Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Miłej
b) Franciszkańskiej
c) Świętojerskiej
d) Gęsiej
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) popełniając samobójstwo
b) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
c) "od bolszewików"
d) zamordowani przez Polaków
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
b) utrwalenia władzy Anglików
c) przejęcia władzy przez muzułmanów
d) wprowadzenia demokracji
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) fortepianowego koncertu Wandy
b) kolacji
c) tańca "kozaka"
d) podwieczorku
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak integracji społeczeństwa
b) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
c) brak wielkiej idei i odwagi
d) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1917 roku
b) 1918 roku
c) 1914 roku
d) 1905 roku
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) dziadkiem Cezarego Baryki
b) pradziadkiem Seweryna Baryki
c) dziadkiem Seweryna Baryki
d) pradziadkiem Cezarego Baryki
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) u ekonoma Gruboszewskiego
b) u fornala Biernackiego
c) w "Ariance"
d) w budynkach gospodarczych
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) pracował w "Kurierze Warszawskim"
b) pracował w fabryce
c) nie miał żadnego zajęcia
d) wrócił na studia medyczne
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od socjalistycznego do komunistycznego
b) od niewolniczego do komunistycznego
c) od kapitalistycznego do socjalistycznego
d) od kapitalistycznego do komunistycznego
Rozwiązanie


W powieści dominuje narracja:
a) personalna
b) bezosobowa
c) odautorska
d) płynna
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) wykładowcy
c) bibliotekarza
d) nauczyciela
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Warszawę
b) Rosję
c) Moskwę
d) II Rzeczpospolitą
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w grudniu 1920
b) w grudniu 1921
c) w styczniu 1920
d) w styczniu 1921
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) korepetytor
c) profesor
d) urzędnik państwowy
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) na Ukrainie
b) we Włoszech
c) w Prusach Wschodnich
d) w Alpach
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w lesie Rogacz
b) w Radzyminie
c) w Nawłoci
d) pod Warszawą
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) chłopem
b) ziemianinem
c) arystokratą
d) księdzem
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dębińska
b) Dąbkiewicz
c) Dębowska
d) Dąbrowska
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) biegle władała rosyjskim
b) nie mówiła po rosyjsku
c) nie znała polskiego
d) była poliglotką
Rozwiązanie


Bitwa warszawska miała miejsce:
a) w sierpniu 1921 roku
b) we wrześniu1920 roku
c) w sierpniu 1920 roku
d) we wrześniu1921 roku
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Moskwy
b) do Charkowa
c) do Siedlec
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) dawny przyjaciel Seweryna
b) żołnierz
c) ksiądz
d) konduktor
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) negatywny
b) aprobujący
c) gloryfikujący
d) pozytywny
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazowsze
b) Małopolskę
c) Mazury
d) Ukrainę
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) opuscił kraj
b) był korespondentem wojennym
c) był oficerem armii polskiej
d) był dowódcą korpusu piechoty
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Rosjan
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) Ormian
d) wszystkich sprzyjających Ormianom
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) wieś położona nieopodal Nawłoci
b) rodzinne miasto matki Cezarego
c) miejsce pochówku Seweryna Baryki
d) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekstradycyjną
b) ekspresową
c) ekspresywną
d) ekspansywną
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na protezy dla ofiar wojny
b) na odbudowę nawłockiego kościoła
c) na wojenne sieroty
d) by spłacić swoje długi
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) ważne dokumenty
b) walizkę
c) pieniądze i kosztowności
d) polski paszport
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Chłodek
b) folwark Leniec
c) folwark Odolany
d) folwark Nawłoć
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) ewolucyjna
b) burżuazyjną
c) socjalną
d) rewolucyjną
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) płaszcz
b) garnitur
c) frak
d) smoking
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) miejscowa Rada Delegatów Robotników
b) Bakińska Rada Delegatów Robotników
c) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
d) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja komiczno-sielankowa
b) konwencja moralizatorsko-pouczająca
c) konwencja opisowo-oceniająca
d) konwencja patetyczno-moralizatorska
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) personalna
b) płynna
c) odautorska
d) bezosobowa
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Ciekotach
b) w Psarach
c) w Kielcach
d) w Owczarach
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) w Rosji
b) na Ukrainie
c) na Litwie
d) w Polsce
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
b) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
c) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
d) Karol Marks i Fryderyk Engels
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) tylko jedną interpretację zakończenia
b) pesymistyczną interpretację zakończenia
c) optymistyczną interpretację zakończenia
d) dowolną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w kawiarni
b) w Parku Praskim
c) w Łazienkach
d) w Ogrodzie Saskim
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) Kancjonał
b) pamiętnik z wojny 1831 roku
c) wspomnienia rodzinne
d) Biblia
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) na dachu pociągu
b) w maszynowni
c) w ostatnim wagonie pod kożuchami
d) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Kazachstanu
b) Azerbejdżanu
c) Turkmenistanu
d) Armenii
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) kozą
b) kaczką
c) perliczką
d) koniem Hipolita
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Konstancinie
b) w Nawłoci
c) w Warszawie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
b) ustalenie kształtu granic
c) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
d) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) zwolennikiem rewolucji
b) propagatorem krwawej rewolty
c) patriotą polskim
d) komunistą
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Karolina Szarłatowiczówna
b) Wanda Okszyńska
c) Ksiądz Anastazy
d) Laura Kościeniecka
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) prawo
b) biologię
c) filologię rosyjską
d) medycynę
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Małopolski
b) Ukrainy
c) Mazowsza
d) Podlasia
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Cezary Baryka
b) Szymon Gajowiec
c) Antoni Lulek
d) Hipolit Wielosławski
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) dziewczyna była mu obojetna
b) przywykł do cierpienia podczas wojny
c) zniszczyła mu zycie
d) miał silny charakter
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) uzyskane ze sprzedaży fraka
b) pożyczone od Gajowca
c) zarobione w fabryce
d) pożyczone od Hipolita
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) mitu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) reportażu
d) opowieści biograficznej
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
b) Ormianom
c) Cezaremu Baryce
d) Tatarom
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) po śmierci jej męża
b) po jej zamążpójsciu
c) w dzieciństwie
d) przed jej zamążpójściem
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) zalecił jej to lekarz
b) nudziła się podczas wakacji w mieście
c) odwiedziła chorą ciotkę
d) nie zdała do szóstej klasy
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) upokorzył dyrektora szkoły
b) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
c) wydał matkę
d) odstąpił pokoje w mieszkaniu
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) nawoływanie do pojednania
b) wprowadzenie polskiej waluty
c) krytyka proletariatu
d) atak na polskie władze i burżuazję
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) na terenie Polski
b) w Baku
c) niedaleko przed granicą Polski
d) nie znamy miejsca jego spoczynku
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
b) podczas kolacji
c) nigdy nie okazału mu swych uczuć
d) w "Ariance"
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Gruboszewski
b) Maciejunio
c) Hipolit
d) Jędrek
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
c) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Baryka
b) Dostański
c) Barwicki
d) Gajowiec
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa równego
b) utworzenie społeczeństwa niezależnego
c) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
d) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody jałowiec
b) młody krzew róży
c) młody świerk
d) młodą sosnę
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Syzyfowe prace
b) Wiatr od morza
c) Dzieje grzechu
d) Przedwiośnie
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) zemdlała
b) nie zajęła zadnego stanowiska
c) stanęła po stronie narzeczonego
d) stanęła po stronie kochanka
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na pianinie
b) gra na fortepianie
c) gra na skrzypcach
d) gra na nerwach
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na anglikanizm
c) na judaizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) bał sie skandalu
b) nie był związany z krajem
c) nie chciał utracić intratnego zajęcia
d) groził mu sąd wojenny
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) porywczością
b) uległością
c) ugodowością
d) opanowaniem
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu