Przedwiośnie
      Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Antoni Lulek studiował:
a) medycynę
b) prawo
c) biologię
d) filologię rosyjską
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1920
b) w grudniu 1920
c) w grudniu 1921
d) w styczniu 1921
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) rewolucyjną
b) ewolucyjna
c) socjalną
d) burżuazyjną
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Podlasia
b) Małopolski
c) Ukrainy
d) Mazowsza
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) we Włoszech
b) w Prusach Wschodnich
c) w Alpach
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
b) w "Ariance"
c) nigdy nie okazału mu swych uczuć
d) podczas kolacji
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody jałowiec
b) młody świerk
c) młodą sosnę
d) młody krzew róży
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) wydał matkę
b) odstąpił pokoje w mieszkaniu
c) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
d) upokorzył dyrektora szkoły
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) wszystkich sprzyjających Ormianom
b) Rosjan
c) Ormian
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) wprowadzenia demokracji
b) przejęcia władzy przez muzułmanów
c) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
d) utrwalenia władzy Anglików
Rozwiązanie


Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Laura Kościeniecka
b) Ksiądz Anastazy
c) Karolina Szarłatowiczówna
d) Wanda Okszyńska
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Moskwę
b) Warszawę
c) II Rzeczpospolitą
d) Rosję
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) była poliglotką
b) nie mówiła po rosyjsku
c) biegle władała rosyjskim
d) nie znała polskiego
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) nauczyciela
b) bibliotekarza
c) wykładowcy
d) administratora
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) "od bolszewików"
b) zamordowani przez Polaków
c) popełniając samobójstwo
d) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w Radzyminie
b) pod Warszawą
c) w lesie Rogacz
d) w Nawłoci
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) tańca "kozaka"
b) kolacji
c) podwieczorku
d) fortepianowego koncertu Wandy
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był korespondentem wojennym
b) był dowódcą korpusu piechoty
c) opuscił kraj
d) był oficerem armii polskiej
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) Biblia
b) pamiętnik z wojny 1831 roku
c) Kancjonał
d) wspomnienia rodzinne
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) we wrześniu1921 roku
b) we wrześniu1920 roku
c) w sierpniu 1921 roku
d) w sierpniu 1920 roku
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Kielcach
b) w Ciekotach
c) w Owczarach
d) w Psarach
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Moskwy
b) do Siedlec
c) do Warszawy
d) do Charkowa
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na skrzypcach
b) gra na pianinie
c) gra na fortepianie
d) gra na nerwach
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) pożyczone od Hipolita
b) pożyczone od Gajowca
c) uzyskane ze sprzedaży fraka
d) zarobione w fabryce
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazowsze
b) Ukrainę
c) Małopolskę
d) Mazury
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) po jej zamążpójsciu
b) przed jej zamążpójściem
c) w dzieciństwie
d) po śmierci jej męża
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
b) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
c) ustalenie kształtu granic
d) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1917 roku
b) 1914 roku
c) 1918 roku
d) 1905 roku
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak wielkiej idei i odwagi
b) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
c) brak integracji społeczeństwa
d) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) mitu
b) opowieści biograficznej
c) reportażu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na luteranizm
b) na kalwinizm
c) na anglikanizm
d) na judaizm
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) profesor
b) korepetytor
c) lokaj
d) urzędnik państwowy
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) perliczką
b) koniem Hipolita
c) kaczką
d) kozą
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
b) w maszynowni
c) w ostatnim wagonie pod kożuchami
d) na dachu pociągu
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Gajowiec
b) Dostański
c) Baryka
d) Barwicki
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja opisowo-oceniająca
b) konwencja moralizatorsko-pouczająca
c) konwencja patetyczno-moralizatorska
d) konwencja komiczno-sielankowa
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od kapitalistycznego do socjalistycznego
b) od kapitalistycznego do komunistycznego
c) od niewolniczego do komunistycznego
d) od socjalistycznego do komunistycznego
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Miłej
b) Świętojerskiej
c) Franciszkańskiej
d) Gęsiej
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Dzieje grzechu
b) Przedwiośnie
c) Wiatr od morza
d) Syzyfowe prace
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Armenii
b) Turkmenistanu
c) Kazachstanu
d) Azerbejdżanu
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) wprowadzenie polskiej waluty
b) atak na polskie władze i burżuazję
c) krytyka proletariatu
d) nawoływanie do pojednania
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
b) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
c) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
d) Karol Marks i Fryderyk Engels
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
b) utworzenie społeczeństwa równego
c) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
d) utworzenie społeczeństwa niezależnego
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) płaszcz
b) frak
c) garnitur
d) smoking
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) żołnierz
b) ksiądz
c) dawny przyjaciel Seweryna
d) konduktor
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Parku Praskim
b) w kawiarni
c) w Ogrodzie Saskim
d) w Łazienkach
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Hipolit Wielosławski
b) Cezary Baryka
c) Szymon Gajowiec
d) Antoni Lulek
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) by spłacić swoje długi
b) na protezy dla ofiar wojny
c) na wojenne sieroty
d) na odbudowę nawłockiego kościoła
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne miasto matki Cezarego
b) wieś położona nieopodal Nawłoci
c) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
d) miejsce pochówku Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) zniszczyła mu zycie
b) miał silny charakter
c) przywykł do cierpienia podczas wojny
d) dziewczyna była mu obojetna
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dąbkiewicz
b) Dąbrowska
c) Dębowska
d) Dębińska
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie narzeczonego
b) nie zajęła zadnego stanowiska
c) stanęła po stronie kochanka
d) zemdlała
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) nie miał żadnego zajęcia
b) wrócił na studia medyczne
c) pracował w "Kurierze Warszawskim"
d) pracował w fabryce
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Jędrek
b) Gruboszewski
c) Maciejunio
d) Hipolit
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w budynkach gospodarczych
b) u fornala Biernackiego
c) w "Ariance"
d) u ekonoma Gruboszewskiego
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Seweryna Baryki
b) pradziadkiem Cezarego Baryki
c) dziadkiem Cezarego Baryki
d) dziadkiem Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) tylko jedną interpretację zakończenia
b) optymistyczną interpretację zakończenia
c) dowolną interpretację zakończenia
d) pesymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
b) Tatarom
c) Ormianom
d) Cezaremu Baryce
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) bezosobowa
b) odautorska
c) personalna
d) płynna
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) nie chciał utracić intratnego zajęcia
b) bał sie skandalu
c) groził mu sąd wojenny
d) nie był związany z krajem
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Paryżu
b) w Konstancinie
c) w Nawłoci
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) w Polsce
b) na Ukrainie
c) na Litwie
d) w Rosji
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Nawłoć
b) folwark Chłodek
c) folwark Leniec
d) folwark Odolany
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekstradycyjną
b) ekspresywną
c) ekspresową
d) ekspansywną
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
b) Bakińska Rada Delegatów Robotników
c) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
d) miejscowa Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
c) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) porywczością
b) opanowaniem
c) uległością
d) ugodowością
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) walizkę
b) polski paszport
c) pieniądze i kosztowności
d) ważne dokumenty
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) chłopem
b) księdzem
c) arystokratą
d) ziemianinem
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) aprobujący
b) gloryfikujący
c) pozytywny
d) negatywny
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) w Baku
b) na terenie Polski
c) niedaleko przed granicą Polski
d) nie znamy miejsca jego spoczynku
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) patriotą polskim
b) propagatorem krwawej rewolty
c) komunistą
d) zwolennikiem rewolucji
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) płynna
b) odautorska
c) bezosobowa
d) personalna
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) nie zdała do szóstej klasy
b) zalecił jej to lekarz
c) odwiedziła chorą ciotkę
d) nudziła się podczas wakacji w mieście
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu
Partner serwisu: