Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1905 roku
b) 1918 roku
c) 1914 roku
d) 1917 roku
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) w Polsce
b) na Ukrainie
c) na Litwie
d) w Rosji
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody krzew róży
b) młody świerk
c) młody jałowiec
d) młodą sosnę
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) fortepianowego koncertu Wandy
b) podwieczorku
c) tańca "kozaka"
d) kolacji
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) filologię rosyjską
b) biologię
c) prawo
d) medycynę
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Turkmenistanu
b) Azerbejdżanu
c) Kazachstanu
d) Armenii
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) w dzieciństwie
b) po śmierci jej męża
c) po jej zamążpójsciu
d) przed jej zamążpójściem
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Syzyfowe prace
b) Dzieje grzechu
c) Przedwiośnie
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w budynkach gospodarczych
b) u ekonoma Gruboszewskiego
c) w "Ariance"
d) u fornala Biernackiego
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) personalna
b) bezosobowa
c) odautorska
d) płynna
Rozwiązanie


Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Charkowa
b) do Moskwy
c) do Siedlec
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
b) brak wielkiej idei i odwagi
c) brak integracji społeczeństwa
d) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dąbrowska
b) Dębińska
c) Dąbkiewicz
d) Dębowska
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) żołnierz
b) ksiądz
c) konduktor
d) dawny przyjaciel Seweryna
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Gruboszewski
b) Maciejunio
c) Jędrek
d) Hipolit
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na skrzypcach
b) gra na nerwach
c) gra na pianinie
d) gra na fortepianie
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Hipolit Wielosławski
b) Antoni Lulek
c) Szymon Gajowiec
d) Cezary Baryka
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) profesor
c) korepetytor
d) lokaj
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) nie był związany z krajem
b) groził mu sąd wojenny
c) bał sie skandalu
d) nie chciał utracić intratnego zajęcia
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) płaszcz
b) frak
c) garnitur
d) smoking
Rozwiązanie


Bitwa warszawska miała miejsce:
a) w sierpniu 1921 roku
b) we wrześniu1921 roku
c) we wrześniu1920 roku
d) w sierpniu 1920 roku
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) opowieści biograficznej
c) mitu
d) reportażu
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspansywną
b) ekspresową
c) ekspresywną
d) ekstradycyjną
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Ormian
b) Rosjan
c) wszystkich sprzyjających Ormianom
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) odstąpił pokoje w mieszkaniu
b) wydał matkę
c) upokorzył dyrektora szkoły
d) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Barwicki
b) Dostański
c) Baryka
d) Gajowiec
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
b) Tatarom
c) Cezaremu Baryce
d) Ormianom
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
b) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
c) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
d) Karol Marks i Fryderyk Engels
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) bibliotekarza
b) wykładowcy
c) nauczyciela
d) administratora
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) zemdlała
b) stanęła po stronie narzeczonego
c) nie zajęła zadnego stanowiska
d) stanęła po stronie kochanka
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Paryżu
b) w Konstancinie
c) w Warszawie
d) w Nawłoci
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Podlasia
b) Ukrainy
c) Mazowsza
d) Małopolski
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) ziemianinem
b) arystokratą
c) księdzem
d) chłopem
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Cezarego Baryki
b) dziadkiem Seweryna Baryki
c) pradziadkiem Seweryna Baryki
d) dziadkiem Cezarego Baryki
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) optymistyczną interpretację zakończenia
b) tylko jedną interpretację zakończenia
c) pesymistyczną interpretację zakończenia
d) dowolną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) by spłacić swoje długi
b) na protezy dla ofiar wojny
c) na wojenne sieroty
d) na odbudowę nawłockiego kościoła
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) płynna
b) odautorska
c) personalna
d) bezosobowa
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) zwolennikiem rewolucji
b) patriotą polskim
c) komunistą
d) propagatorem krwawej rewolty
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) zamordowani przez Polaków
b) "od bolszewików"
c) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
d) popełniając samobójstwo
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas kolacji
b) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
c) nigdy nie okazału mu swych uczuć
d) w "Ariance"
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) dziewczyna była mu obojetna
b) zniszczyła mu zycie
c) przywykł do cierpienia podczas wojny
d) miał silny charakter
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
b) miejsce pochówku Seweryna Baryki
c) rodzinne miasto matki Cezarego
d) wieś położona nieopodal Nawłoci
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od kapitalistycznego do socjalistycznego
b) od socjalistycznego do komunistycznego
c) od kapitalistycznego do komunistycznego
d) od niewolniczego do komunistycznego
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na luteranizm
b) na judaizm
c) na anglikanizm
d) na kalwinizm
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) pod Warszawą
b) w Nawłoci
c) w lesie Rogacz
d) w Radzyminie
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
b) utworzenie społeczeństwa równego
c) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
d) utworzenie społeczeństwa niezależnego
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja komiczno-sielankowa
b) konwencja opisowo-oceniająca
c) konwencja moralizatorsko-pouczająca
d) konwencja patetyczno-moralizatorska
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1921
b) w grudniu 1921
c) w styczniu 1920
d) w grudniu 1920
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Wanda Okszyńska
b) Laura Kościeniecka
c) Ksiądz Anastazy
d) Karolina Szarłatowiczówna
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) walizkę
b) ważne dokumenty
c) pieniądze i kosztowności
d) polski paszport
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był dowódcą korpusu piechoty
b) był korespondentem wojennym
c) był oficerem armii polskiej
d) opuscił kraj
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) aprobujący
b) negatywny
c) gloryfikujący
d) pozytywny
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
b) ustalenie kształtu granic
c) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
d) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Rosję
b) II Rzeczpospolitą
c) Warszawę
d) Moskwę
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) perliczką
b) koniem Hipolita
c) kozą
d) kaczką
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) zarobione w fabryce
b) uzyskane ze sprzedaży fraka
c) pożyczone od Gajowca
d) pożyczone od Hipolita
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) porywczością
b) uległością
c) ugodowością
d) opanowaniem
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
c) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) nie mówiła po rosyjsku
b) nie znała polskiego
c) biegle władała rosyjskim
d) była poliglotką
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) w Prusach Wschodnich
b) w Alpach
c) we Włoszech
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Psarach
b) w Kielcach
c) w Owczarach
d) w Ciekotach
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) krytyka proletariatu
b) wprowadzenie polskiej waluty
c) atak na polskie władze i burżuazję
d) nawoływanie do pojednania
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazowsze
b) Mazury
c) Małopolskę
d) Ukrainę
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Łazienkach
b) w kawiarni
c) w Ogrodzie Saskim
d) w Parku Praskim
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) na dachu pociągu
b) w ostatnim wagonie pod kożuchami
c) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
d) w maszynowni
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) w Baku
b) niedaleko przed granicą Polski
c) nie znamy miejsca jego spoczynku
d) na terenie Polski
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) pamiętnik z wojny 1831 roku
b) wspomnienia rodzinne
c) Biblia
d) Kancjonał
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) miejscowa Rada Delegatów Robotników
b) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
c) Bakińska Rada Delegatów Robotników
d) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) ewolucyjna
b) burżuazyjną
c) socjalną
d) rewolucyjną
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
b) przejęcia władzy przez muzułmanów
c) wprowadzenia demokracji
d) utrwalenia władzy Anglików
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Odolany
b) folwark Chłodek
c) folwark Leniec
d) folwark Nawłoć
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) pracował w "Kurierze Warszawskim"
b) pracował w fabryce
c) nie miał żadnego zajęcia
d) wrócił na studia medyczne
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) nudziła się podczas wakacji w mieście
b) odwiedziła chorą ciotkę
c) zalecił jej to lekarz
d) nie zdała do szóstej klasy
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Świętojerskiej
b) Miłej
c) Gęsiej
d) Franciszkańskiej
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu