Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Małopolskę
b) Mazowsze
c) Ukrainę
d) Mazury
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) dowolną interpretację zakończenia
b) pesymistyczną interpretację zakończenia
c) tylko jedną interpretację zakończenia
d) optymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w Radzyminie
b) pod Warszawą
c) w Nawłoci
d) w lesie Rogacz
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) smoking
b) frak
c) płaszcz
d) garnitur
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Franciszkańskiej
b) Świętojerskiej
c) Miłej
d) Gęsiej
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od kapitalistycznego do komunistycznego
b) od socjalistycznego do komunistycznego
c) od kapitalistycznego do socjalistycznego
d) od niewolniczego do komunistycznego
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Antoni Lulek
b) Hipolit Wielosławski
c) Cezary Baryka
d) Szymon Gajowiec
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dębowska
b) Dąbkiewicz
c) Dębińska
d) Dąbrowska
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) ewolucyjna
b) rewolucyjną
c) socjalną
d) burżuazyjną
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) patriotą polskim
b) propagatorem krwawej rewolty
c) zwolennikiem rewolucji
d) komunistą
Rozwiązanie


Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1918 roku
b) 1905 roku
c) 1914 roku
d) 1917 roku
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) personalna
b) płynna
c) odautorska
d) bezosobowa
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) na terenie Polski
b) niedaleko przed granicą Polski
c) nie znamy miejsca jego spoczynku
d) w Baku
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Cezarego Baryki
b) dziadkiem Cezarego Baryki
c) dziadkiem Seweryna Baryki
d) pradziadkiem Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Maciejunio
b) Jędrek
c) Gruboszewski
d) Hipolit
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Warszawę
b) Rosję
c) Moskwę
d) II Rzeczpospolitą
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) nawoływanie do pojednania
b) wprowadzenie polskiej waluty
c) atak na polskie władze i burżuazję
d) krytyka proletariatu
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1920
b) w styczniu 1921
c) w grudniu 1920
d) w grudniu 1921
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Małopolski
b) Mazowsza
c) Podlasia
d) Ukrainy
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Rosjan
b) Ormian
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) wszystkich sprzyjających Ormianom
Rozwiązanie


Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) nudziła się podczas wakacji w mieście
b) zalecił jej to lekarz
c) nie zdała do szóstej klasy
d) odwiedziła chorą ciotkę
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody krzew róży
b) młody jałowiec
c) młodą sosnę
d) młody świerk
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
b) ustalenie kształtu granic
c) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
d) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
b) miejscowa Rada Delegatów Robotników
c) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
d) Bakińska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Ksiądz Anastazy
b) Wanda Okszyńska
c) Karolina Szarłatowiczówna
d) Laura Kościeniecka
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) dziewczyna była mu obojetna
b) przywykł do cierpienia podczas wojny
c) zniszczyła mu zycie
d) miał silny charakter
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) perliczką
b) kozą
c) kaczką
d) koniem Hipolita
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) odstąpił pokoje w mieszkaniu
b) upokorzył dyrektora szkoły
c) wydał matkę
d) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) profesor
c) urzędnik państwowy
d) korepetytor
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) podwieczorku
b) fortepianowego koncertu Wandy
c) tańca "kozaka"
d) kolacji
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Baryka
b) Dostański
c) Gajowiec
d) Barwicki
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
b) utworzenie społeczeństwa równego
c) utworzenie społeczeństwa niezależnego
d) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
b) brak integracji społeczeństwa
c) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
d) brak wielkiej idei i odwagi
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) pamiętnik z wojny 1831 roku
b) Kancjonał
c) Biblia
d) wspomnienia rodzinne
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na fortepianie
b) gra na pianinie
c) gra na nerwach
d) gra na skrzypcach
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na judaizm
b) na kalwinizm
c) na anglikanizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Cezaremu Baryce
b) Tatarom
c) Ormianom
d) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) groził mu sąd wojenny
b) nie był związany z krajem
c) bał sie skandalu
d) nie chciał utracić intratnego zajęcia
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) po jej zamążpójsciu
b) przed jej zamążpójściem
c) po śmierci jej męża
d) w dzieciństwie
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) na dachu pociągu
b) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
c) w maszynowni
d) w ostatnim wagonie pod kożuchami
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) była poliglotką
b) nie znała polskiego
c) nie mówiła po rosyjsku
d) biegle władała rosyjskim
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Parku Praskim
b) w Łazienkach
c) w kawiarni
d) w Ogrodzie Saskim
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) nigdy nie okazału mu swych uczuć
b) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
c) w "Ariance"
d) podczas kolacji
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) u ekonoma Gruboszewskiego
b) w "Ariance"
c) w budynkach gospodarczych
d) u fornala Biernackiego
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) walizkę
b) pieniądze i kosztowności
c) ważne dokumenty
d) polski paszport
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) konduktor
b) ksiądz
c) dawny przyjaciel Seweryna
d) żołnierz
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był dowódcą korpusu piechoty
b) był korespondentem wojennym
c) opuscił kraj
d) był oficerem armii polskiej
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
b) rodzinne miasto matki Cezarego
c) wieś położona nieopodal Nawłoci
d) miejsce pochówku Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na wojenne sieroty
b) by spłacić swoje długi
c) na odbudowę nawłockiego kościoła
d) na protezy dla ofiar wojny
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) negatywny
b) gloryfikujący
c) aprobujący
d) pozytywny
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Kazachstanu
b) Azerbejdżanu
c) Turkmenistanu
d) Armenii
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) na Litwie
b) w Rosji
c) na Ukrainie
d) w Polsce
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
b) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
c) Karol Marks i Fryderyk Engels
d) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Chłodek
b) folwark Leniec
c) folwark Odolany
d) folwark Nawłoć
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) arystokratą
b) chłopem
c) ziemianinem
d) księdzem
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Wiatr od morza
b) Przedwiośnie
c) Dzieje grzechu
d) Syzyfowe prace
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Kielcach
b) w Psarach
c) w Owczarach
d) w Ciekotach
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja patetyczno-moralizatorska
b) konwencja moralizatorsko-pouczająca
c) konwencja komiczno-sielankowa
d) konwencja opisowo-oceniająca
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Charkowa
b) do Moskwy
c) do Warszawy
d) do Siedlec
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) nauczyciela
b) administratora
c) wykładowcy
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
b) wprowadzenia demokracji
c) przejęcia władzy przez muzułmanów
d) utrwalenia władzy Anglików
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) zarobione w fabryce
b) uzyskane ze sprzedaży fraka
c) pożyczone od Gajowca
d) pożyczone od Hipolita
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) pracował w "Kurierze Warszawskim"
b) pracował w fabryce
c) nie miał żadnego zajęcia
d) wrócił na studia medyczne
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspresową
b) ekstradycyjną
c) ekspresywną
d) ekspansywną
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
c) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
d) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Paryżu
b) w Nawłoci
c) w Konstancinie
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) na Ukrainie
b) w Alpach
c) we Włoszech
d) w Prusach Wschodnich
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) we wrześniu1921 roku
b) we wrześniu1920 roku
c) w sierpniu 1921 roku
d) w sierpniu 1920 roku
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) prawo
b) biologię
c) medycynę
d) filologię rosyjską
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) reportażu
c) mitu
d) opowieści biograficznej
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) uległością
b) opanowaniem
c) porywczością
d) ugodowością
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) popełniając samobójstwo
b) zamordowani przez Polaków
c) "od bolszewików"
d) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie narzeczonego
b) stanęła po stronie kochanka
c) zemdlała
d) nie zajęła zadnego stanowiska
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) płynna
b) personalna
c) odautorska
d) bezosobowa
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu