Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Ciekotach
b) w Owczarach
c) w Psarach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) personalna
c) płynna
d) bezosobowa
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na anglikanizm
b) na luteranizm
c) na judaizm
d) na kalwinizm
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Karolina Szarłatowiczówna
b) Wanda Okszyńska
c) Laura Kościeniecka
d) Ksiądz Anastazy
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) bezosobowa
c) płynna
d) personalna
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) kozą
b) koniem Hipolita
c) perliczką
d) kaczką
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
b) miejscowa Rada Delegatów Robotników
c) Bakińska Rada Delegatów Robotników
d) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa równego
b) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
c) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
d) utworzenie społeczeństwa niezależnego
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Nawłoć
b) folwark Odolany
c) folwark Chłodek
d) folwark Leniec
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Wiatr od morza
c) Dzieje grzechu
d) Syzyfowe prace
Rozwiązanie


Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) na Ukrainie
b) w Alpach
c) we Włoszech
d) w Prusach Wschodnich
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
c) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na protezy dla ofiar wojny
b) na odbudowę nawłockiego kościoła
c) na wojenne sieroty
d) by spłacić swoje długi
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspansywną
b) ekspresywną
c) ekspresową
d) ekstradycyjną
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) niedaleko przed granicą Polski
b) w Baku
c) na terenie Polski
d) nie znamy miejsca jego spoczynku
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) aprobujący
b) gloryfikujący
c) negatywny
d) pozytywny
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) bibliotekarza
c) wykładowcy
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) w sierpniu 1920 roku
b) we wrześniu1921 roku
c) w sierpniu 1921 roku
d) we wrześniu1920 roku
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w ostatnim wagonie pod kożuchami
b) na dachu pociągu
c) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
d) w maszynowni
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) lokaj
c) profesor
d) korepetytor
Rozwiązanie


Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) kolacji
b) tańca "kozaka"
c) fortepianowego koncertu Wandy
d) podwieczorku
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) mitu
c) reportażu
d) opowieści biograficznej
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) w "Ariance"
b) nigdy nie okazału mu swych uczuć
c) podczas kolacji
d) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Antoni Lulek
b) Hipolit Wielosławski
c) Cezary Baryka
d) Szymon Gajowiec
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Baryka
b) Gajowiec
c) Dostański
d) Barwicki
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) nie mówiła po rosyjsku
b) nie znała polskiego
c) była poliglotką
d) biegle władała rosyjskim
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) smoking
b) frak
c) płaszcz
d) garnitur
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Moskwę
b) Warszawę
c) Rosję
d) II Rzeczpospolitą
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) nie zajęła zadnego stanowiska
b) zemdlała
c) stanęła po stronie narzeczonego
d) stanęła po stronie kochanka
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1914 roku
b) 1917 roku
c) 1918 roku
d) 1905 roku
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) w Rosji
b) na Litwie
c) w Polsce
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Jędrek
b) Maciejunio
c) Hipolit
d) Gruboszewski
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Podlasia
b) Ukrainy
c) Mazowsza
d) Małopolski
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) tylko jedną interpretację zakończenia
b) dowolną interpretację zakończenia
c) pesymistyczną interpretację zakończenia
d) optymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dębińska
b) Dębowska
c) Dąbrowska
d) Dąbkiewicz
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) konduktor
b) ksiądz
c) dawny przyjaciel Seweryna
d) żołnierz
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Miłej
b) Franciszkańskiej
c) Gęsiej
d) Świętojerskiej
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) zniszczyła mu zycie
b) dziewczyna była mu obojetna
c) przywykł do cierpienia podczas wojny
d) miał silny charakter
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) burżuazyjną
b) socjalną
c) rewolucyjną
d) ewolucyjna
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) wydał matkę
b) upokorzył dyrektora szkoły
c) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
d) odstąpił pokoje w mieszkaniu
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
b) brak integracji społeczeństwa
c) brak wielkiej idei i odwagi
d) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) wieś położona nieopodal Nawłoci
b) rodzinne miasto matki Cezarego
c) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
d) miejsce pochówku Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) nie był związany z krajem
b) bał sie skandalu
c) nie chciał utracić intratnego zajęcia
d) groził mu sąd wojenny
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) atak na polskie władze i burżuazję
b) wprowadzenie polskiej waluty
c) krytyka proletariatu
d) nawoływanie do pojednania
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) księdzem
b) chłopem
c) arystokratą
d) ziemianinem
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazowsze
b) Małopolskę
c) Mazury
d) Ukrainę
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) po śmierci jej męża
b) po jej zamążpójsciu
c) w dzieciństwie
d) przed jej zamążpójściem
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) pieniądze i kosztowności
b) ważne dokumenty
c) walizkę
d) polski paszport
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Ormian
b) wszystkich sprzyjających Ormianom
c) Rosjan
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Konstancinie
b) w Paryżu
c) w Warszawie
d) w Nawłoci
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) pamiętnik z wojny 1831 roku
b) wspomnienia rodzinne
c) Biblia
d) Kancjonał
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody krzew róży
b) młody jałowiec
c) młodą sosnę
d) młody świerk
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
b) Karol Marks i Fryderyk Engels
c) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
d) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) utrwalenia władzy Anglików
b) przejęcia władzy przez muzułmanów
c) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
d) wprowadzenia demokracji
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Kazachstanu
b) Azerbejdżanu
c) Armenii
d) Turkmenistanu
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) nie miał żadnego zajęcia
b) pracował w "Kurierze Warszawskim"
c) pracował w fabryce
d) wrócił na studia medyczne
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) zamordowani przez Polaków
b) popełniając samobójstwo
c) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
d) "od bolszewików"
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) medycynę
b) biologię
c) prawo
d) filologię rosyjską
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
b) ustalenie kształtu granic
c) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
d) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) uległością
b) opanowaniem
c) porywczością
d) ugodowością
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na nerwach
b) gra na fortepianie
c) gra na pianinie
d) gra na skrzypcach
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od niewolniczego do komunistycznego
b) od kapitalistycznego do komunistycznego
c) od kapitalistycznego do socjalistycznego
d) od socjalistycznego do komunistycznego
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) patriotą polskim
b) komunistą
c) propagatorem krwawej rewolty
d) zwolennikiem rewolucji
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) nudziła się podczas wakacji w mieście
b) odwiedziła chorą ciotkę
c) nie zdała do szóstej klasy
d) zalecił jej to lekarz
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był oficerem armii polskiej
b) opuscił kraj
c) był korespondentem wojennym
d) był dowódcą korpusu piechoty
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Cezaremu Baryce
b) Tatarom
c) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
d) Ormianom
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) zarobione w fabryce
b) uzyskane ze sprzedaży fraka
c) pożyczone od Gajowca
d) pożyczone od Hipolita
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Seweryna Baryki
b) dziadkiem Cezarego Baryki
c) pradziadkiem Cezarego Baryki
d) dziadkiem Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Moskwy
b) do Charkowa
c) do Siedlec
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w Radzyminie
b) pod Warszawą
c) w lesie Rogacz
d) w Nawłoci
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w "Ariance"
b) w budynkach gospodarczych
c) u ekonoma Gruboszewskiego
d) u fornala Biernackiego
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja opisowo-oceniająca
b) konwencja patetyczno-moralizatorska
c) konwencja moralizatorsko-pouczająca
d) konwencja komiczno-sielankowa
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1920
b) w grudniu 1921
c) w grudniu 1920
d) w styczniu 1921
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Łazienkach
b) w kawiarni
c) w Parku Praskim
d) w Ogrodzie Saskim
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu