Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak integracji społeczeństwa
b) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
c) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
d) brak wielkiej idei i odwagi
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Ormian
b) Rosjan
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) wszystkich sprzyjających Ormianom
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) ustalenie kształtu granic
b) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
c) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
d) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Paryżu
b) w Warszawie
c) w Nawłoci
d) w Konstancinie
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) burżuazyjną
b) ewolucyjna
c) socjalną
d) rewolucyjną
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na luteranizm
b) na judaizm
c) na anglikanizm
d) na kalwinizm
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był dowódcą korpusu piechoty
b) był korespondentem wojennym
c) był oficerem armii polskiej
d) opuscił kraj
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) pod Warszawą
b) w Nawłoci
c) w Radzyminie
d) w lesie Rogacz
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) mitu
b) reportażu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) opowieści biograficznej
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Siedlec
b) do Moskwy
c) do Warszawy
d) do Charkowa
Rozwiązanie


Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) zarobione w fabryce
b) uzyskane ze sprzedaży fraka
c) pożyczone od Gajowca
d) pożyczone od Hipolita
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) negatywny
b) aprobujący
c) gloryfikujący
d) pozytywny
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) nie zdała do szóstej klasy
b) nudziła się podczas wakacji w mieście
c) odwiedziła chorą ciotkę
d) zalecił jej to lekarz
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) podwieczorku
b) tańca "kozaka"
c) fortepianowego koncertu Wandy
d) kolacji
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) po śmierci jej męża
b) w dzieciństwie
c) przed jej zamążpójściem
d) po jej zamążpójsciu
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) personalna
b) płynna
c) odautorska
d) bezosobowa
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) ważne dokumenty
b) walizkę
c) pieniądze i kosztowności
d) polski paszport
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) kozą
b) perliczką
c) kaczką
d) koniem Hipolita
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) miał silny charakter
b) dziewczyna była mu obojetna
c) przywykł do cierpienia podczas wojny
d) zniszczyła mu zycie
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
b) wieś położona nieopodal Nawłoci
c) rodzinne miasto matki Cezarego
d) miejsce pochówku Seweryna Baryki
Rozwiązanie


Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) by spłacić swoje długi
b) na odbudowę nawłockiego kościoła
c) na wojenne sieroty
d) na protezy dla ofiar wojny
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) Biblia
b) wspomnienia rodzinne
c) Kancjonał
d) pamiętnik z wojny 1831 roku
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody jałowiec
b) młodą sosnę
c) młody świerk
d) młody krzew róży
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
c) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na fortepianie
b) gra na skrzypcach
c) gra na pianinie
d) gra na nerwach
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) patriotą polskim
b) komunistą
c) zwolennikiem rewolucji
d) propagatorem krwawej rewolty
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1905 roku
b) 1918 roku
c) 1917 roku
d) 1914 roku
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Cezarego Baryki
b) dziadkiem Cezarego Baryki
c) pradziadkiem Seweryna Baryki
d) dziadkiem Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Cezary Baryka
b) Szymon Gajowiec
c) Hipolit Wielosławski
d) Antoni Lulek
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) garnitur
b) płaszcz
c) smoking
d) frak
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) groził mu sąd wojenny
b) bał sie skandalu
c) nie chciał utracić intratnego zajęcia
d) nie był związany z krajem
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Chłodek
b) folwark Nawłoć
c) folwark Odolany
d) folwark Leniec
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dębowska
b) Dąbrowska
c) Dąbkiewicz
d) Dębińska
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) bezosobowa
b) płynna
c) odautorska
d) personalna
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
b) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
c) miejscowa Rada Delegatów Robotników
d) Bakińska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Ormianom
b) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
c) Cezaremu Baryce
d) Tatarom
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) ziemianinem
b) chłopem
c) arystokratą
d) księdzem
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Ogrodzie Saskim
b) w Parku Praskim
c) w kawiarni
d) w Łazienkach
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie kochanka
b) zemdlała
c) nie zajęła zadnego stanowiska
d) stanęła po stronie narzeczonego
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w "Ariance"
b) u fornala Biernackiego
c) u ekonoma Gruboszewskiego
d) w budynkach gospodarczych
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) wrócił na studia medyczne
b) pracował w fabryce
c) nie miał żadnego zajęcia
d) pracował w "Kurierze Warszawskim"
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) na terenie Polski
b) nie znamy miejsca jego spoczynku
c) niedaleko przed granicą Polski
d) w Baku
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) bibliotekarza
b) administratora
c) nauczyciela
d) wykładowcy
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspresywną
b) ekspresową
c) ekspansywną
d) ekstradycyjną
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) była poliglotką
b) biegle władała rosyjskim
c) nie znała polskiego
d) nie mówiła po rosyjsku
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) nawoływanie do pojednania
b) wprowadzenie polskiej waluty
c) atak na polskie władze i burżuazję
d) krytyka proletariatu
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Ukrainę
b) Mazury
c) Mazowsze
d) Małopolskę
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas kolacji
b) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
c) w "Ariance"
d) nigdy nie okazału mu swych uczuć
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) we Włoszech
b) w Alpach
c) na Ukrainie
d) w Prusach Wschodnich
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) wprowadzenia demokracji
b) utrwalenia władzy Anglików
c) przejęcia władzy przez muzułmanów
d) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) upokorzył dyrektora szkoły
b) wydał matkę
c) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
d) odstąpił pokoje w mieszkaniu
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
b) Karol Marks i Fryderyk Engels
c) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
d) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) dowolną interpretację zakończenia
b) tylko jedną interpretację zakończenia
c) optymistyczną interpretację zakończenia
d) pesymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Hipolit
b) Jędrek
c) Maciejunio
d) Gruboszewski
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Wiatr od morza
b) Przedwiośnie
c) Dzieje grzechu
d) Syzyfowe prace
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w maszynowni
b) w ostatnim wagonie pod kożuchami
c) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
d) na dachu pociągu
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) II Rzeczpospolitą
b) Rosję
c) Warszawę
d) Moskwę
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa niezależnego
b) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
c) utworzenie społeczeństwa równego
d) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w grudniu 1920
b) w grudniu 1921
c) w styczniu 1920
d) w styczniu 1921
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Małopolski
b) Podlasia
c) Ukrainy
d) Mazowsza
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) uległością
b) opanowaniem
c) ugodowością
d) porywczością
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) medycynę
b) prawo
c) filologię rosyjską
d) biologię
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) "od bolszewików"
b) popełniając samobójstwo
c) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
d) zamordowani przez Polaków
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Barwicki
b) Dostański
c) Baryka
d) Gajowiec
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Ksiądz Anastazy
b) Karolina Szarłatowiczówna
c) Wanda Okszyńska
d) Laura Kościeniecka
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja opisowo-oceniająca
b) konwencja patetyczno-moralizatorska
c) konwencja komiczno-sielankowa
d) konwencja moralizatorsko-pouczająca
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od socjalistycznego do komunistycznego
b) od niewolniczego do komunistycznego
c) od kapitalistycznego do komunistycznego
d) od kapitalistycznego do socjalistycznego
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) w sierpniu 1921 roku
b) we wrześniu1920 roku
c) w sierpniu 1920 roku
d) we wrześniu1921 roku
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Kazachstanu
b) Armenii
c) Turkmenistanu
d) Azerbejdżanu
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Ciekotach
c) w Psarach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Gęsiej
b) Franciszkańskiej
c) Świętojerskiej
d) Miłej
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) profesor
c) lokaj
d) korepetytor
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) konduktor
b) dawny przyjaciel Seweryna
c) ksiądz
d) żołnierz
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) w Polsce
b) na Litwie
c) w Rosji
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu