Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Rosję
b) Moskwę
c) Warszawę
d) II Rzeczpospolitą
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja moralizatorsko-pouczająca
b) konwencja opisowo-oceniająca
c) konwencja patetyczno-moralizatorska
d) konwencja komiczno-sielankowa
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Franciszkańskiej
b) Świętojerskiej
c) Gęsiej
d) Miłej
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dębińska
b) Dąbrowska
c) Dąbkiewicz
d) Dębowska
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) by spłacić swoje długi
b) na odbudowę nawłockiego kościoła
c) na protezy dla ofiar wojny
d) na wojenne sieroty
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na luteranizm
b) na anglikanizm
c) na judaizm
d) na kalwinizm
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) wydał matkę
b) upokorzył dyrektora szkoły
c) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
d) odstąpił pokoje w mieszkaniu
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) we wrześniu1921 roku
b) w sierpniu 1921 roku
c) w sierpniu 1920 roku
d) we wrześniu1920 roku
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
c) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) prawo
b) biologię
c) medycynę
d) filologię rosyjską
Rozwiązanie


Seweryna Barykę pochowano:
a) niedaleko przed granicą Polski
b) na terenie Polski
c) w Baku
d) nie znamy miejsca jego spoczynku
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) polski paszport
b) ważne dokumenty
c) pieniądze i kosztowności
d) walizkę
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
b) Karol Marks i Fryderyk Engels
c) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
d) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) wszystkich sprzyjających Ormianom
b) Rosjan
c) Ormian
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
b) utworzenie społeczeństwa równego
c) utworzenie społeczeństwa niezależnego
d) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) tańca "kozaka"
b) podwieczorku
c) fortepianowego koncertu Wandy
d) kolacji
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Warszawy
b) do Moskwy
c) do Siedlec
d) do Charkowa
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Gajowiec
b) Dostański
c) Barwicki
d) Baryka
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) popełniając samobójstwo
b) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
c) zamordowani przez Polaków
d) "od bolszewików"
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Psarach
b) w Owczarach
c) w Ciekotach
d) w Kielcach
Rozwiązanie


Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1921
b) w grudniu 1920
c) w grudniu 1921
d) w styczniu 1920
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) odwiedziła chorą ciotkę
b) nie zdała do szóstej klasy
c) zalecił jej to lekarz
d) nudziła się podczas wakacji w mieście
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
b) podczas kolacji
c) w "Ariance"
d) nigdy nie okazału mu swych uczuć
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) nie znała polskiego
b) nie mówiła po rosyjsku
c) była poliglotką
d) biegle władała rosyjskim
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) wieś położona nieopodal Nawłoci
b) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
c) miejsce pochówku Seweryna Baryki
d) rodzinne miasto matki Cezarego
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Gruboszewski
b) Maciejunio
c) Jędrek
d) Hipolit
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazowsze
b) Ukrainę
c) Mazury
d) Małopolskę
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) po jej zamążpójsciu
b) przed jej zamążpójściem
c) w dzieciństwie
d) po śmierci jej męża
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) tylko jedną interpretację zakończenia
b) pesymistyczną interpretację zakończenia
c) optymistyczną interpretację zakończenia
d) dowolną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) ugodowością
b) opanowaniem
c) uległością
d) porywczością
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1918 roku
b) 1905 roku
c) 1917 roku
d) 1914 roku
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) pracował w "Kurierze Warszawskim"
b) wrócił na studia medyczne
c) nie miał żadnego zajęcia
d) pracował w fabryce
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Karolina Szarłatowiczówna
b) Ksiądz Anastazy
c) Laura Kościeniecka
d) Wanda Okszyńska
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) perliczką
b) kaczką
c) kozą
d) koniem Hipolita
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) reportażu
b) opowieści biograficznej
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) mitu
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) Biblia
b) pamiętnik z wojny 1831 roku
c) Kancjonał
d) wspomnienia rodzinne
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) dawny przyjaciel Seweryna
b) konduktor
c) żołnierz
d) ksiądz
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody świerk
b) młody jałowiec
c) młodą sosnę
d) młody krzew róży
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) na Litwie
b) w Polsce
c) na Ukrainie
d) w Rosji
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od kapitalistycznego do socjalistycznego
b) od socjalistycznego do komunistycznego
c) od niewolniczego do komunistycznego
d) od kapitalistycznego do komunistycznego
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był oficerem armii polskiej
b) opuscił kraj
c) był korespondentem wojennym
d) był dowódcą korpusu piechoty
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) nauczyciela
b) wykładowcy
c) administratora
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
b) brak integracji społeczeństwa
c) brak wielkiej idei i odwagi
d) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) nie chciał utracić intratnego zajęcia
b) nie był związany z krajem
c) groził mu sąd wojenny
d) bał sie skandalu
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) komunistą
b) patriotą polskim
c) propagatorem krwawej rewolty
d) zwolennikiem rewolucji
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Chłodek
b) folwark Nawłoć
c) folwark Odolany
d) folwark Leniec
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Armenii
b) Kazachstanu
c) Azerbejdżanu
d) Turkmenistanu
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na skrzypcach
b) gra na fortepianie
c) gra na pianinie
d) gra na nerwach
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w kawiarni
b) w Parku Praskim
c) w Łazienkach
d) w Ogrodzie Saskim
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Dzieje grzechu
b) Wiatr od morza
c) Syzyfowe prace
d) Przedwiośnie
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Konstancinie
b) w Nawłoci
c) w Paryżu
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
b) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
c) ustalenie kształtu granic
d) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) krytyka proletariatu
b) wprowadzenie polskiej waluty
c) nawoływanie do pojednania
d) atak na polskie władze i burżuazję
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) u ekonoma Gruboszewskiego
b) u fornala Biernackiego
c) w "Ariance"
d) w budynkach gospodarczych
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie narzeczonego
b) stanęła po stronie kochanka
c) zemdlała
d) nie zajęła zadnego stanowiska
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w lesie Rogacz
b) w Nawłoci
c) pod Warszawą
d) w Radzyminie
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspresywną
b) ekstradycyjną
c) ekspresową
d) ekspansywną
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Seweryna Baryki
b) dziadkiem Cezarego Baryki
c) pradziadkiem Cezarego Baryki
d) dziadkiem Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) lokaj
c) profesor
d) urzędnik państwowy
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) przejęcia władzy przez muzułmanów
b) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
c) utrwalenia władzy Anglików
d) wprowadzenia demokracji
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) chłopem
b) księdzem
c) arystokratą
d) ziemianinem
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) pożyczone od Hipolita
b) pożyczone od Gajowca
c) zarobione w fabryce
d) uzyskane ze sprzedaży fraka
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) miał silny charakter
b) zniszczyła mu zycie
c) dziewczyna była mu obojetna
d) przywykł do cierpienia podczas wojny
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) płynna
b) bezosobowa
c) personalna
d) odautorska
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) garnitur
b) smoking
c) płaszcz
d) frak
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
b) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
c) Bakińska Rada Delegatów Robotników
d) miejscowa Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w maszynowni
b) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
c) na dachu pociągu
d) w ostatnim wagonie pod kożuchami
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) burżuazyjną
b) ewolucyjna
c) socjalną
d) rewolucyjną
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Mazowsza
b) Małopolski
c) Podlasia
d) Ukrainy
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) na Ukrainie
b) w Alpach
c) w Prusach Wschodnich
d) we Włoszech
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) personalna
b) odautorska
c) bezosobowa
d) płynna
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) pozytywny
b) gloryfikujący
c) aprobujący
d) negatywny
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Ormianom
b) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
c) Tatarom
d) Cezaremu Baryce
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Szymon Gajowiec
b) Antoni Lulek
c) Hipolit Wielosławski
d) Cezary Baryka
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu