione w fabryce
b) pożyczone od Gajowca
c) uzyskane ze sprzedaży fraka
d) pożyczone od Hipolita
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dębowska
b) Dąbkiewicz
c) Dąbrowska
d) Dębińska
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) groził mu sąd wojenny
b) nie chciał utracić intratnego zajęcia
c) bał sie skandalu
d) nie był związany z krajem
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) pozytywny
b) aprobujący
c) gloryfikujący
d) negatywny
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) podwieczorku
b) tańca "kozaka"
c) kolacji
d) fortepianowego koncertu Wandy
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
c) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w grudniu 1921
b) w styczniu 1921
c) w styczniu 1920
d) w grudniu 1920
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Ormianom
b) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
c) Tatarom
d) Cezaremu Baryce
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazowsze
b) Mazury
c) Małopolskę
d) Ukrainę
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) burżuazyjną
b) rewolucyjną
c) socjalną
d) ewolucyjna
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) we Włoszech
b) w Alpach
c) w Prusach Wschodnich
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Hipolit Wielosławski
b) Antoni Lulek
c) Cezary Baryka
d) Szymon Gajowiec
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Podlasia
b) Małopolski
c) Mazowsza
d) Ukrainy
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody świerk
b) młodą sosnę
c) młody krzew róży
d) młody jałowiec
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) perliczką
b) koniem Hipolita
c) kozą
d) kaczką
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Armenii
b) Turkmenistanu
c) Azerbejdżanu
d) Kazachstanu
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od socjalistycznego do komunistycznego
b) od niewolniczego do komunistycznego
c) od kapitalistycznego do komunistycznego
d) od kapitalistycznego do socjalistycznego
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Laura Kościeniecka
b) Ksiądz Anastazy
c) Karolina Szarłatowiczówna
d) Wanda Okszyńska
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas kolacji
b) w "Ariance"
c) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
d) nigdy nie okazału mu swych uczuć
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) patriotą polskim
b) komunistą
c) zwolennikiem rewolucji
d) propagatorem krwawej rewolty
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) urzędnik państwowy
c) lokaj
d) profesor
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) nawoływanie do pojednania
b) wprowadzenie polskiej waluty
c) atak na polskie władze i burżuazję
d) krytyka proletariatu
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) porywczością
b) uległością
c) opanowaniem
d) ugodowością
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspresywną
b) ekspresową
c) ekspansywną
d) ekstradycyjną
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Miłej
b) Świętojerskiej
c) Gęsiej
d) Franciszkańskiej
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) ksiądz
b) konduktor
c) żołnierz
d) dawny przyjaciel Seweryna
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) "od bolszewików"
b) popełniając samobójstwo
c) zamordowani przez Polaków
d) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Kielcach
c) w Psarach
d) w Ciekotach
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1917 roku
b) 1905 roku
c) 1918 roku
d) 1914 roku
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) zniszczyła mu zycie
b) miał silny charakter
c) przywykł do cierpienia podczas wojny
d) dziewczyna była mu obojetna
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Seweryna Baryki
b) dziadkiem Cezarego Baryki
c) dziadkiem Seweryna Baryki
d) pradziadkiem Cezarego Baryki
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w ostatnim wagonie pod kożuchami
b) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
c) na dachu pociągu
d) w maszynowni
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
b) upokorzył dyrektora szkoły
c) wydał matkę
d) odstąpił pokoje w mieszkaniu
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Warszawy
b) do Moskwy
c) do Charkowa
d) do Siedlec
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) personalna
b) odautorska
c) bezosobowa
d) płynna
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
b) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
c) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
d) ustalenie kształtu granic
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) biologię
b) prawo
c) filologię rosyjską
d) medycynę
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) na terenie Polski
b) nie znamy miejsca jego spoczynku
c) w Baku
d) niedaleko przed granicą Polski
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) na Litwie
b) w Rosji
c) w Polsce
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu