Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) ugodowością
b) uległością
c) porywczością
d) opanowaniem
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) garnitur
b) frak
c) płaszcz
d) smoking
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Świętojerskiej
b) Miłej
c) Gęsiej
d) Franciszkańskiej
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1914 roku
b) 1918 roku
c) 1905 roku
d) 1917 roku
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w "Ariance"
b) u ekonoma Gruboszewskiego
c) w budynkach gospodarczych
d) u fornala Biernackiego
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) w sierpniu 1920 roku
b) w sierpniu 1921 roku
c) we wrześniu1920 roku
d) we wrześniu1921 roku
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Moskwę
b) II Rzeczpospolitą
c) Rosję
d) Warszawę
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) profesor
b) urzędnik państwowy
c) korepetytor
d) lokaj
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
b) w "Ariance"
c) podczas kolacji
d) nigdy nie okazału mu swych uczuć
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) odwiedziła chorą ciotkę
b) nie zdała do szóstej klasy
c) zalecił jej to lekarz
d) nudziła się podczas wakacji w mieście
Rozwiązanie


Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) atak na polskie władze i burżuazję
b) nawoływanie do pojednania
c) wprowadzenie polskiej waluty
d) krytyka proletariatu
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) pożyczone od Gajowca
b) uzyskane ze sprzedaży fraka
c) pożyczone od Hipolita
d) zarobione w fabryce
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) wieś położona nieopodal Nawłoci
b) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
c) miejsce pochówku Seweryna Baryki
d) rodzinne miasto matki Cezarego
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
b) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
c) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
d) ustalenie kształtu granic
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od kapitalistycznego do socjalistycznego
b) od kapitalistycznego do komunistycznego
c) od socjalistycznego do komunistycznego
d) od niewolniczego do komunistycznego
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak integracji społeczeństwa
b) brak wielkiej idei i odwagi
c) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
d) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) walizkę
b) pieniądze i kosztowności
c) polski paszport
d) ważne dokumenty
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Małopolski
b) Ukrainy
c) Podlasia
d) Mazowsza
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) była poliglotką
b) nie znała polskiego
c) nie mówiła po rosyjsku
d) biegle władała rosyjskim
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na skrzypcach
b) gra na pianinie
c) gra na nerwach
d) gra na fortepianie
Rozwiązanie


Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Ciekotach
c) w Kielcach
d) w Psarach
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) miejscowa Rada Delegatów Robotników
b) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
c) Bakińska Rada Delegatów Robotników
d) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) nie był związany z krajem
b) bał sie skandalu
c) nie chciał utracić intratnego zajęcia
d) groził mu sąd wojenny
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Hipolit Wielosławski
b) Antoni Lulek
c) Cezary Baryka
d) Szymon Gajowiec
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Łazienkach
b) w Ogrodzie Saskim
c) w Parku Praskim
d) w kawiarni
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) dziadkiem Cezarego Baryki
b) pradziadkiem Cezarego Baryki
c) pradziadkiem Seweryna Baryki
d) dziadkiem Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) patriotą polskim
b) komunistą
c) zwolennikiem rewolucji
d) propagatorem krwawej rewolty
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Syzyfowe prace
b) Wiatr od morza
c) Dzieje grzechu
d) Przedwiośnie
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
b) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
c) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspresywną
b) ekspresową
c) ekspansywną
d) ekstradycyjną
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) gloryfikujący
b) negatywny
c) aprobujący
d) pozytywny
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Charkowa
b) do Siedlec
c) do Warszawy
d) do Moskwy
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) ewolucyjna
b) socjalną
c) rewolucyjną
d) burżuazyjną
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Chłodek
b) folwark Odolany
c) folwark Leniec
d) folwark Nawłoć
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) wspomnienia rodzinne
b) Kancjonał
c) pamiętnik z wojny 1831 roku
d) Biblia
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Kazachstanu
b) Turkmenistanu
c) Azerbejdżanu
d) Armenii
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na judaizm
b) na luteranizm
c) na kalwinizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) bezosobowa
b) płynna
c) personalna
d) odautorska
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na protezy dla ofiar wojny
b) na wojenne sieroty
c) na odbudowę nawłockiego kościoła
d) by spłacić swoje długi
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) medycynę
b) prawo
c) filologię rosyjską
d) biologię
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) w Rosji
b) na Litwie
c) w Polsce
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) mitu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) opowieści biograficznej
d) reportażu
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) wykładowcy
c) bibliotekarza
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) zniszczyła mu zycie
b) miał silny charakter
c) przywykł do cierpienia podczas wojny
d) dziewczyna była mu obojetna
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młodą sosnę
b) młody świerk
c) młody krzew róży
d) młody jałowiec
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) konduktor
b) dawny przyjaciel Seweryna
c) żołnierz
d) ksiądz
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Warszawie
b) w Nawłoci
c) w Konstancinie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w ostatnim wagonie pod kożuchami
b) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
c) w maszynowni
d) na dachu pociągu
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) po śmierci jej męża
b) po jej zamążpójsciu
c) w dzieciństwie
d) przed jej zamążpójściem
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1920
b) w grudniu 1921
c) w grudniu 1920
d) w styczniu 1921
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie narzeczonego
b) stanęła po stronie kochanka
c) zemdlała
d) nie zajęła zadnego stanowiska
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) w Alpach
b) we Włoszech
c) w Prusach Wschodnich
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Karolina Szarłatowiczówna
b) Laura Kościeniecka
c) Wanda Okszyńska
d) Ksiądz Anastazy
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja opisowo-oceniająca
b) konwencja patetyczno-moralizatorska
c) konwencja komiczno-sielankowa
d) konwencja moralizatorsko-pouczająca
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa równego
b) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
c) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
d) utworzenie społeczeństwa niezależnego
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) ziemianinem
b) arystokratą
c) księdzem
d) chłopem
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w lesie Rogacz
b) w Radzyminie
c) pod Warszawą
d) w Nawłoci
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) nie znamy miejsca jego spoczynku
b) w Baku
c) niedaleko przed granicą Polski
d) na terenie Polski
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Dostański
b) Baryka
c) Gajowiec
d) Barwicki
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
b) popełniając samobójstwo
c) "od bolszewików"
d) zamordowani przez Polaków
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) perliczką
b) kozą
c) kaczką
d) koniem Hipolita
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Cezaremu Baryce
b) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
c) Ormianom
d) Tatarom
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) fortepianowego koncertu Wandy
b) podwieczorku
c) tańca "kozaka"
d) kolacji
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) upokorzył dyrektora szkoły
b) odstąpił pokoje w mieszkaniu
c) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
d) wydał matkę
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Hipolit
b) Jędrek
c) Maciejunio
d) Gruboszewski
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) dowolną interpretację zakończenia
b) optymistyczną interpretację zakończenia
c) tylko jedną interpretację zakończenia
d) pesymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazury
b) Mazowsze
c) Małopolskę
d) Ukrainę
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) wrócił na studia medyczne
b) pracował w "Kurierze Warszawskim"
c) pracował w fabryce
d) nie miał żadnego zajęcia
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) przejęcia władzy przez muzułmanów
b) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
c) wprowadzenia demokracji
d) utrwalenia władzy Anglików
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Karol Marks i Fryderyk Engels
b) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
c) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
d) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) bezosobowa
b) płynna
c) odautorska
d) personalna
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) opuscił kraj
b) był korespondentem wojennym
c) był oficerem armii polskiej
d) był dowódcą korpusu piechoty
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dąbkiewicz
b) Dębowska
c) Dębińska
d) Dąbrowska
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Ormian
b) wszystkich sprzyjających Ormianom
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) Rosjan
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu