Przedwiośnie
      Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w grudniu 1921
b) w styczniu 1920
c) w grudniu 1920
d) w styczniu 1921
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Gruboszewski
b) Jędrek
c) Hipolit
d) Maciejunio
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Baku to dzisiejsza stolica:
a) Armenii
b) Turkmenistanu
c) Azerbejdżanu
d) Kazachstanu
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w Nawłoci
b) w Radzyminie
c) w lesie Rogacz
d) pod Warszawą
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) filologię rosyjską
b) medycynę
c) prawo
d) biologię
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Karol Marks i Fryderyk Engels
b) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
c) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
d) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na odbudowę nawłockiego kościoła
b) na wojenne sieroty
c) by spłacić swoje długi
d) na protezy dla ofiar wojny
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
b) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
c) utworzenie społeczeństwa równego
d) utworzenie społeczeństwa niezależnego
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) dowolną interpretację zakończenia
b) optymistyczną interpretację zakończenia
c) tylko jedną interpretację zakończenia
d) pesymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) nie był związany z krajem
b) nie chciał utracić intratnego zajęcia
c) bał sie skandalu
d) groził mu sąd wojenny
Rozwiązanie


„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Rosję
b) II Rzeczpospolitą
c) Moskwę
d) Warszawę
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) w Polsce
b) w Rosji
c) na Litwie
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) pracował w "Kurierze Warszawskim"
b) wrócił na studia medyczne
c) pracował w fabryce
d) nie miał żadnego zajęcia
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) nie zdała do szóstej klasy
b) odwiedziła chorą ciotkę
c) nudziła się podczas wakacji w mieście
d) zalecił jej to lekarz
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) u ekonoma Gruboszewskiego
b) w "Ariance"
c) w budynkach gospodarczych
d) u fornala Biernackiego
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Gajowiec
b) Dostański
c) Baryka
d) Barwicki
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) w Baku
b) niedaleko przed granicą Polski
c) nie znamy miejsca jego spoczynku
d) na terenie Polski
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
b) rodzinne miasto matki Cezarego
c) wieś położona nieopodal Nawłoci
d) miejsce pochówku Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) rewolucyjną
b) burżuazyjną
c) socjalną
d) ewolucyjna
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) upokorzył dyrektora szkoły
b) odstąpił pokoje w mieszkaniu
c) wydał matkę
d) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Gęsiej
b) Franciszkańskiej
c) Świętojerskiej
d) Miłej
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) we wrześniu1920 roku
b) we wrześniu1921 roku
c) w sierpniu 1921 roku
d) w sierpniu 1920 roku
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był korespondentem wojennym
b) był dowódcą korpusu piechoty
c) opuscił kraj
d) był oficerem armii polskiej
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekstradycyjną
b) ekspansywną
c) ekspresową
d) ekspresywną
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) "od bolszewików"
b) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
c) popełniając samobójstwo
d) zamordowani przez Polaków
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas kolacji
b) nigdy nie okazału mu swych uczuć
c) w "Ariance"
d) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) miejscowa Rada Delegatów Robotników
b) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
c) Bakińska Rada Delegatów Robotników
d) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Antoni Lulek
b) Cezary Baryka
c) Szymon Gajowiec
d) Hipolit Wielosławski
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak wielkiej idei i odwagi
b) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
c) brak integracji społeczeństwa
d) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Łazienkach
b) w Ogrodzie Saskim
c) w kawiarni
d) w Parku Praskim
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
b) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
c) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
d) ustalenie kształtu granic
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) miał silny charakter
b) przywykł do cierpienia podczas wojny
c) zniszczyła mu zycie
d) dziewczyna była mu obojetna
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) we Włoszech
b) na Ukrainie
c) w Alpach
d) w Prusach Wschodnich
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od niewolniczego do komunistycznego
b) od socjalistycznego do komunistycznego
c) od kapitalistycznego do komunistycznego
d) od kapitalistycznego do socjalistycznego
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) wprowadzenia demokracji
b) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
c) przejęcia władzy przez muzułmanów
d) utrwalenia władzy Anglików
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) po śmierci jej męża
b) po jej zamążpójsciu
c) przed jej zamążpójściem
d) w dzieciństwie
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
b) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
c) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) na dachu pociągu
b) w ostatnim wagonie pod kożuchami
c) w maszynowni
d) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody krzew róży
b) młody jałowiec
c) młody świerk
d) młodą sosnę
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) była poliglotką
b) nie znała polskiego
c) biegle władała rosyjskim
d) nie mówiła po rosyjsku
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) zwolennikiem rewolucji
b) komunistą
c) propagatorem krwawej rewolty
d) patriotą polskim
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) negatywny
b) aprobujący
c) pozytywny
d) gloryfikujący
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja moralizatorsko-pouczająca
b) konwencja patetyczno-moralizatorska
c) konwencja komiczno-sielankowa
d) konwencja opisowo-oceniająca
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) konduktor
b) dawny przyjaciel Seweryna
c) ksiądz
d) żołnierz
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) dziadkiem Cezarego Baryki
b) pradziadkiem Seweryna Baryki
c) pradziadkiem Cezarego Baryki
d) dziadkiem Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) walizkę
b) pieniądze i kosztowności
c) polski paszport
d) ważne dokumenty
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Podlasia
b) Ukrainy
c) Małopolski
d) Mazowsza
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Psarach
b) w Kielcach
c) w Ciekotach
d) w Owczarach
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Ormian
b) wszystkich sprzyjających Ormianom
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) Rosjan
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Tatarom
b) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
c) Ormianom
d) Cezaremu Baryce
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) opowieści biograficznej
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) reportażu
d) mitu
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) smoking
b) garnitur
c) płaszcz
d) frak
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) uległością
b) porywczością
c) opanowaniem
d) ugodowością
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie kochanka
b) zemdlała
c) stanęła po stronie narzeczonego
d) nie zajęła zadnego stanowiska
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na pianinie
b) gra na nerwach
c) gra na fortepianie
d) gra na skrzypcach
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) bibliotekarza
c) nauczyciela
d) wykładowcy
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Karolina Szarłatowiczówna
b) Ksiądz Anastazy
c) Laura Kościeniecka
d) Wanda Okszyńska
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Małopolskę
b) Ukrainę
c) Mazury
d) Mazowsze
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) płynna
b) personalna
c) odautorska
d) bezosobowa
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Syzyfowe prace
c) Dzieje grzechu
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) pożyczone od Hipolita
b) uzyskane ze sprzedaży fraka
c) pożyczone od Gajowca
d) zarobione w fabryce
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) nawoływanie do pojednania
b) krytyka proletariatu
c) wprowadzenie polskiej waluty
d) atak na polskie władze i burżuazję
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) chłopem
b) ziemianinem
c) księdzem
d) arystokratą
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Siedlec
b) do Warszawy
c) do Charkowa
d) do Moskwy
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) wspomnienia rodzinne
b) Biblia
c) Kancjonał
d) pamiętnik z wojny 1831 roku
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) profesor
c) korepetytor
d) urzędnik państwowy
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1917 roku
b) 1914 roku
c) 1918 roku
d) 1905 roku
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) fortepianowego koncertu Wandy
b) podwieczorku
c) kolacji
d) tańca "kozaka"
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) koniem Hipolita
b) kozą
c) perliczką
d) kaczką
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Nawłoć
b) folwark Chłodek
c) folwark Odolany
d) folwark Leniec
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na anglikanizm
b) na luteranizm
c) na judaizm
d) na kalwinizm
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Paryżu
b) w Nawłoci
c) w Konstancinie
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dąbkiewicz
b) Dębowska
c) Dębińska
d) Dąbrowska
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) bezosobowa
c) płynna
d) personalna
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu
Partner serwisu: