Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Baryka zarzucał rządzącym:
a) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
b) brak integracji społeczeństwa
c) brak wielkiej idei i odwagi
d) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był dowódcą korpusu piechoty
b) był oficerem armii polskiej
c) opuscił kraj
d) był korespondentem wojennym
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Tatarom
b) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
c) Cezaremu Baryce
d) Ormianom
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) optymistyczną interpretację zakończenia
b) dowolną interpretację zakończenia
c) tylko jedną interpretację zakończenia
d) pesymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) by spłacić swoje długi
b) na wojenne sieroty
c) na odbudowę nawłockiego kościoła
d) na protezy dla ofiar wojny
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) konduktor
b) dawny przyjaciel Seweryna
c) ksiądz
d) żołnierz
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) zniszczyła mu zycie
b) przywykł do cierpienia podczas wojny
c) miał silny charakter
d) dziewczyna była mu obojetna
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na fortepianie
b) gra na skrzypcach
c) gra na nerwach
d) gra na pianinie
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) burżuazyjną
b) rewolucyjną
c) ewolucyjna
d) socjalną
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Chłodek
b) folwark Odolany
c) folwark Leniec
d) folwark Nawłoć
Rozwiązanie


Guwerner to:
a) profesor
b) lokaj
c) urzędnik państwowy
d) korepetytor
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) pozytywny
b) negatywny
c) gloryfikujący
d) aprobujący
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) popełniając samobójstwo
b) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
c) zamordowani przez Polaków
d) "od bolszewików"
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w kawiarni
b) w Łazienkach
c) w Ogrodzie Saskim
d) w Parku Praskim
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) bibliotekarza
b) administratora
c) wykładowcy
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne miasto matki Cezarego
b) miejsce pochówku Seweryna Baryki
c) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
d) wieś położona nieopodal Nawłoci
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w budynkach gospodarczych
b) w "Ariance"
c) u fornala Biernackiego
d) u ekonoma Gruboszewskiego
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dąbrowska
b) Dębowska
c) Dębińska
d) Dąbkiewicz
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) mitu
b) opowieści biograficznej
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) reportażu
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) we Włoszech
b) w Alpach
c) w Prusach Wschodnich
d) na Ukrainie
Rozwiązanie


Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) podwieczorku
b) tańca "kozaka"
c) kolacji
d) fortepianowego koncertu Wandy
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) nie zajęła zadnego stanowiska
b) stanęła po stronie narzeczonego
c) zemdlała
d) stanęła po stronie kochanka
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) wrócił na studia medyczne
b) pracował w "Kurierze Warszawskim"
c) pracował w fabryce
d) nie miał żadnego zajęcia
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Moskwy
b) do Siedlec
c) do Warszawy
d) do Charkowa
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od kapitalistycznego do socjalistycznego
b) od kapitalistycznego do komunistycznego
c) od socjalistycznego do komunistycznego
d) od niewolniczego do komunistycznego
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) nudziła się podczas wakacji w mieście
b) nie zdała do szóstej klasy
c) odwiedziła chorą ciotkę
d) zalecił jej to lekarz
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) na Ukrainie
b) na Litwie
c) w Rosji
d) w Polsce
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) przejęcia władzy przez muzułmanów
b) wprowadzenia demokracji
c) utrwalenia władzy Anglików
d) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Ormian
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) wszystkich sprzyjających Ormianom
d) Rosjan
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Małopolski
b) Mazowsza
c) Podlasia
d) Ukrainy
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) ustalenie kształtu granic
b) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
c) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
d) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) była poliglotką
b) biegle władała rosyjskim
c) nie mówiła po rosyjsku
d) nie znała polskiego
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) uległością
b) porywczością
c) opanowaniem
d) ugodowością
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja komiczno-sielankowa
b) konwencja patetyczno-moralizatorska
c) konwencja opisowo-oceniająca
d) konwencja moralizatorsko-pouczająca
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
b) miejscowa Rada Delegatów Robotników
c) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
d) Bakińska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) smoking
b) garnitur
c) frak
d) płaszcz
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Cezarego Baryki
b) dziadkiem Cezarego Baryki
c) dziadkiem Seweryna Baryki
d) pradziadkiem Seweryna Baryki
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) płynna
c) bezosobowa
d) personalna
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) na dachu pociągu
b) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
c) w maszynowni
d) w ostatnim wagonie pod kożuchami
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) w dzieciństwie
b) po jej zamążpójsciu
c) przed jej zamążpójściem
d) po śmierci jej męża
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Hipolit Wielosławski
b) Szymon Gajowiec
c) Cezary Baryka
d) Antoni Lulek
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) prawo
b) biologię
c) medycynę
d) filologię rosyjską
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
b) upokorzył dyrektora szkoły
c) odstąpił pokoje w mieszkaniu
d) wydał matkę
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Turkmenistanu
b) Kazachstanu
c) Armenii
d) Azerbejdżanu
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Barwicki
b) Gajowiec
c) Dostański
d) Baryka
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa równego
b) utworzenie społeczeństwa niezależnego
c) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
d) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) pamiętnik z wojny 1831 roku
b) Kancjonał
c) Biblia
d) wspomnienia rodzinne
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazowsze
b) Małopolskę
c) Mazury
d) Ukrainę
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Świętojerskiej
b) Miłej
c) Gęsiej
d) Franciszkańskiej
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) we wrześniu1921 roku
b) we wrześniu1920 roku
c) w sierpniu 1920 roku
d) w sierpniu 1921 roku
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na judaizm
b) na anglikanizm
c) na luteranizm
d) na kalwinizm
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Syzyfowe prace
c) Wiatr od morza
d) Dzieje grzechu
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) nie chciał utracić intratnego zajęcia
b) groził mu sąd wojenny
c) bał sie skandalu
d) nie był związany z krajem
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Karolina Szarłatowiczówna
b) Laura Kościeniecka
c) Wanda Okszyńska
d) Ksiądz Anastazy
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) personalna
b) odautorska
c) płynna
d) bezosobowa
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) arystokratą
b) chłopem
c) księdzem
d) ziemianinem
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
b) podczas kolacji
c) w "Ariance"
d) nigdy nie okazału mu swych uczuć
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekstradycyjną
b) ekspansywną
c) ekspresową
d) ekspresywną
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) walizkę
b) polski paszport
c) ważne dokumenty
d) pieniądze i kosztowności
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Psarach
b) w Owczarach
c) w Ciekotach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1917 roku
b) 1918 roku
c) 1905 roku
d) 1914 roku
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Gruboszewski
b) Jędrek
c) Hipolit
d) Maciejunio
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody krzew róży
b) młody świerk
c) młodą sosnę
d) młody jałowiec
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
c) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) w Baku
b) niedaleko przed granicą Polski
c) na terenie Polski
d) nie znamy miejsca jego spoczynku
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
b) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
c) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
d) Karol Marks i Fryderyk Engels
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Rosję
b) Moskwę
c) Warszawę
d) II Rzeczpospolitą
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1921
b) w grudniu 1921
c) w grudniu 1920
d) w styczniu 1920
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) pożyczone od Hipolita
b) pożyczone od Gajowca
c) zarobione w fabryce
d) uzyskane ze sprzedaży fraka
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w Nawłoci
b) w lesie Rogacz
c) pod Warszawą
d) w Radzyminie
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) zwolennikiem rewolucji
b) komunistą
c) propagatorem krwawej rewolty
d) patriotą polskim
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) kozą
b) koniem Hipolita
c) kaczką
d) perliczką
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Nawłoci
b) w Konstancinie
c) w Paryżu
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) wprowadzenie polskiej waluty
b) atak na polskie władze i burżuazję
c) nawoływanie do pojednania
d) krytyka proletariatu
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu