Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Rodzice Karoliny zginęli:
a) "od bolszewików"
b) popełniając samobójstwo
c) zamordowani przez Polaków
d) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) w Polsce
b) w Rosji
c) na Ukrainie
d) na Litwie
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
b) nigdy nie okazału mu swych uczuć
c) podczas kolacji
d) w "Ariance"
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
b) Cezaremu Baryce
c) Ormianom
d) Tatarom
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
b) utworzenie społeczeństwa równego
c) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
d) utworzenie społeczeństwa niezależnego
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
b) wprowadzenia demokracji
c) przejęcia władzy przez muzułmanów
d) utrwalenia władzy Anglików
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Ormian
b) wszystkich sprzyjających Ormianom
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) Rosjan
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) opowieści biograficznej
b) mitu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) reportażu
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Konstancinie
b) w Warszawie
c) w Nawłoci
d) w Paryżu
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) u fornala Biernackiego
b) w "Ariance"
c) u ekonoma Gruboszewskiego
d) w budynkach gospodarczych
Rozwiązanie


Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Psarach
b) w Ciekotach
c) w Owczarach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Antoni Lulek
b) Hipolit Wielosławski
c) Szymon Gajowiec
d) Cezary Baryka
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) bezosobowa
c) płynna
d) personalna
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w maszynowni
b) na dachu pociągu
c) w ostatnim wagonie pod kożuchami
d) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) przed jej zamążpójściem
b) po jej zamążpójsciu
c) po śmierci jej męża
d) w dzieciństwie
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Ogrodzie Saskim
b) w kawiarni
c) w Parku Praskim
d) w Łazienkach
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) patriotą polskim
b) propagatorem krwawej rewolty
c) komunistą
d) zwolennikiem rewolucji
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był korespondentem wojennym
b) opuscił kraj
c) był dowódcą korpusu piechoty
d) był oficerem armii polskiej
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
b) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
c) miejscowa Rada Delegatów Robotników
d) Bakińska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazury
b) Mazowsze
c) Małopolskę
d) Ukrainę
Rozwiązanie


Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) socjalną
b) ewolucyjna
c) burżuazyjną
d) rewolucyjną
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Karolina Szarłatowiczówna
b) Ksiądz Anastazy
c) Laura Kościeniecka
d) Wanda Okszyńska
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Miłej
b) Gęsiej
c) Franciszkańskiej
d) Świętojerskiej
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne miasto matki Cezarego
b) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
c) miejsce pochówku Seweryna Baryki
d) wieś położona nieopodal Nawłoci
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) wykładowcy
c) bibliotekarza
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) ustalenie kształtu granic
b) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
c) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
d) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od niewolniczego do komunistycznego
b) od kapitalistycznego do komunistycznego
c) od kapitalistycznego do socjalistycznego
d) od socjalistycznego do komunistycznego
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) dziewczyna była mu obojetna
b) zniszczyła mu zycie
c) miał silny charakter
d) przywykł do cierpienia podczas wojny
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Gruboszewski
b) Maciejunio
c) Hipolit
d) Jędrek
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) księdzem
b) ziemianinem
c) chłopem
d) arystokratą
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Warszawy
b) do Moskwy
c) do Charkowa
d) do Siedlec
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) dziadkiem Cezarego Baryki
b) dziadkiem Seweryna Baryki
c) pradziadkiem Seweryna Baryki
d) pradziadkiem Cezarego Baryki
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1905 roku
b) 1918 roku
c) 1914 roku
d) 1917 roku
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dąbrowska
b) Dąbkiewicz
c) Dębowska
d) Dębińska
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na protezy dla ofiar wojny
b) na odbudowę nawłockiego kościoła
c) by spłacić swoje długi
d) na wojenne sieroty
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) bał sie skandalu
b) groził mu sąd wojenny
c) nie chciał utracić intratnego zajęcia
d) nie był związany z krajem
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
b) wydał matkę
c) upokorzył dyrektora szkoły
d) odstąpił pokoje w mieszkaniu
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) pod Warszawą
b) w lesie Rogacz
c) w Nawłoci
d) w Radzyminie
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) pamiętnik z wojny 1831 roku
b) Kancjonał
c) wspomnienia rodzinne
d) Biblia
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja opisowo-oceniająca
b) konwencja moralizatorsko-pouczająca
c) konwencja patetyczno-moralizatorska
d) konwencja komiczno-sielankowa
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
c) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Armenii
b) Kazachstanu
c) Azerbejdżanu
d) Turkmenistanu
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) kaczką
b) kozą
c) koniem Hipolita
d) perliczką
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Syzyfowe prace
b) Przedwiośnie
c) Wiatr od morza
d) Dzieje grzechu
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) atak na polskie władze i burżuazję
b) wprowadzenie polskiej waluty
c) krytyka proletariatu
d) nawoływanie do pojednania
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) nie mówiła po rosyjsku
b) biegle władała rosyjskim
c) była poliglotką
d) nie znała polskiego
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspresową
b) ekspresywną
c) ekstradycyjną
d) ekspansywną
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) zalecił jej to lekarz
b) odwiedziła chorą ciotkę
c) nie zdała do szóstej klasy
d) nudziła się podczas wakacji w mieście
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Chłodek
b) folwark Nawłoć
c) folwark Leniec
d) folwark Odolany
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) uległością
b) ugodowością
c) porywczością
d) opanowaniem
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) płynna
b) odautorska
c) personalna
d) bezosobowa
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na nerwach
b) gra na fortepianie
c) gra na pianinie
d) gra na skrzypcach
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) pieniądze i kosztowności
b) walizkę
c) polski paszport
d) ważne dokumenty
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Ukrainy
b) Mazowsza
c) Podlasia
d) Małopolski
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) tylko jedną interpretację zakończenia
b) dowolną interpretację zakończenia
c) pesymistyczną interpretację zakończenia
d) optymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młodą sosnę
b) młody jałowiec
c) młody świerk
d) młody krzew róży
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) fortepianowego koncertu Wandy
b) tańca "kozaka"
c) podwieczorku
d) kolacji
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) dawny przyjaciel Seweryna
b) konduktor
c) ksiądz
d) żołnierz
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
b) brak wielkiej idei i odwagi
c) brak integracji społeczeństwa
d) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) nie zajęła zadnego stanowiska
b) stanęła po stronie kochanka
c) stanęła po stronie narzeczonego
d) zemdlała
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Baryka
b) Barwicki
c) Dostański
d) Gajowiec
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) smoking
b) płaszcz
c) frak
d) garnitur
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) pracował w "Kurierze Warszawskim"
b) nie miał żadnego zajęcia
c) wrócił na studia medyczne
d) pracował w fabryce
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
b) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
c) Karol Marks i Fryderyk Engels
d) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) II Rzeczpospolitą
b) Moskwę
c) Warszawę
d) Rosję
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) na terenie Polski
b) niedaleko przed granicą Polski
c) w Baku
d) nie znamy miejsca jego spoczynku
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) we Włoszech
b) w Alpach
c) na Ukrainie
d) w Prusach Wschodnich
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na luteranizm
c) na anglikanizm
d) na judaizm
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) zarobione w fabryce
b) pożyczone od Hipolita
c) pożyczone od Gajowca
d) uzyskane ze sprzedaży fraka
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) biologię
b) filologię rosyjską
c) medycynę
d) prawo
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) pozytywny
b) gloryfikujący
c) negatywny
d) aprobujący
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) w sierpniu 1920 roku
b) we wrześniu1920 roku
c) w sierpniu 1921 roku
d) we wrześniu1921 roku
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) korepetytor
c) profesor
d) lokaj
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w grudniu 1920
b) w styczniu 1921
c) w grudniu 1921
d) w styczniu 1920
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu