Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) frak
b) płaszcz
c) smoking
d) garnitur
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Parku Praskim
b) w Łazienkach
c) w Ogrodzie Saskim
d) w kawiarni
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja patetyczno-moralizatorska
b) konwencja komiczno-sielankowa
c) konwencja moralizatorsko-pouczająca
d) konwencja opisowo-oceniająca
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) dawny przyjaciel Seweryna
b) ksiądz
c) żołnierz
d) konduktor
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) nauczyciela
c) wykładowcy
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) w dzieciństwie
b) przed jej zamążpójściem
c) po jej zamążpójsciu
d) po śmierci jej męża
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) dziadkiem Cezarego Baryki
b) pradziadkiem Seweryna Baryki
c) pradziadkiem Cezarego Baryki
d) dziadkiem Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) w "Ariance"
b) nigdy nie okazału mu swych uczuć
c) podczas kolacji
d) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Tatarom
b) Cezaremu Baryce
c) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
d) Ormianom
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) kozą
b) kaczką
c) perliczką
d) koniem Hipolita
Rozwiązanie


Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) opuscił kraj
b) był korespondentem wojennym
c) był dowódcą korpusu piechoty
d) był oficerem armii polskiej
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
b) utworzenie społeczeństwa równego
c) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
d) utworzenie społeczeństwa niezależnego
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) wprowadzenie polskiej waluty
b) atak na polskie władze i burżuazję
c) krytyka proletariatu
d) nawoływanie do pojednania
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) nie znała polskiego
b) nie mówiła po rosyjsku
c) była poliglotką
d) biegle władała rosyjskim
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na anglikanizm
b) na luteranizm
c) na kalwinizm
d) na judaizm
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Rosję
b) II Rzeczpospolitą
c) Warszawę
d) Moskwę
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) aprobujący
b) negatywny
c) gloryfikujący
d) pozytywny
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Nawłoć
b) folwark Leniec
c) folwark Chłodek
d) folwark Odolany
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) komunistą
b) propagatorem krwawej rewolty
c) zwolennikiem rewolucji
d) patriotą polskim
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Podlasia
b) Mazowsza
c) Ukrainy
d) Małopolski
Rozwiązanie


Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) Biblia
b) Kancjonał
c) pamiętnik z wojny 1831 roku
d) wspomnienia rodzinne
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
b) w maszynowni
c) na dachu pociągu
d) w ostatnim wagonie pod kożuchami
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) pod Warszawą
b) w lesie Rogacz
c) w Nawłoci
d) w Radzyminie
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Rosjan
b) wszystkich sprzyjających Ormianom
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) Ormian
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) profesor
c) lokaj
d) urzędnik państwowy
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) polski paszport
b) pieniądze i kosztowności
c) walizkę
d) ważne dokumenty
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) ewolucyjna
b) socjalną
c) burżuazyjną
d) rewolucyjną
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dąbrowska
b) Dębińska
c) Dębowska
d) Dąbkiewicz
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1921
b) w grudniu 1920
c) w grudniu 1921
d) w styczniu 1920
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) w Prusach Wschodnich
b) w Alpach
c) we Włoszech
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) odwiedziła chorą ciotkę
b) nie zdała do szóstej klasy
c) nudziła się podczas wakacji w mieście
d) zalecił jej to lekarz
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od kapitalistycznego do socjalistycznego
b) od niewolniczego do komunistycznego
c) od socjalistycznego do komunistycznego
d) od kapitalistycznego do komunistycznego
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) miał silny charakter
b) dziewczyna była mu obojetna
c) przywykł do cierpienia podczas wojny
d) zniszczyła mu zycie
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) porywczością
b) uległością
c) ugodowością
d) opanowaniem
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Siedlec
b) do Warszawy
c) do Moskwy
d) do Charkowa
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
b) brak wielkiej idei i odwagi
c) brak integracji społeczeństwa
d) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) w Rosji
b) na Ukrainie
c) w Polsce
d) na Litwie
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) bezosobowa
c) płynna
d) personalna
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) utrwalenia władzy Anglików
b) przejęcia władzy przez muzułmanów
c) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
d) wprowadzenia demokracji
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Świętojerskiej
b) Miłej
c) Franciszkańskiej
d) Gęsiej
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) bezosobowa
b) odautorska
c) personalna
d) płynna
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
c) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w "Ariance"
b) u ekonoma Gruboszewskiego
c) w budynkach gospodarczych
d) u fornala Biernackiego
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) wrócił na studia medyczne
b) pracował w fabryce
c) nie miał żadnego zajęcia
d) pracował w "Kurierze Warszawskim"
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) we wrześniu1920 roku
b) w sierpniu 1921 roku
c) w sierpniu 1920 roku
d) we wrześniu1921 roku
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) zemdlała
b) stanęła po stronie kochanka
c) stanęła po stronie narzeczonego
d) nie zajęła zadnego stanowiska
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
b) popełniając samobójstwo
c) zamordowani przez Polaków
d) "od bolszewików"
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Paryżu
b) w Warszawie
c) w Konstancinie
d) w Nawłoci
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Jędrek
b) Maciejunio
c) Hipolit
d) Gruboszewski
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) fortepianowego koncertu Wandy
b) podwieczorku
c) tańca "kozaka"
d) kolacji
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
b) miejsce pochówku Seweryna Baryki
c) rodzinne miasto matki Cezarego
d) wieś położona nieopodal Nawłoci
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) opowieści biograficznej
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) mitu
d) reportażu
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1918 roku
b) 1905 roku
c) 1914 roku
d) 1917 roku
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Kielcach
c) w Psarach
d) w Ciekotach
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) odstąpił pokoje w mieszkaniu
b) upokorzył dyrektora szkoły
c) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
d) wydał matkę
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Wiatr od morza
c) Syzyfowe prace
d) Dzieje grzechu
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody krzew róży
b) młody jałowiec
c) młody świerk
d) młodą sosnę
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspansywną
b) ekspresywną
c) ekstradycyjną
d) ekspresową
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Bakińska Rada Delegatów Robotników
b) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
c) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
d) miejscowa Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
b) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
c) ustalenie kształtu granic
d) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) w Baku
b) nie znamy miejsca jego spoczynku
c) niedaleko przed granicą Polski
d) na terenie Polski
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na wojenne sieroty
b) na protezy dla ofiar wojny
c) by spłacić swoje długi
d) na odbudowę nawłockiego kościoła
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Karol Marks i Fryderyk Engels
b) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
c) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
d) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Armenii
b) Turkmenistanu
c) Azerbejdżanu
d) Kazachstanu
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Hipolit Wielosławski
b) Szymon Gajowiec
c) Antoni Lulek
d) Cezary Baryka
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na fortepianie
b) gra na pianinie
c) gra na nerwach
d) gra na skrzypcach
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) pesymistyczną interpretację zakończenia
b) dowolną interpretację zakończenia
c) tylko jedną interpretację zakończenia
d) optymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) zarobione w fabryce
b) uzyskane ze sprzedaży fraka
c) pożyczone od Gajowca
d) pożyczone od Hipolita
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Dostański
b) Barwicki
c) Gajowiec
d) Baryka
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazowsze
b) Małopolskę
c) Ukrainę
d) Mazury
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) nie chciał utracić intratnego zajęcia
b) bał sie skandalu
c) nie był związany z krajem
d) groził mu sąd wojenny
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Ksiądz Anastazy
b) Wanda Okszyńska
c) Karolina Szarłatowiczówna
d) Laura Kościeniecka
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) ziemianinem
b) chłopem
c) księdzem
d) arystokratą
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) medycynę
b) biologię
c) prawo
d) filologię rosyjską
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu