Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Cezaremu Baryce
b) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
c) Tatarom
d) Ormianom
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1918 roku
b) 1905 roku
c) 1917 roku
d) 1914 roku
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) by spłacić swoje długi
b) na protezy dla ofiar wojny
c) na wojenne sieroty
d) na odbudowę nawłockiego kościoła
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) ziemianinem
b) księdzem
c) arystokratą
d) chłopem
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) wszystkich sprzyjających Ormianom
b) Rosjan
c) Ormian
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa równego
b) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
c) utworzenie społeczeństwa niezależnego
d) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) na terenie Polski
b) w Baku
c) nie znamy miejsca jego spoczynku
d) niedaleko przed granicą Polski
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) nudziła się podczas wakacji w mieście
b) zalecił jej to lekarz
c) nie zdała do szóstej klasy
d) odwiedziła chorą ciotkę
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
b) brak integracji społeczeństwa
c) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
d) brak wielkiej idei i odwagi
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) optymistyczną interpretację zakończenia
b) pesymistyczną interpretację zakończenia
c) dowolną interpretację zakończenia
d) tylko jedną interpretację zakończenia
Rozwiązanie


Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w Nawłoci
b) w lesie Rogacz
c) pod Warszawą
d) w Radzyminie
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) bezosobowa
b) płynna
c) personalna
d) odautorska
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) nie miał żadnego zajęcia
b) pracował w fabryce
c) pracował w "Kurierze Warszawskim"
d) wrócił na studia medyczne
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dębińska
b) Dąbrowska
c) Dąbkiewicz
d) Dębowska
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Barwicki
b) Dostański
c) Baryka
d) Gajowiec
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) tańca "kozaka"
b) kolacji
c) podwieczorku
d) fortepianowego koncertu Wandy
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
b) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
c) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
d) Karol Marks i Fryderyk Engels
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na luteranizm
b) na kalwinizm
c) na judaizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) filologię rosyjską
b) biologię
c) medycynę
d) prawo
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) biegle władała rosyjskim
b) nie mówiła po rosyjsku
c) była poliglotką
d) nie znała polskiego
Rozwiązanie


Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
b) ustalenie kształtu granic
c) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
d) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Rosję
b) Moskwę
c) II Rzeczpospolitą
d) Warszawę
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Warszawy
b) do Siedlec
c) do Charkowa
d) do Moskwy
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) nigdy nie okazału mu swych uczuć
b) podczas kolacji
c) w "Ariance"
d) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Kielcach
b) w Ciekotach
c) w Psarach
d) w Owczarach
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w maszynowni
b) na dachu pociągu
c) w ostatnim wagonie pod kożuchami
d) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) na Litwie
b) w Rosji
c) na Ukrainie
d) w Polsce
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) miejsce pochówku Seweryna Baryki
b) rodzinne miasto matki Cezarego
c) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
d) wieś położona nieopodal Nawłoci
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Dzieje grzechu
c) Wiatr od morza
d) Syzyfowe prace
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Kazachstanu
b) Azerbejdżanu
c) Armenii
d) Turkmenistanu
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) bibliotekarza
b) administratora
c) nauczyciela
d) wykładowcy
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazowsze
b) Mazury
c) Małopolskę
d) Ukrainę
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) ksiądz
b) konduktor
c) żołnierz
d) dawny przyjaciel Seweryna
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Ogrodzie Saskim
b) w kawiarni
c) w Łazienkach
d) w Parku Praskim
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Gęsiej
b) Miłej
c) Franciszkańskiej
d) Świętojerskiej
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) opanowaniem
b) uległością
c) ugodowością
d) porywczością
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) perliczką
b) kozą
c) kaczką
d) koniem Hipolita
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Chłodek
b) folwark Nawłoć
c) folwark Leniec
d) folwark Odolany
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Antoni Lulek
b) Szymon Gajowiec
c) Cezary Baryka
d) Hipolit Wielosławski
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
b) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
c) miejscowa Rada Delegatów Robotników
d) Bakińska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) rewolucyjną
b) socjalną
c) burżuazyjną
d) ewolucyjna
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Warszawie
b) w Konstancinie
c) w Paryżu
d) w Nawłoci
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) w Alpach
b) we Włoszech
c) na Ukrainie
d) w Prusach Wschodnich
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Ukrainy
b) Mazowsza
c) Podlasia
d) Małopolski
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) polski paszport
b) ważne dokumenty
c) walizkę
d) pieniądze i kosztowności
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) propagatorem krwawej rewolty
b) zwolennikiem rewolucji
c) komunistą
d) patriotą polskim
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od kapitalistycznego do socjalistycznego
b) od socjalistycznego do komunistycznego
c) od kapitalistycznego do komunistycznego
d) od niewolniczego do komunistycznego
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) w dzieciństwie
b) po śmierci jej męża
c) przed jej zamążpójściem
d) po jej zamążpójsciu
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) frak
b) płaszcz
c) smoking
d) garnitur
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) Biblia
b) Kancjonał
c) wspomnienia rodzinne
d) pamiętnik z wojny 1831 roku
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) atak na polskie władze i burżuazję
b) nawoływanie do pojednania
c) krytyka proletariatu
d) wprowadzenie polskiej waluty
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) utrwalenia władzy Anglików
b) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
c) wprowadzenia demokracji
d) przejęcia władzy przez muzułmanów
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody krzew róży
b) młodą sosnę
c) młody świerk
d) młody jałowiec
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspresową
b) ekstradycyjną
c) ekspansywną
d) ekspresywną
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) zniszczyła mu zycie
b) przywykł do cierpienia podczas wojny
c) miał silny charakter
d) dziewczyna była mu obojetna
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie kochanka
b) stanęła po stronie narzeczonego
c) zemdlała
d) nie zajęła zadnego stanowiska
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) uzyskane ze sprzedaży fraka
b) zarobione w fabryce
c) pożyczone od Hipolita
d) pożyczone od Gajowca
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) bał sie skandalu
b) nie chciał utracić intratnego zajęcia
c) nie był związany z krajem
d) groził mu sąd wojenny
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) upokorzył dyrektora szkoły
b) odstąpił pokoje w mieszkaniu
c) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
d) wydał matkę
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Seweryna Baryki
b) dziadkiem Seweryna Baryki
c) dziadkiem Cezarego Baryki
d) pradziadkiem Cezarego Baryki
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Laura Kościeniecka
b) Wanda Okszyńska
c) Karolina Szarłatowiczówna
d) Ksiądz Anastazy
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) popełniając samobójstwo
b) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
c) "od bolszewików"
d) zamordowani przez Polaków
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja moralizatorsko-pouczająca
b) konwencja komiczno-sielankowa
c) konwencja patetyczno-moralizatorska
d) konwencja opisowo-oceniająca
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w grudniu 1921
b) w styczniu 1920
c) w grudniu 1920
d) w styczniu 1921
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) urzędnik państwowy
c) korepetytor
d) profesor
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w "Ariance"
b) u fornala Biernackiego
c) w budynkach gospodarczych
d) u ekonoma Gruboszewskiego
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był dowódcą korpusu piechoty
b) był korespondentem wojennym
c) był oficerem armii polskiej
d) opuscił kraj
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
c) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na nerwach
b) gra na skrzypcach
c) gra na pianinie
d) gra na fortepianie
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Hipolit
b) Gruboszewski
c) Maciejunio
d) Jędrek
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) płynna
b) personalna
c) odautorska
d) bezosobowa
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) we wrześniu1920 roku
b) w sierpniu 1921 roku
c) w sierpniu 1920 roku
d) we wrześniu1921 roku
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) pozytywny
b) gloryfikujący
c) negatywny
d) aprobujący
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) opowieści biograficznej
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) reportażu
d) mitu
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu