Przedwiośnie
      Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) atak na polskie władze i burżuazję
b) nawoływanie do pojednania
c) wprowadzenie polskiej waluty
d) krytyka proletariatu
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) personalna
b) odautorska
c) płynna
d) bezosobowa
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Karol Marks i Fryderyk Engels
b) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
c) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
d) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) aprobujący
b) gloryfikujący
c) pozytywny
d) negatywny
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
b) ustalenie kształtu granic
c) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
d) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) ważne dokumenty
b) pieniądze i kosztowności
c) walizkę
d) polski paszport
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) porywczością
b) opanowaniem
c) ugodowością
d) uległością
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Ukrainy
b) Mazowsza
c) Małopolski
d) Podlasia
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w "Ariance"
b) u ekonoma Gruboszewskiego
c) w budynkach gospodarczych
d) u fornala Biernackiego
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Syzyfowe prace
c) Wiatr od morza
d) Dzieje grzechu
Rozwiązanie


Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Chłodek
b) folwark Nawłoć
c) folwark Leniec
d) folwark Odolany
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) po śmierci jej męża
b) w dzieciństwie
c) przed jej zamążpójściem
d) po jej zamążpójsciu
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) personalna
c) bezosobowa
d) płynna
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Charkowa
b) do Moskwy
c) do Siedlec
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Kielcach
c) w Psarach
d) w Ciekotach
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) pracował w fabryce
b) nie miał żadnego zajęcia
c) pracował w "Kurierze Warszawskim"
d) wrócił na studia medyczne
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Ksiądz Anastazy
b) Laura Kościeniecka
c) Karolina Szarłatowiczówna
d) Wanda Okszyńska
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) komunistą
b) patriotą polskim
c) propagatorem krwawej rewolty
d) zwolennikiem rewolucji
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Cezaremu Baryce
b) Tatarom
c) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
d) Ormianom
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) dowolną interpretację zakończenia
b) tylko jedną interpretację zakończenia
c) pesymistyczną interpretację zakończenia
d) optymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Szymon Gajowiec
b) Cezary Baryka
c) Hipolit Wielosławski
d) Antoni Lulek
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) fortepianowego koncertu Wandy
b) kolacji
c) tańca "kozaka"
d) podwieczorku
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młodą sosnę
b) młody jałowiec
c) młody krzew róży
d) młody świerk
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) bibliotekarza
b) nauczyciela
c) wykładowcy
d) administratora
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na odbudowę nawłockiego kościoła
b) na protezy dla ofiar wojny
c) by spłacić swoje długi
d) na wojenne sieroty
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
b) upokorzył dyrektora szkoły
c) odstąpił pokoje w mieszkaniu
d) wydał matkę
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Cezarego Baryki
b) dziadkiem Cezarego Baryki
c) pradziadkiem Seweryna Baryki
d) dziadkiem Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Łazienkach
b) w kawiarni
c) w Ogrodzie Saskim
d) w Parku Praskim
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Maciejunio
b) Jędrek
c) Hipolit
d) Gruboszewski
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był oficerem armii polskiej
b) był dowódcą korpusu piechoty
c) opuscił kraj
d) był korespondentem wojennym
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) lokaj
c) profesor
d) urzędnik państwowy
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od kapitalistycznego do socjalistycznego
b) od socjalistycznego do komunistycznego
c) od kapitalistycznego do komunistycznego
d) od niewolniczego do komunistycznego
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) w sierpniu 1920 roku
b) w sierpniu 1921 roku
c) we wrześniu1920 roku
d) we wrześniu1921 roku
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
b) miejscowa Rada Delegatów Robotników
c) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
d) Bakińska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
c) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
d) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) w Alpach
b) w Prusach Wschodnich
c) we Włoszech
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) dawny przyjaciel Seweryna
b) ksiądz
c) żołnierz
d) konduktor
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) na Ukrainie
b) w Rosji
c) na Litwie
d) w Polsce
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) pamiętnik z wojny 1831 roku
b) Kancjonał
c) Biblia
d) wspomnienia rodzinne
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) socjalną
b) ewolucyjna
c) burżuazyjną
d) rewolucyjną
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Gajowiec
b) Dostański
c) Baryka
d) Barwicki
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na judaizm
b) na kalwinizm
c) na luteranizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dąbrowska
b) Dębowska
c) Dębińska
d) Dąbkiewicz
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Gęsiej
b) Miłej
c) Franciszkańskiej
d) Świętojerskiej
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Paryżu
b) w Nawłoci
c) w Konstancinie
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
b) w "Ariance"
c) podczas kolacji
d) nigdy nie okazału mu swych uczuć
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) koniem Hipolita
b) kozą
c) perliczką
d) kaczką
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Małopolskę
b) Ukrainę
c) Mazowsze
d) Mazury
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) chłopem
b) księdzem
c) ziemianinem
d) arystokratą
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) frak
b) płaszcz
c) garnitur
d) smoking
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) pożyczone od Hipolita
b) zarobione w fabryce
c) uzyskane ze sprzedaży fraka
d) pożyczone od Gajowca
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspansywną
b) ekstradycyjną
c) ekspresową
d) ekspresywną
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie narzeczonego
b) stanęła po stronie kochanka
c) nie zajęła zadnego stanowiska
d) zemdlała
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) nie znała polskiego
b) była poliglotką
c) biegle władała rosyjskim
d) nie mówiła po rosyjsku
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) na terenie Polski
b) niedaleko przed granicą Polski
c) w Baku
d) nie znamy miejsca jego spoczynku
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w Nawłoci
b) pod Warszawą
c) w lesie Rogacz
d) w Radzyminie
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Kazachstanu
b) Turkmenistanu
c) Azerbejdżanu
d) Armenii
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) filologię rosyjską
b) medycynę
c) prawo
d) biologię
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) zniszczyła mu zycie
b) dziewczyna była mu obojetna
c) przywykł do cierpienia podczas wojny
d) miał silny charakter
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) wszystkich sprzyjających Ormianom
b) Ormian
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) Rosjan
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) popełniając samobójstwo
b) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
c) zamordowani przez Polaków
d) "od bolszewików"
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja patetyczno-moralizatorska
b) konwencja komiczno-sielankowa
c) konwencja opisowo-oceniająca
d) konwencja moralizatorsko-pouczająca
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1921
b) w grudniu 1920
c) w grudniu 1921
d) w styczniu 1920
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Rosję
b) Moskwę
c) Warszawę
d) II Rzeczpospolitą
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na pianinie
b) gra na fortepianie
c) gra na skrzypcach
d) gra na nerwach
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) zalecił jej to lekarz
b) odwiedziła chorą ciotkę
c) nie zdała do szóstej klasy
d) nudziła się podczas wakacji w mieście
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak wielkiej idei i odwagi
b) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
c) brak integracji społeczeństwa
d) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) mitu
b) reportażu
c) opowieści biograficznej
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) na dachu pociągu
b) w maszynowni
c) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
d) w ostatnim wagonie pod kożuchami
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne miasto matki Cezarego
b) wieś położona nieopodal Nawłoci
c) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
d) miejsce pochówku Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) nie chciał utracić intratnego zajęcia
b) nie był związany z krajem
c) bał sie skandalu
d) groził mu sąd wojenny
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
b) utworzenie społeczeństwa równego
c) utworzenie społeczeństwa niezależnego
d) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1914 roku
b) 1917 roku
c) 1905 roku
d) 1918 roku
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) przejęcia władzy przez muzułmanów
b) utrwalenia władzy Anglików
c) wprowadzenia demokracji
d) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu
Partner serwisu: