Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) pożyczone od Hipolita
b) pożyczone od Gajowca
c) uzyskane ze sprzedaży fraka
d) zarobione w fabryce
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Cezaremu Baryce
b) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
c) Tatarom
d) Ormianom
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Jadwiga Barykowa:
a) biegle władała rosyjskim
b) nie znała polskiego
c) była poliglotką
d) nie mówiła po rosyjsku
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Kazachstanu
b) Armenii
c) Azerbejdżanu
d) Turkmenistanu
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne miasto matki Cezarego
b) wieś położona nieopodal Nawłoci
c) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
d) miejsce pochówku Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1905 roku
b) 1917 roku
c) 1914 roku
d) 1918 roku
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas kolacji
b) nigdy nie okazału mu swych uczuć
c) w "Ariance"
d) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) nudziła się podczas wakacji w mieście
b) zalecił jej to lekarz
c) nie zdała do szóstej klasy
d) odwiedziła chorą ciotkę
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na anglikanizm
b) na luteranizm
c) na kalwinizm
d) na judaizm
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) opanowaniem
b) uległością
c) porywczością
d) ugodowością
Rozwiązanie


W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja komiczno-sielankowa
b) konwencja patetyczno-moralizatorska
c) konwencja opisowo-oceniająca
d) konwencja moralizatorsko-pouczająca
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) w Rosji
b) na Ukrainie
c) na Litwie
d) w Polsce
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) dawny przyjaciel Seweryna
b) konduktor
c) żołnierz
d) ksiądz
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
b) utworzenie społeczeństwa niezależnego
c) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
d) utworzenie społeczeństwa równego
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Moskwę
b) Warszawę
c) II Rzeczpospolitą
d) Rosję
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na pianinie
b) gra na skrzypcach
c) gra na nerwach
d) gra na fortepianie
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) profesor
c) urzędnik państwowy
d) korepetytor
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) ewolucyjna
b) socjalną
c) rewolucyjną
d) burżuazyjną
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) na terenie Polski
b) nie znamy miejsca jego spoczynku
c) niedaleko przed granicą Polski
d) w Baku
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Paryżu
b) w Nawłoci
c) w Warszawie
d) w Konstancinie
Rozwiązanie


Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) miał silny charakter
b) zniszczyła mu zycie
c) przywykł do cierpienia podczas wojny
d) dziewczyna była mu obojetna
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
b) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
c) Karol Marks i Fryderyk Engels
d) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
b) Bakińska Rada Delegatów Robotników
c) miejscowa Rada Delegatów Robotników
d) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Ksiądz Anastazy
b) Laura Kościeniecka
c) Karolina Szarłatowiczówna
d) Wanda Okszyńska
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w "Ariance"
b) u ekonoma Gruboszewskiego
c) w budynkach gospodarczych
d) u fornala Biernackiego
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) biologię
b) prawo
c) filologię rosyjską
d) medycynę
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
c) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
b) w maszynowni
c) w ostatnim wagonie pod kożuchami
d) na dachu pociągu
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) kozą
b) koniem Hipolita
c) kaczką
d) perliczką
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Ogrodzie Saskim
b) w Łazienkach
c) w Parku Praskim
d) w kawiarni
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) płaszcz
b) garnitur
c) frak
d) smoking
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Cezary Baryka
b) Antoni Lulek
c) Hipolit Wielosławski
d) Szymon Gajowiec
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) księdzem
b) chłopem
c) arystokratą
d) ziemianinem
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Ukrainę
b) Małopolskę
c) Mazowsze
d) Mazury
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) komunistą
b) propagatorem krwawej rewolty
c) patriotą polskim
d) zwolennikiem rewolucji
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Ukrainy
b) Podlasia
c) Mazowsza
d) Małopolski
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Chłodek
b) folwark Odolany
c) folwark Leniec
d) folwark Nawłoć
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od kapitalistycznego do komunistycznego
b) od niewolniczego do komunistycznego
c) od kapitalistycznego do socjalistycznego
d) od socjalistycznego do komunistycznego
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) personalna
c) płynna
d) bezosobowa
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1921
b) w grudniu 1921
c) w styczniu 1920
d) w grudniu 1920
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) nie był związany z krajem
b) bał sie skandalu
c) nie chciał utracić intratnego zajęcia
d) groził mu sąd wojenny
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Siedlec
b) do Moskwy
c) do Warszawy
d) do Charkowa
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) pod Warszawą
b) w Nawłoci
c) w Radzyminie
d) w lesie Rogacz
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) we Włoszech
b) na Ukrainie
c) w Prusach Wschodnich
d) w Alpach
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) dziadkiem Seweryna Baryki
b) dziadkiem Cezarego Baryki
c) pradziadkiem Seweryna Baryki
d) pradziadkiem Cezarego Baryki
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) przejęcia władzy przez muzułmanów
b) utrwalenia władzy Anglików
c) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
d) wprowadzenia demokracji
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) kolacji
b) fortepianowego koncertu Wandy
c) tańca "kozaka"
d) podwieczorku
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) pozytywny
b) gloryfikujący
c) aprobujący
d) negatywny
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
b) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
c) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
d) ustalenie kształtu granic
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) we wrześniu1920 roku
b) w sierpniu 1921 roku
c) we wrześniu1921 roku
d) w sierpniu 1920 roku
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspresywną
b) ekstradycyjną
c) ekspresową
d) ekspansywną
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był oficerem armii polskiej
b) był korespondentem wojennym
c) był dowódcą korpusu piechoty
d) opuscił kraj
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Ormian
b) Rosjan
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) wszystkich sprzyjających Ormianom
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) pesymistyczną interpretację zakończenia
b) tylko jedną interpretację zakończenia
c) dowolną interpretację zakończenia
d) optymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) płynna
b) bezosobowa
c) personalna
d) odautorska
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
b) brak wielkiej idei i odwagi
c) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
d) brak integracji społeczeństwa
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) opowieści biograficznej
b) mitu
c) reportażu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) popełniając samobójstwo
b) zamordowani przez Polaków
c) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
d) "od bolszewików"
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Gruboszewski
b) Hipolit
c) Jędrek
d) Maciejunio
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) nawoływanie do pojednania
b) atak na polskie władze i burżuazję
c) wprowadzenie polskiej waluty
d) krytyka proletariatu
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Barwicki
b) Dostański
c) Baryka
d) Gajowiec
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) nauczyciela
b) bibliotekarza
c) administratora
d) wykładowcy
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Miłej
b) Franciszkańskiej
c) Świętojerskiej
d) Gęsiej
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) wspomnienia rodzinne
b) Biblia
c) pamiętnik z wojny 1831 roku
d) Kancjonał
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) wydał matkę
b) upokorzył dyrektora szkoły
c) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
d) odstąpił pokoje w mieszkaniu
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) po śmierci jej męża
b) po jej zamążpójsciu
c) w dzieciństwie
d) przed jej zamążpójściem
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) by spłacić swoje długi
b) na odbudowę nawłockiego kościoła
c) na protezy dla ofiar wojny
d) na wojenne sieroty
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dębińska
b) Dąbkiewicz
c) Dębowska
d) Dąbrowska
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Ciekotach
c) w Psarach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młodą sosnę
b) młody jałowiec
c) młody świerk
d) młody krzew róży
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie narzeczonego
b) zemdlała
c) stanęła po stronie kochanka
d) nie zajęła zadnego stanowiska
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) wrócił na studia medyczne
b) pracował w fabryce
c) nie miał żadnego zajęcia
d) pracował w "Kurierze Warszawskim"
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) pieniądze i kosztowności
b) polski paszport
c) walizkę
d) ważne dokumenty
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Wiatr od morza
c) Syzyfowe prace
d) Dzieje grzechu
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu