Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) tańca "kozaka"
b) kolacji
c) podwieczorku
d) fortepianowego koncertu Wandy
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Ksiądz Anastazy
b) Laura Kościeniecka
c) Wanda Okszyńska
d) Karolina Szarłatowiczówna
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Władysław Barwicki był:
a) księdzem
b) chłopem
c) arystokratą
d) ziemianinem
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) utrwalenia władzy Anglików
b) przejęcia władzy przez muzułmanów
c) wprowadzenia demokracji
d) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Baryka
b) Barwicki
c) Gajowiec
d) Dostański
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) bezosobowa
b) płynna
c) personalna
d) odautorska
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) wieś położona nieopodal Nawłoci
b) miejsce pochówku Seweryna Baryki
c) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
d) rodzinne miasto matki Cezarego
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) pracował w "Kurierze Warszawskim"
b) pracował w fabryce
c) nie miał żadnego zajęcia
d) wrócił na studia medyczne
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Nawłoć
b) folwark Odolany
c) folwark Leniec
d) folwark Chłodek
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa niezależnego
b) utworzenie społeczeństwa równego
c) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
d) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
Rozwiązanie


Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspresywną
b) ekspansywną
c) ekspresową
d) ekstradycyjną
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w Nawłoci
b) pod Warszawą
c) w lesie Rogacz
d) w Radzyminie
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) urzędnik państwowy
c) profesor
d) korepetytor
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) perliczką
b) koniem Hipolita
c) kaczką
d) kozą
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) popełniając samobójstwo
b) "od bolszewików"
c) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
d) zamordowani przez Polaków
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody jałowiec
b) młody świerk
c) młody krzew róży
d) młodą sosnę
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
b) wydał matkę
c) upokorzył dyrektora szkoły
d) odstąpił pokoje w mieszkaniu
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Konstancinie
b) w Nawłoci
c) w Paryżu
d) w Warszawie
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) garnitur
b) frak
c) smoking
d) płaszcz
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) ugodowością
b) uległością
c) porywczością
d) opanowaniem
Rozwiązanie


Bitwa warszawska miała miejsce:
a) we wrześniu1921 roku
b) w sierpniu 1921 roku
c) w sierpniu 1920 roku
d) we wrześniu1920 roku
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Miłej
b) Gęsiej
c) Świętojerskiej
d) Franciszkańskiej
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na anglikanizm
b) na kalwinizm
c) na judaizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Ormianom
b) Cezaremu Baryce
c) Tatarom
d) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Kazachstanu
b) Armenii
c) Azerbejdżanu
d) Turkmenistanu
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) wykładowcy
b) bibliotekarza
c) nauczyciela
d) administratora
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) niedaleko przed granicą Polski
b) na terenie Polski
c) w Baku
d) nie znamy miejsca jego spoczynku
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na wojenne sieroty
b) na protezy dla ofiar wojny
c) by spłacić swoje długi
d) na odbudowę nawłockiego kościoła
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od kapitalistycznego do socjalistycznego
b) od niewolniczego do komunistycznego
c) od kapitalistycznego do komunistycznego
d) od socjalistycznego do komunistycznego
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) dawny przyjaciel Seweryna
b) konduktor
c) żołnierz
d) ksiądz
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Kielcach
b) w Psarach
c) w Ciekotach
d) w Owczarach
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) socjalną
b) ewolucyjna
c) rewolucyjną
d) burżuazyjną
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) nawoływanie do pojednania
b) atak na polskie władze i burżuazję
c) krytyka proletariatu
d) wprowadzenie polskiej waluty
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) propagatorem krwawej rewolty
b) patriotą polskim
c) zwolennikiem rewolucji
d) komunistą
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) dowolną interpretację zakończenia
b) tylko jedną interpretację zakończenia
c) optymistyczną interpretację zakończenia
d) pesymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) w Alpach
b) w Prusach Wschodnich
c) na Ukrainie
d) we Włoszech
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Moskwę
b) Rosję
c) Warszawę
d) II Rzeczpospolitą
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Ukrainy
b) Podlasia
c) Mazowsza
d) Małopolski
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w kawiarni
b) w Ogrodzie Saskim
c) w Parku Praskim
d) w Łazienkach
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) miejscowa Rada Delegatów Robotników
b) Bakińska Rada Delegatów Robotników
c) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
d) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dąbkiewicz
b) Dębińska
c) Dębowska
d) Dąbrowska
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) opowieści biograficznej
c) reportażu
d) mitu
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) nigdy nie okazału mu swych uczuć
b) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
c) podczas kolacji
d) w "Ariance"
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Syzyfowe prace
b) Wiatr od morza
c) Dzieje grzechu
d) Przedwiośnie
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na pianinie
b) gra na skrzypcach
c) gra na fortepianie
d) gra na nerwach
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) filologię rosyjską
b) medycynę
c) prawo
d) biologię
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Siedlec
b) do Warszawy
c) do Charkowa
d) do Moskwy
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
b) ustalenie kształtu granic
c) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
d) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) wspomnienia rodzinne
b) Kancjonał
c) Biblia
d) pamiętnik z wojny 1831 roku
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) nie zajęła zadnego stanowiska
b) zemdlała
c) stanęła po stronie narzeczonego
d) stanęła po stronie kochanka
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) opuscił kraj
b) był korespondentem wojennym
c) był dowódcą korpusu piechoty
d) był oficerem armii polskiej
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) w Polsce
b) w Rosji
c) na Ukrainie
d) na Litwie
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) miał silny charakter
b) przywykł do cierpienia podczas wojny
c) zniszczyła mu zycie
d) dziewczyna była mu obojetna
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
b) Karol Marks i Fryderyk Engels
c) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
d) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Jędrek
b) Hipolit
c) Gruboszewski
d) Maciejunio
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
b) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
c) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
b) w maszynowni
c) na dachu pociągu
d) w ostatnim wagonie pod kożuchami
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1920
b) w grudniu 1921
c) w grudniu 1920
d) w styczniu 1921
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) płynna
c) bezosobowa
d) personalna
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w budynkach gospodarczych
b) u ekonoma Gruboszewskiego
c) w "Ariance"
d) u fornala Biernackiego
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak wielkiej idei i odwagi
b) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
c) brak integracji społeczeństwa
d) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1905 roku
b) 1918 roku
c) 1917 roku
d) 1914 roku
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) gloryfikujący
b) pozytywny
c) negatywny
d) aprobujący
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) zarobione w fabryce
b) uzyskane ze sprzedaży fraka
c) pożyczone od Hipolita
d) pożyczone od Gajowca
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Małopolskę
b) Mazury
c) Mazowsze
d) Ukrainę
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) bał sie skandalu
b) nie był związany z krajem
c) groził mu sąd wojenny
d) nie chciał utracić intratnego zajęcia
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) po jej zamążpójsciu
b) w dzieciństwie
c) przed jej zamążpójściem
d) po śmierci jej męża
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Cezarego Baryki
b) pradziadkiem Seweryna Baryki
c) dziadkiem Cezarego Baryki
d) dziadkiem Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) nie mówiła po rosyjsku
b) była poliglotką
c) nie znała polskiego
d) biegle władała rosyjskim
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Antoni Lulek
b) Cezary Baryka
c) Szymon Gajowiec
d) Hipolit Wielosławski
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja komiczno-sielankowa
b) konwencja patetyczno-moralizatorska
c) konwencja opisowo-oceniająca
d) konwencja moralizatorsko-pouczająca
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) ważne dokumenty
b) polski paszport
c) pieniądze i kosztowności
d) walizkę
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) nudziła się podczas wakacji w mieście
b) odwiedziła chorą ciotkę
c) nie zdała do szóstej klasy
d) zalecił jej to lekarz
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Rosjan
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) Ormian
d) wszystkich sprzyjających Ormianom
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu