Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie narzeczonego
b) zemdlała
c) nie zajęła zadnego stanowiska
d) stanęła po stronie kochanka
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w grudniu 1921
b) w grudniu 1920
c) w styczniu 1920
d) w styczniu 1921
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) kolacji
b) fortepianowego koncertu Wandy
c) podwieczorku
d) tańca "kozaka"
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) miejscowa Rada Delegatów Robotników
b) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
c) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
d) Bakińska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) nie znamy miejsca jego spoczynku
b) na terenie Polski
c) niedaleko przed granicą Polski
d) w Baku
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Odolany
b) folwark Chłodek
c) folwark Leniec
d) folwark Nawłoć
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) bezosobowa
c) personalna
d) płynna
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Seweryna Baryki
b) dziadkiem Seweryna Baryki
c) dziadkiem Cezarego Baryki
d) pradziadkiem Cezarego Baryki
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) pesymistyczną interpretację zakończenia
b) dowolną interpretację zakończenia
c) tylko jedną interpretację zakończenia
d) optymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja opisowo-oceniająca
b) konwencja komiczno-sielankowa
c) konwencja patetyczno-moralizatorska
d) konwencja moralizatorsko-pouczająca
Rozwiązanie


W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) bezosobowa
c) płynna
d) personalna
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) ziemianinem
b) księdzem
c) arystokratą
d) chłopem
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na fortepianie
b) gra na pianinie
c) gra na skrzypcach
d) gra na nerwach
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1918 roku
b) 1905 roku
c) 1914 roku
d) 1917 roku
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) ugodowością
b) porywczością
c) uległością
d) opanowaniem
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Ormian
b) wszystkich sprzyjających Ormianom
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) Rosjan
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od kapitalistycznego do socjalistycznego
b) od niewolniczego do komunistycznego
c) od socjalistycznego do komunistycznego
d) od kapitalistycznego do komunistycznego
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) była poliglotką
b) nie znała polskiego
c) nie mówiła po rosyjsku
d) biegle władała rosyjskim
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Karolina Szarłatowiczówna
b) Laura Kościeniecka
c) Ksiądz Anastazy
d) Wanda Okszyńska
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) pozytywny
b) negatywny
c) gloryfikujący
d) aprobujący
Rozwiązanie


Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) mitu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) opowieści biograficznej
d) reportażu
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Konstancinie
b) w Warszawie
c) w Nawłoci
d) w Paryżu
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) płaszcz
b) smoking
c) garnitur
d) frak
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspresową
b) ekspresywną
c) ekspansywną
d) ekstradycyjną
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
b) utworzenie społeczeństwa równego
c) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
d) utworzenie społeczeństwa niezależnego
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody krzew róży
b) młody jałowiec
c) młody świerk
d) młodą sosnę
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) zalecił jej to lekarz
b) odwiedziła chorą ciotkę
c) nie zdała do szóstej klasy
d) nudziła się podczas wakacji w mieście
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
b) Tatarom
c) Cezaremu Baryce
d) Ormianom
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był dowódcą korpusu piechoty
b) był korespondentem wojennym
c) był oficerem armii polskiej
d) opuscił kraj
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dębowska
b) Dębińska
c) Dąbrowska
d) Dąbkiewicz
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
c) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Turkmenistanu
b) Azerbejdżanu
c) Armenii
d) Kazachstanu
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) zwolennikiem rewolucji
b) propagatorem krwawej rewolty
c) patriotą polskim
d) komunistą
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak integracji społeczeństwa
b) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
c) brak wielkiej idei i odwagi
d) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) bał sie skandalu
b) nie był związany z krajem
c) groził mu sąd wojenny
d) nie chciał utracić intratnego zajęcia
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
b) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
c) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
d) ustalenie kształtu granic
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na protezy dla ofiar wojny
b) by spłacić swoje długi
c) na wojenne sieroty
d) na odbudowę nawłockiego kościoła
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) II Rzeczpospolitą
b) Warszawę
c) Moskwę
d) Rosję
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) w sierpniu 1920 roku
b) w sierpniu 1921 roku
c) we wrześniu1921 roku
d) we wrześniu1920 roku
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) wykładowcy
b) bibliotekarza
c) administratora
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) konduktor
b) dawny przyjaciel Seweryna
c) ksiądz
d) żołnierz
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) pożyczone od Gajowca
b) pożyczone od Hipolita
c) uzyskane ze sprzedaży fraka
d) zarobione w fabryce
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) ewolucyjna
b) socjalną
c) rewolucyjną
d) burżuazyjną
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) po jej zamążpójsciu
b) przed jej zamążpójściem
c) w dzieciństwie
d) po śmierci jej męża
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) profesor
b) lokaj
c) korepetytor
d) urzędnik państwowy
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) Kancjonał
b) wspomnienia rodzinne
c) pamiętnik z wojny 1831 roku
d) Biblia
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w Nawłoci
b) w Radzyminie
c) w lesie Rogacz
d) pod Warszawą
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) upokorzył dyrektora szkoły
b) odstąpił pokoje w mieszkaniu
c) wydał matkę
d) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) nigdy nie okazału mu swych uczuć
b) w "Ariance"
c) podczas kolacji
d) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w ostatnim wagonie pod kożuchami
b) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
c) na dachu pociągu
d) w maszynowni
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) na Litwie
b) w Rosji
c) na Ukrainie
d) w Polsce
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Miłej
b) Świętojerskiej
c) Gęsiej
d) Franciszkańskiej
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) ważne dokumenty
b) walizkę
c) polski paszport
d) pieniądze i kosztowności
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w kawiarni
b) w Parku Praskim
c) w Ogrodzie Saskim
d) w Łazienkach
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Warszawy
b) do Charkowa
c) do Siedlec
d) do Moskwy
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
b) Karol Marks i Fryderyk Engels
c) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
d) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Mazowsza
b) Małopolski
c) Ukrainy
d) Podlasia
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) kaczką
b) koniem Hipolita
c) kozą
d) perliczką
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) w Alpach
b) we Włoszech
c) w Prusach Wschodnich
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) krytyka proletariatu
b) nawoływanie do pojednania
c) wprowadzenie polskiej waluty
d) atak na polskie władze i burżuazję
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Wiatr od morza
b) Syzyfowe prace
c) Dzieje grzechu
d) Przedwiośnie
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) przywykł do cierpienia podczas wojny
b) miał silny charakter
c) dziewczyna była mu obojetna
d) zniszczyła mu zycie
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) filologię rosyjską
b) prawo
c) medycynę
d) biologię
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Hipolit Wielosławski
b) Szymon Gajowiec
c) Cezary Baryka
d) Antoni Lulek
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) nie miał żadnego zajęcia
b) pracował w "Kurierze Warszawskim"
c) wrócił na studia medyczne
d) pracował w fabryce
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na judaizm
b) na kalwinizm
c) na luteranizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazowsze
b) Mazury
c) Małopolskę
d) Ukrainę
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Jędrek
b) Hipolit
c) Maciejunio
d) Gruboszewski
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
b) wprowadzenia demokracji
c) przejęcia władzy przez muzułmanów
d) utrwalenia władzy Anglików
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w "Ariance"
b) w budynkach gospodarczych
c) u fornala Biernackiego
d) u ekonoma Gruboszewskiego
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Dostański
b) Gajowiec
c) Baryka
d) Barwicki
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
b) "od bolszewików"
c) zamordowani przez Polaków
d) popełniając samobójstwo
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) miejsce pochówku Seweryna Baryki
b) wieś położona nieopodal Nawłoci
c) rodzinne miasto matki Cezarego
d) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Psarach
b) w Owczarach
c) w Ciekotach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu