Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazury
b) Małopolskę
c) Mazowsze
d) Ukrainę
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) miał silny charakter
b) przywykł do cierpienia podczas wojny
c) dziewczyna była mu obojetna
d) zniszczyła mu zycie
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dąbkiewicz
b) Dębowska
c) Dębińska
d) Dąbrowska
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1918 roku
b) 1905 roku
c) 1914 roku
d) 1917 roku
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) na Litwie
b) w Rosji
c) w Polsce
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) kolacji
b) tańca "kozaka"
c) fortepianowego koncertu Wandy
d) podwieczorku
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) płynna
b) personalna
c) odautorska
d) bezosobowa
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w Radzyminie
b) pod Warszawą
c) w Nawłoci
d) w lesie Rogacz
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) wspomnienia rodzinne
b) Kancjonał
c) Biblia
d) pamiętnik z wojny 1831 roku
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) w dzieciństwie
b) przed jej zamążpójściem
c) po śmierci jej męża
d) po jej zamążpójsciu
Rozwiązanie


Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) wydał matkę
b) upokorzył dyrektora szkoły
c) odstąpił pokoje w mieszkaniu
d) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) nie chciał utracić intratnego zajęcia
b) nie był związany z krajem
c) bał sie skandalu
d) groził mu sąd wojenny
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Ukrainy
b) Małopolski
c) Mazowsza
d) Podlasia
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Gęsiej
b) Miłej
c) Franciszkańskiej
d) Świętojerskiej
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Psarach
b) w Owczarach
c) w Ciekotach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Moskwy
b) do Warszawy
c) do Charkowa
d) do Siedlec
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był oficerem armii polskiej
b) opuscił kraj
c) był korespondentem wojennym
d) był dowódcą korpusu piechoty
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) w Baku
b) niedaleko przed granicą Polski
c) na terenie Polski
d) nie znamy miejsca jego spoczynku
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Jędrek
b) Gruboszewski
c) Maciejunio
d) Hipolit
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na anglikanizm
b) na kalwinizm
c) na luteranizm
d) na judaizm
Rozwiązanie


Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) socjalną
b) burżuazyjną
c) rewolucyjną
d) ewolucyjna
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) kaczką
b) perliczką
c) koniem Hipolita
d) kozą
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) odwiedziła chorą ciotkę
b) nudziła się podczas wakacji w mieście
c) zalecił jej to lekarz
d) nie zdała do szóstej klasy
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Syzyfowe prace
c) Dzieje grzechu
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) u fornala Biernackiego
b) w budynkach gospodarczych
c) u ekonoma Gruboszewskiego
d) w "Ariance"
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) pracował w "Kurierze Warszawskim"
b) wrócił na studia medyczne
c) pracował w fabryce
d) nie miał żadnego zajęcia
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) ustalenie kształtu granic
b) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
c) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
d) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) wprowadzenie polskiej waluty
b) nawoływanie do pojednania
c) krytyka proletariatu
d) atak na polskie władze i burżuazję
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Chłodek
b) folwark Odolany
c) folwark Nawłoć
d) folwark Leniec
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) frak
b) płaszcz
c) smoking
d) garnitur
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Szymon Gajowiec
b) Hipolit Wielosławski
c) Antoni Lulek
d) Cezary Baryka
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) walizkę
b) ważne dokumenty
c) polski paszport
d) pieniądze i kosztowności
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) na dachu pociągu
b) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
c) w maszynowni
d) w ostatnim wagonie pod kożuchami
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) księdzem
b) ziemianinem
c) chłopem
d) arystokratą
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) profesor
b) lokaj
c) urzędnik państwowy
d) korepetytor
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) optymistyczną interpretację zakończenia
b) tylko jedną interpretację zakończenia
c) pesymistyczną interpretację zakończenia
d) dowolną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) nie znała polskiego
b) była poliglotką
c) nie mówiła po rosyjsku
d) biegle władała rosyjskim
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) bezosobowa
c) płynna
d) personalna
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Seweryna Baryki
b) dziadkiem Cezarego Baryki
c) pradziadkiem Cezarego Baryki
d) dziadkiem Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1921
b) w grudniu 1921
c) w grudniu 1920
d) w styczniu 1920
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) opowieści biograficznej
c) reportażu
d) mitu
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) wykładowcy
c) bibliotekarza
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
b) Ormianom
c) Tatarom
d) Cezaremu Baryce
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
b) miejsce pochówku Seweryna Baryki
c) rodzinne miasto matki Cezarego
d) wieś położona nieopodal Nawłoci
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
b) Bakińska Rada Delegatów Robotników
c) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
d) miejscowa Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) uzyskane ze sprzedaży fraka
b) pożyczone od Hipolita
c) zarobione w fabryce
d) pożyczone od Gajowca
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od niewolniczego do komunistycznego
b) od kapitalistycznego do komunistycznego
c) od socjalistycznego do komunistycznego
d) od kapitalistycznego do socjalistycznego
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) przejęcia władzy przez muzułmanów
b) wprowadzenia demokracji
c) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
d) utrwalenia władzy Anglików
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja moralizatorsko-pouczająca
b) konwencja opisowo-oceniająca
c) konwencja patetyczno-moralizatorska
d) konwencja komiczno-sielankowa
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) patriotą polskim
b) zwolennikiem rewolucji
c) propagatorem krwawej rewolty
d) komunistą
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Warszawę
b) Moskwę
c) II Rzeczpospolitą
d) Rosję
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) filologię rosyjską
b) medycynę
c) prawo
d) biologię
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na wojenne sieroty
b) by spłacić swoje długi
c) na protezy dla ofiar wojny
d) na odbudowę nawłockiego kościoła
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
b) brak integracji społeczeństwa
c) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
d) brak wielkiej idei i odwagi
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na fortepianie
b) gra na nerwach
c) gra na pianinie
d) gra na skrzypcach
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) konduktor
b) dawny przyjaciel Seweryna
c) żołnierz
d) ksiądz
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) negatywny
b) pozytywny
c) gloryfikujący
d) aprobujący
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) wszystkich sprzyjających Ormianom
b) Rosjan
c) Ormian
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Wanda Okszyńska
b) Karolina Szarłatowiczówna
c) Laura Kościeniecka
d) Ksiądz Anastazy
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) zemdlała
b) nie zajęła zadnego stanowiska
c) stanęła po stronie kochanka
d) stanęła po stronie narzeczonego
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Gajowiec
b) Barwicki
c) Baryka
d) Dostański
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Parku Praskim
b) w Łazienkach
c) w kawiarni
d) w Ogrodzie Saskim
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspresywną
b) ekspresową
c) ekstradycyjną
d) ekspansywną
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
b) nigdy nie okazału mu swych uczuć
c) podczas kolacji
d) w "Ariance"
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody jałowiec
b) młodą sosnę
c) młody krzew róży
d) młody świerk
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Azerbejdżanu
b) Kazachstanu
c) Armenii
d) Turkmenistanu
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
b) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
c) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Konstancinie
b) w Paryżu
c) w Nawłoci
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) we wrześniu1920 roku
b) w sierpniu 1920 roku
c) w sierpniu 1921 roku
d) we wrześniu1921 roku
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Karol Marks i Fryderyk Engels
b) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
c) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
d) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) we Włoszech
b) w Alpach
c) na Ukrainie
d) w Prusach Wschodnich
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) opanowaniem
b) porywczością
c) ugodowością
d) uległością
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) "od bolszewików"
b) zamordowani przez Polaków
c) popełniając samobójstwo
d) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa niezależnego
b) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
c) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
d) utworzenie społeczeństwa równego
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu