Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) mitu
c) opowieści biograficznej
d) reportażu
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne miasto matki Cezarego
b) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
c) wieś położona nieopodal Nawłoci
d) miejsce pochówku Seweryna Baryki
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w "Ariance"
b) u ekonoma Gruboszewskiego
c) u fornala Biernackiego
d) w budynkach gospodarczych
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) gloryfikujący
b) pozytywny
c) aprobujący
d) negatywny
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
b) Karol Marks i Fryderyk Engels
c) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
d) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) pracował w fabryce
b) pracował w "Kurierze Warszawskim"
c) nie miał żadnego zajęcia
d) wrócił na studia medyczne
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Ciekotach
b) w Owczarach
c) w Psarach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) nigdy nie okazału mu swych uczuć
b) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
c) w "Ariance"
d) podczas kolacji
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na judaizm
c) na luteranizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Azerbejdżanu
b) Kazachstanu
c) Turkmenistanu
d) Armenii
Rozwiązanie


Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) ksiądz
b) konduktor
c) dawny przyjaciel Seweryna
d) żołnierz
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) w Polsce
b) w Rosji
c) na Ukrainie
d) na Litwie
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) uległością
b) ugodowością
c) opanowaniem
d) porywczością
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Cezary Baryka
b) Hipolit Wielosławski
c) Antoni Lulek
d) Szymon Gajowiec
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) tańca "kozaka"
b) fortepianowego koncertu Wandy
c) kolacji
d) podwieczorku
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) ważne dokumenty
b) walizkę
c) polski paszport
d) pieniądze i kosztowności
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) "od bolszewików"
b) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
c) popełniając samobójstwo
d) zamordowani przez Polaków
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) nauczyciela
c) bibliotekarza
d) wykładowcy
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
c) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
d) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Ormianom
b) Tatarom
c) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
d) Cezaremu Baryce
Rozwiązanie


Jadwiga Barykowa:
a) nie znała polskiego
b) biegle władała rosyjskim
c) nie mówiła po rosyjsku
d) była poliglotką
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Nawłoci
b) w Paryżu
c) w Konstancinie
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) zarobione w fabryce
b) pożyczone od Gajowca
c) pożyczone od Hipolita
d) uzyskane ze sprzedaży fraka
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) wszystkich sprzyjających Ormianom
c) Rosjan
d) Ormian
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) pesymistyczną interpretację zakończenia
b) optymistyczną interpretację zakończenia
c) dowolną interpretację zakończenia
d) tylko jedną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) w Baku
b) nie znamy miejsca jego spoczynku
c) niedaleko przed granicą Polski
d) na terenie Polski
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
b) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
c) brak wielkiej idei i odwagi
d) brak integracji społeczeństwa
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) nie był związany z krajem
b) nie chciał utracić intratnego zajęcia
c) bał sie skandalu
d) groził mu sąd wojenny
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) profesor
c) urzędnik państwowy
d) lokaj
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
b) utworzenie społeczeństwa równego
c) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
d) utworzenie społeczeństwa niezależnego
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) w Alpach
b) we Włoszech
c) na Ukrainie
d) w Prusach Wschodnich
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Ogrodzie Saskim
b) w Parku Praskim
c) w Łazienkach
d) w kawiarni
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Małopolskę
b) Mazury
c) Ukrainę
d) Mazowsze
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) zemdlała
b) stanęła po stronie narzeczonego
c) stanęła po stronie kochanka
d) nie zajęła zadnego stanowiska
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) w sierpniu 1921 roku
b) w sierpniu 1920 roku
c) we wrześniu1920 roku
d) we wrześniu1921 roku
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Siedlec
b) do Charkowa
c) do Moskwy
d) do Warszawy
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) płynna
c) personalna
d) bezosobowa
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) koniem Hipolita
b) kaczką
c) kozą
d) perliczką
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na skrzypcach
b) gra na nerwach
c) gra na fortepianie
d) gra na pianinie
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) bezosobowa
b) personalna
c) odautorska
d) płynna
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dąbkiewicz
b) Dębowska
c) Dąbrowska
d) Dębińska
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) Biblia
b) pamiętnik z wojny 1831 roku
c) Kancjonał
d) wspomnienia rodzinne
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Syzyfowe prace
b) Przedwiośnie
c) Dzieje grzechu
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1917 roku
b) 1914 roku
c) 1918 roku
d) 1905 roku
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Karolina Szarłatowiczówna
b) Wanda Okszyńska
c) Ksiądz Anastazy
d) Laura Kościeniecka
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja patetyczno-moralizatorska
b) konwencja komiczno-sielankowa
c) konwencja opisowo-oceniająca
d) konwencja moralizatorsko-pouczająca
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) wprowadzenia demokracji
b) utrwalenia władzy Anglików
c) przejęcia władzy przez muzułmanów
d) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od niewolniczego do komunistycznego
b) od socjalistycznego do komunistycznego
c) od kapitalistycznego do komunistycznego
d) od kapitalistycznego do socjalistycznego
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) księdzem
b) chłopem
c) ziemianinem
d) arystokratą
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
b) Bakińska Rada Delegatów Robotników
c) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
d) miejscowa Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) by spłacić swoje długi
b) na odbudowę nawłockiego kościoła
c) na wojenne sieroty
d) na protezy dla ofiar wojny
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) atak na polskie władze i burżuazję
b) wprowadzenie polskiej waluty
c) nawoływanie do pojednania
d) krytyka proletariatu
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) po jej zamążpójsciu
b) w dzieciństwie
c) przed jej zamążpójściem
d) po śmierci jej męża
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
b) ustalenie kształtu granic
c) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
d) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Gajowiec
b) Baryka
c) Barwicki
d) Dostański
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) rewolucyjną
b) socjalną
c) ewolucyjna
d) burżuazyjną
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w ostatnim wagonie pod kożuchami
b) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
c) na dachu pociągu
d) w maszynowni
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) filologię rosyjską
b) medycynę
c) prawo
d) biologię
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) patriotą polskim
b) propagatorem krwawej rewolty
c) zwolennikiem rewolucji
d) komunistą
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był dowódcą korpusu piechoty
b) opuscił kraj
c) był korespondentem wojennym
d) był oficerem armii polskiej
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) upokorzył dyrektora szkoły
b) wydał matkę
c) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
d) odstąpił pokoje w mieszkaniu
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) garnitur
b) frak
c) smoking
d) płaszcz
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Leniec
b) folwark Nawłoć
c) folwark Chłodek
d) folwark Odolany
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Seweryna Baryki
b) dziadkiem Cezarego Baryki
c) dziadkiem Seweryna Baryki
d) pradziadkiem Cezarego Baryki
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) pod Warszawą
b) w Nawłoci
c) w Radzyminie
d) w lesie Rogacz
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Jędrek
b) Hipolit
c) Gruboszewski
d) Maciejunio
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Miłej
b) Gęsiej
c) Świętojerskiej
d) Franciszkańskiej
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Mazowsza
b) Podlasia
c) Małopolski
d) Ukrainy
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody krzew róży
b) młody świerk
c) młody jałowiec
d) młodą sosnę
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) dziewczyna była mu obojetna
b) przywykł do cierpienia podczas wojny
c) zniszczyła mu zycie
d) miał silny charakter
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspresywną
b) ekstradycyjną
c) ekspresową
d) ekspansywną
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) zalecił jej to lekarz
b) nudziła się podczas wakacji w mieście
c) odwiedziła chorą ciotkę
d) nie zdała do szóstej klasy
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w grudniu 1921
b) w grudniu 1920
c) w styczniu 1920
d) w styczniu 1921
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Warszawę
b) Rosję
c) II Rzeczpospolitą
d) Moskwę
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu