Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Franciszkańskiej
b) Świętojerskiej
c) Miłej
d) Gęsiej
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Laura Kościeniecka
b) Ksiądz Anastazy
c) Wanda Okszyńska
d) Karolina Szarłatowiczówna
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Ukrainę
b) Małopolskę
c) Mazowsze
d) Mazury
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) na Litwie
b) w Polsce
c) w Rosji
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
b) wieś położona nieopodal Nawłoci
c) miejsce pochówku Seweryna Baryki
d) rodzinne miasto matki Cezarego
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) miał silny charakter
b) dziewczyna była mu obojetna
c) zniszczyła mu zycie
d) przywykł do cierpienia podczas wojny
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) bezosobowa
c) płynna
d) personalna
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Ormian
b) wszystkich sprzyjających Ormianom
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) Rosjan
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) wykładowcy
c) nauczyciela
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Tatarom
b) Ormianom
c) Cezaremu Baryce
d) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
Rozwiązanie


W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) u ekonoma Gruboszewskiego
b) w budynkach gospodarczych
c) w "Ariance"
d) u fornala Biernackiego
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja komiczno-sielankowa
b) konwencja patetyczno-moralizatorska
c) konwencja opisowo-oceniająca
d) konwencja moralizatorsko-pouczająca
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) dowolną interpretację zakończenia
b) tylko jedną interpretację zakończenia
c) pesymistyczną interpretację zakończenia
d) optymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Armenii
b) Turkmenistanu
c) Kazachstanu
d) Azerbejdżanu
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa równego
b) utworzenie społeczeństwa niezależnego
c) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
d) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) kolacji
b) podwieczorku
c) fortepianowego koncertu Wandy
d) tańca "kozaka"
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
b) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
c) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) Biblia
b) Kancjonał
c) pamiętnik z wojny 1831 roku
d) wspomnienia rodzinne
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) nie był związany z krajem
b) nie chciał utracić intratnego zajęcia
c) bał sie skandalu
d) groził mu sąd wojenny
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od socjalistycznego do komunistycznego
b) od kapitalistycznego do komunistycznego
c) od niewolniczego do komunistycznego
d) od kapitalistycznego do socjalistycznego
Rozwiązanie


Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) przed jej zamążpójściem
b) po jej zamążpójsciu
c) w dzieciństwie
d) po śmierci jej męża
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) arystokratą
b) chłopem
c) ziemianinem
d) księdzem
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) upokorzył dyrektora szkoły
b) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
c) wydał matkę
d) odstąpił pokoje w mieszkaniu
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Karol Marks i Fryderyk Engels
b) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
c) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
d) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był dowódcą korpusu piechoty
b) opuscił kraj
c) był oficerem armii polskiej
d) był korespondentem wojennym
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Siedlec
b) do Moskwy
c) do Charkowa
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na protezy dla ofiar wojny
b) by spłacić swoje długi
c) na wojenne sieroty
d) na odbudowę nawłockiego kościoła
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dąbrowska
b) Dębowska
c) Dębińska
d) Dąbkiewicz
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na fortepianie
b) gra na nerwach
c) gra na pianinie
d) gra na skrzypcach
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
b) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
c) ustalenie kształtu granic
d) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Antoni Lulek
b) Hipolit Wielosławski
c) Cezary Baryka
d) Szymon Gajowiec
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) profesor
b) korepetytor
c) urzędnik państwowy
d) lokaj
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) kaczką
b) kozą
c) perliczką
d) koniem Hipolita
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) patriotą polskim
b) komunistą
c) zwolennikiem rewolucji
d) propagatorem krwawej rewolty
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1918 roku
b) 1905 roku
c) 1917 roku
d) 1914 roku
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) garnitur
b) płaszcz
c) frak
d) smoking
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) aprobujący
b) negatywny
c) gloryfikujący
d) pozytywny
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Hipolit
b) Gruboszewski
c) Jędrek
d) Maciejunio
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) utrwalenia władzy Anglików
b) przejęcia władzy przez muzułmanów
c) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
d) wprowadzenia demokracji
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) miejscowa Rada Delegatów Robotników
b) Bakińska Rada Delegatów Robotników
c) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
d) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Konstancinie
b) w Warszawie
c) w Nawłoci
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) pracował w "Kurierze Warszawskim"
b) nie miał żadnego zajęcia
c) pracował w fabryce
d) wrócił na studia medyczne
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) opowieści biograficznej
b) reportażu
c) mitu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
b) w "Ariance"
c) nigdy nie okazału mu swych uczuć
d) podczas kolacji
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) w Baku
b) na terenie Polski
c) niedaleko przed granicą Polski
d) nie znamy miejsca jego spoczynku
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
b) w maszynowni
c) w ostatnim wagonie pod kożuchami
d) na dachu pociągu
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) zalecił jej to lekarz
b) odwiedziła chorą ciotkę
c) nie zdała do szóstej klasy
d) nudziła się podczas wakacji w mieście
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w grudniu 1921
b) w styczniu 1921
c) w grudniu 1920
d) w styczniu 1920
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) socjalną
b) rewolucyjną
c) ewolucyjna
d) burżuazyjną
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekstradycyjną
b) ekspresową
c) ekspresywną
d) ekspansywną
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) prawo
b) medycynę
c) filologię rosyjską
d) biologię
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Nawłoć
b) folwark Leniec
c) folwark Chłodek
d) folwark Odolany
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) była poliglotką
b) nie znała polskiego
c) nie mówiła po rosyjsku
d) biegle władała rosyjskim
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Ogrodzie Saskim
b) w Łazienkach
c) w Parku Praskim
d) w kawiarni
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Dzieje grzechu
b) Przedwiośnie
c) Wiatr od morza
d) Syzyfowe prace
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w lesie Rogacz
b) pod Warszawą
c) w Radzyminie
d) w Nawłoci
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) pożyczone od Hipolita
b) uzyskane ze sprzedaży fraka
c) zarobione w fabryce
d) pożyczone od Gajowca
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młodą sosnę
b) młody jałowiec
c) młody świerk
d) młody krzew róży
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) porywczością
b) uległością
c) opanowaniem
d) ugodowością
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak wielkiej idei i odwagi
b) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
c) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
d) brak integracji społeczeństwa
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) polski paszport
b) walizkę
c) pieniądze i kosztowności
d) ważne dokumenty
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie narzeczonego
b) nie zajęła zadnego stanowiska
c) zemdlała
d) stanęła po stronie kochanka
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Kielcach
b) w Ciekotach
c) w Psarach
d) w Owczarach
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) dawny przyjaciel Seweryna
b) konduktor
c) ksiądz
d) żołnierz
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) zamordowani przez Polaków
b) popełniając samobójstwo
c) "od bolszewików"
d) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Podlasia
b) Małopolski
c) Mazowsza
d) Ukrainy
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na judaizm
b) na anglikanizm
c) na kalwinizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) bezosobowa
b) personalna
c) płynna
d) odautorska
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) atak na polskie władze i burżuazję
b) krytyka proletariatu
c) nawoływanie do pojednania
d) wprowadzenie polskiej waluty
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) w Prusach Wschodnich
b) w Alpach
c) na Ukrainie
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) w sierpniu 1921 roku
b) we wrześniu1920 roku
c) w sierpniu 1920 roku
d) we wrześniu1921 roku
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Seweryna Baryki
b) dziadkiem Seweryna Baryki
c) pradziadkiem Cezarego Baryki
d) dziadkiem Cezarego Baryki
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Warszawę
b) II Rzeczpospolitą
c) Moskwę
d) Rosję
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Dostański
b) Baryka
c) Barwicki
d) Gajowiec
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu