Przedwiośnie
      Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młodą sosnę
b) młody jałowiec
c) młody krzew róży
d) młody świerk
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) pożyczone od Gajowca
b) uzyskane ze sprzedaży fraka
c) pożyczone od Hipolita
d) zarobione w fabryce
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Dostański
b) Gajowiec
c) Baryka
d) Barwicki
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Paryżu
b) w Warszawie
c) w Konstancinie
d) w Nawłoci
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
c) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) smoking
b) garnitur
c) frak
d) płaszcz
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1917 roku
b) 1918 roku
c) 1914 roku
d) 1905 roku
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) wspomnienia rodzinne
b) Kancjonał
c) pamiętnik z wojny 1831 roku
d) Biblia
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) komunistą
b) propagatorem krwawej rewolty
c) patriotą polskim
d) zwolennikiem rewolucji
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa niezależnego
b) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
c) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
d) utworzenie społeczeństwa równego
Rozwiązanie


Cezary Baryka wychował się:
a) w Rosji
b) na Litwie
c) na Ukrainie
d) w Polsce
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Podlasia
b) Mazowsza
c) Ukrainy
d) Małopolski
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) we Włoszech
b) na Ukrainie
c) w Prusach Wschodnich
d) w Alpach
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Kazachstanu
b) Armenii
c) Azerbejdżanu
d) Turkmenistanu
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Świętojerskiej
b) Gęsiej
c) Franciszkańskiej
d) Miłej
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) przed jej zamążpójściem
b) w dzieciństwie
c) po jej zamążpójsciu
d) po śmierci jej męża
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Moskwy
b) do Siedlec
c) do Warszawy
d) do Charkowa
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Gruboszewski
b) Jędrek
c) Maciejunio
d) Hipolit
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) wykładowcy
b) bibliotekarza
c) nauczyciela
d) administratora
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) pesymistyczną interpretację zakończenia
b) tylko jedną interpretację zakończenia
c) dowolną interpretację zakończenia
d) optymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Ormianom
b) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
c) Cezaremu Baryce
d) Tatarom
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) personalna
b) bezosobowa
c) płynna
d) odautorska
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1921
b) w styczniu 1920
c) w grudniu 1921
d) w grudniu 1920
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był oficerem armii polskiej
b) był dowódcą korpusu piechoty
c) był korespondentem wojennym
d) opuscił kraj
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dębowska
b) Dębińska
c) Dąbrowska
d) Dąbkiewicz
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) biegle władała rosyjskim
b) nie mówiła po rosyjsku
c) nie znała polskiego
d) była poliglotką
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) ksiądz
b) dawny przyjaciel Seweryna
c) konduktor
d) żołnierz
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Antoni Lulek
b) Cezary Baryka
c) Szymon Gajowiec
d) Hipolit Wielosławski
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) porywczością
b) ugodowością
c) opanowaniem
d) uległością
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Odolany
b) folwark Nawłoć
c) folwark Chłodek
d) folwark Leniec
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) tańca "kozaka"
b) podwieczorku
c) fortepianowego koncertu Wandy
d) kolacji
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
b) Bakińska Rada Delegatów Robotników
c) miejscowa Rada Delegatów Robotników
d) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
b) Karol Marks i Fryderyk Engels
c) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
d) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
b) na dachu pociągu
c) w ostatnim wagonie pod kożuchami
d) w maszynowni
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) zalecił jej to lekarz
b) odwiedziła chorą ciotkę
c) nie zdała do szóstej klasy
d) nudziła się podczas wakacji w mieście
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) gloryfikujący
b) pozytywny
c) aprobujący
d) negatywny
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w kawiarni
b) w Łazienkach
c) w Parku Praskim
d) w Ogrodzie Saskim
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Ciekotach
c) w Psarach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazury
b) Małopolskę
c) Ukrainę
d) Mazowsze
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
b) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
c) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
d) ustalenie kształtu granic
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Wiatr od morza
b) Przedwiośnie
c) Dzieje grzechu
d) Syzyfowe prace
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od kapitalistycznego do socjalistycznego
b) od niewolniczego do komunistycznego
c) od kapitalistycznego do komunistycznego
d) od socjalistycznego do komunistycznego
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) wydał matkę
b) upokorzył dyrektora szkoły
c) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
d) odstąpił pokoje w mieszkaniu
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
b) popełniając samobójstwo
c) "od bolszewików"
d) zamordowani przez Polaków
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Cezarego Baryki
b) dziadkiem Cezarego Baryki
c) dziadkiem Seweryna Baryki
d) pradziadkiem Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) pracował w fabryce
b) wrócił na studia medyczne
c) nie miał żadnego zajęcia
d) pracował w "Kurierze Warszawskim"
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) biologię
b) medycynę
c) prawo
d) filologię rosyjską
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) niedaleko przed granicą Polski
b) na terenie Polski
c) w Baku
d) nie znamy miejsca jego spoczynku
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) socjalną
b) burżuazyjną
c) rewolucyjną
d) ewolucyjna
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) by spłacić swoje długi
b) na protezy dla ofiar wojny
c) na odbudowę nawłockiego kościoła
d) na wojenne sieroty
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) krytyka proletariatu
b) nawoływanie do pojednania
c) atak na polskie władze i burżuazję
d) wprowadzenie polskiej waluty
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne miasto matki Cezarego
b) wieś położona nieopodal Nawłoci
c) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
d) miejsce pochówku Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) Ormian
c) wszystkich sprzyjających Ormianom
d) Rosjan
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w Nawłoci
b) w Radzyminie
c) pod Warszawą
d) w lesie Rogacz
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) kozą
b) koniem Hipolita
c) kaczką
d) perliczką
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) urzędnik państwowy
c) profesor
d) korepetytor
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Ksiądz Anastazy
b) Laura Kościeniecka
c) Wanda Okszyńska
d) Karolina Szarłatowiczówna
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) zniszczyła mu zycie
b) miał silny charakter
c) przywykł do cierpienia podczas wojny
d) dziewczyna była mu obojetna
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie kochanka
b) stanęła po stronie narzeczonego
c) nie zajęła zadnego stanowiska
d) zemdlała
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspresywną
b) ekspansywną
c) ekstradycyjną
d) ekspresową
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja patetyczno-moralizatorska
b) konwencja opisowo-oceniająca
c) konwencja moralizatorsko-pouczająca
d) konwencja komiczno-sielankowa
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) w sierpniu 1920 roku
b) we wrześniu1921 roku
c) w sierpniu 1921 roku
d) we wrześniu1920 roku
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas kolacji
b) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
c) w "Ariance"
d) nigdy nie okazału mu swych uczuć
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) bezosobowa
c) płynna
d) personalna
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) arystokratą
b) księdzem
c) ziemianinem
d) chłopem
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Moskwę
b) Rosję
c) II Rzeczpospolitą
d) Warszawę
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) pieniądze i kosztowności
b) walizkę
c) polski paszport
d) ważne dokumenty
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) opowieści biograficznej
c) mitu
d) reportażu
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na skrzypcach
b) gra na fortepianie
c) gra na pianinie
d) gra na nerwach
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) u ekonoma Gruboszewskiego
b) w "Ariance"
c) w budynkach gospodarczych
d) u fornala Biernackiego
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na anglikanizm
b) na kalwinizm
c) na judaizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) groził mu sąd wojenny
b) nie był związany z krajem
c) nie chciał utracić intratnego zajęcia
d) bał sie skandalu
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) przejęcia władzy przez muzułmanów
b) utrwalenia władzy Anglików
c) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
d) wprowadzenia demokracji
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak integracji społeczeństwa
b) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
c) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
d) brak wielkiej idei i odwagi
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu