Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Karolina Szarłatowiczówna
b) Laura Kościeniecka
c) Ksiądz Anastazy
d) Wanda Okszyńska
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) personalna
b) odautorska
c) bezosobowa
d) płynna
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od niewolniczego do komunistycznego
b) od kapitalistycznego do socjalistycznego
c) od kapitalistycznego do komunistycznego
d) od socjalistycznego do komunistycznego
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) była poliglotką
b) nie znała polskiego
c) biegle władała rosyjskim
d) nie mówiła po rosyjsku
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Ukrainy
b) Podlasia
c) Małopolski
d) Mazowsza
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) prawo
b) medycynę
c) biologię
d) filologię rosyjską
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) miejscowa Rada Delegatów Robotników
b) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
c) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
d) Bakińska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) wspomnienia rodzinne
b) Kancjonał
c) Biblia
d) pamiętnik z wojny 1831 roku
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na judaizm
c) na anglikanizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody jałowiec
b) młody krzew róży
c) młody świerk
d) młodą sosnę
Rozwiązanie


Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) wykładowcy
b) administratora
c) nauczyciela
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Psarach
c) w Kielcach
d) w Ciekotach
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
b) Ormianom
c) Cezaremu Baryce
d) Tatarom
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) ewolucyjna
b) burżuazyjną
c) rewolucyjną
d) socjalną
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był oficerem armii polskiej
b) był dowódcą korpusu piechoty
c) był korespondentem wojennym
d) opuscił kraj
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) wprowadzenie polskiej waluty
b) nawoływanie do pojednania
c) atak na polskie władze i burżuazję
d) krytyka proletariatu
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie narzeczonego
b) nie zajęła zadnego stanowiska
c) stanęła po stronie kochanka
d) zemdlała
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) przed jej zamążpójściem
b) po jej zamążpójsciu
c) w dzieciństwie
d) po śmierci jej męża
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) pracował w fabryce
b) wrócił na studia medyczne
c) pracował w "Kurierze Warszawskim"
d) nie miał żadnego zajęcia
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) opowieści biograficznej
c) mitu
d) reportażu
Rozwiązanie


Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Cezarego Baryki
b) pradziadkiem Seweryna Baryki
c) dziadkiem Cezarego Baryki
d) dziadkiem Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) wieś położona nieopodal Nawłoci
b) miejsce pochówku Seweryna Baryki
c) rodzinne miasto matki Cezarego
d) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) komunistą
b) propagatorem krwawej rewolty
c) patriotą polskim
d) zwolennikiem rewolucji
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) pesymistyczną interpretację zakończenia
b) tylko jedną interpretację zakończenia
c) optymistyczną interpretację zakończenia
d) dowolną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) dawny przyjaciel Seweryna
b) żołnierz
c) ksiądz
d) konduktor
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
c) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
d) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) pozytywny
b) aprobujący
c) gloryfikujący
d) negatywny
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) nie był związany z krajem
b) nie chciał utracić intratnego zajęcia
c) groził mu sąd wojenny
d) bał sie skandalu
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na pianinie
b) gra na nerwach
c) gra na fortepianie
d) gra na skrzypcach
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w maszynowni
b) w ostatnim wagonie pod kożuchami
c) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
d) na dachu pociągu
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) personalna
b) odautorska
c) bezosobowa
d) płynna
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Syzyfowe prace
b) Wiatr od morza
c) Dzieje grzechu
d) Przedwiośnie
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) kolacji
b) fortepianowego koncertu Wandy
c) tańca "kozaka"
d) podwieczorku
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak wielkiej idei i odwagi
b) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
c) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
d) brak integracji społeczeństwa
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na wojenne sieroty
b) by spłacić swoje długi
c) na protezy dla ofiar wojny
d) na odbudowę nawłockiego kościoła
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) profesor
b) lokaj
c) korepetytor
d) urzędnik państwowy
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Ormian
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) Rosjan
d) wszystkich sprzyjających Ormianom
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja komiczno-sielankowa
b) konwencja patetyczno-moralizatorska
c) konwencja moralizatorsko-pouczająca
d) konwencja opisowo-oceniająca
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w Nawłoci
b) w Radzyminie
c) w lesie Rogacz
d) pod Warszawą
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Paryżu
b) w Warszawie
c) w Nawłoci
d) w Konstancinie
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) przywykł do cierpienia podczas wojny
b) dziewczyna była mu obojetna
c) zniszczyła mu zycie
d) miał silny charakter
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Rosję
b) Warszawę
c) II Rzeczpospolitą
d) Moskwę
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
b) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
c) utworzenie społeczeństwa niezależnego
d) utworzenie społeczeństwa równego
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
b) ustalenie kształtu granic
c) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
d) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Łazienkach
b) w Parku Praskim
c) w Ogrodzie Saskim
d) w kawiarni
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) popełniając samobójstwo
b) zamordowani przez Polaków
c) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
d) "od bolszewików"
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
b) Karol Marks i Fryderyk Engels
c) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
d) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) porywczością
b) ugodowością
c) uległością
d) opanowaniem
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w budynkach gospodarczych
b) u fornala Biernackiego
c) u ekonoma Gruboszewskiego
d) w "Ariance"
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) pożyczone od Gajowca
b) pożyczone od Hipolita
c) uzyskane ze sprzedaży fraka
d) zarobione w fabryce
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Maciejunio
b) Hipolit
c) Jędrek
d) Gruboszewski
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) w sierpniu 1920 roku
b) w sierpniu 1921 roku
c) we wrześniu1921 roku
d) we wrześniu1920 roku
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) perliczką
b) kaczką
c) koniem Hipolita
d) kozą
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Miłej
b) Świętojerskiej
c) Franciszkańskiej
d) Gęsiej
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) na terenie Polski
b) w Baku
c) nie znamy miejsca jego spoczynku
d) niedaleko przed granicą Polski
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dąbrowska
b) Dąbkiewicz
c) Dębińska
d) Dębowska
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) nudziła się podczas wakacji w mieście
b) odwiedziła chorą ciotkę
c) nie zdała do szóstej klasy
d) zalecił jej to lekarz
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) frak
b) płaszcz
c) garnitur
d) smoking
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas kolacji
b) w "Ariance"
c) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
d) nigdy nie okazału mu swych uczuć
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Antoni Lulek
b) Szymon Gajowiec
c) Cezary Baryka
d) Hipolit Wielosławski
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) utrwalenia władzy Anglików
b) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
c) przejęcia władzy przez muzułmanów
d) wprowadzenia demokracji
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Charkowa
b) do Siedlec
c) do Moskwy
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) chłopem
b) ziemianinem
c) księdzem
d) arystokratą
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Gajowiec
b) Baryka
c) Barwicki
d) Dostański
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) w Rosji
b) na Ukrainie
c) na Litwie
d) w Polsce
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
b) odstąpił pokoje w mieszkaniu
c) upokorzył dyrektora szkoły
d) wydał matkę
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspansywną
b) ekspresywną
c) ekspresową
d) ekstradycyjną
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1905 roku
b) 1918 roku
c) 1917 roku
d) 1914 roku
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) w Prusach Wschodnich
b) na Ukrainie
c) we Włoszech
d) w Alpach
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Chłodek
b) folwark Leniec
c) folwark Odolany
d) folwark Nawłoć
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) pieniądze i kosztowności
b) polski paszport
c) walizkę
d) ważne dokumenty
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazowsze
b) Ukrainę
c) Małopolskę
d) Mazury
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1921
b) w grudniu 1921
c) w grudniu 1920
d) w styczniu 1920
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Azerbejdżanu
b) Armenii
c) Turkmenistanu
d) Kazachstanu
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu