Przedwiośnie | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Warszawie
b) w Nawłoci
c) w Konstancinie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) lokaj
c) korepetytor
d) profesor
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1918 roku
b) 1914 roku
c) 1917 roku
d) 1905 roku
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
b) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
c) utworzenie społeczeństwa równego
d) utworzenie społeczeństwa niezależnego
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) Kancjonał
b) Biblia
c) pamiętnik z wojny 1831 roku
d) wspomnienia rodzinne
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
b) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
c) ustalenie kształtu granic
d) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) pradziadkiem Cezarego Baryki
b) pradziadkiem Seweryna Baryki
c) dziadkiem Cezarego Baryki
d) dziadkiem Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Wanda Okszyńska
b) Laura Kościeniecka
c) Ksiądz Anastazy
d) Karolina Szarłatowiczówna
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) odwiedziła chorą ciotkę
b) zalecił jej to lekarz
c) nudziła się podczas wakacji w mieście
d) nie zdała do szóstej klasy
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w grudniu 1921
b) w styczniu 1921
c) w grudniu 1920
d) w styczniu 1920
Rozwiązanie


Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
c) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne miasto matki Cezarego
b) wieś położona nieopodal Nawłoci
c) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
d) miejsce pochówku Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak wielkiej idei i odwagi
b) brak integracji społeczeństwa
c) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
d) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Charkowa
b) do Moskwy
c) do Warszawy
d) do Siedlec
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) we wrześniu1920 roku
b) w sierpniu 1921 roku
c) we wrześniu1921 roku
d) w sierpniu 1920 roku
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w budynkach gospodarczych
b) u ekonoma Gruboszewskiego
c) u fornala Biernackiego
d) w "Ariance"
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) uległością
b) porywczością
c) ugodowością
d) opanowaniem
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
b) nigdy nie okazału mu swych uczuć
c) w "Ariance"
d) podczas kolacji
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) utrwalenia władzy Anglików
b) wprowadzenia demokracji
c) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
d) przejęcia władzy przez muzułmanów
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) wszystkich sprzyjających Ormianom
c) Rosjan
d) Ormian
Rozwiązanie


Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Ciekotach
b) w Owczarach
c) w Psarach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Tatarom
b) Ormianom
c) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
d) Cezaremu Baryce
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Chłodek
b) folwark Leniec
c) folwark Nawłoć
d) folwark Odolany
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) w Alpach
b) we Włoszech
c) w Prusach Wschodnich
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Łazienkach
b) w kawiarni
c) w Parku Praskim
d) w Ogrodzie Saskim
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) dziewczyna była mu obojetna
b) przywykł do cierpienia podczas wojny
c) miał silny charakter
d) zniszczyła mu zycie
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) kolacji
b) tańca "kozaka"
c) fortepianowego koncertu Wandy
d) podwieczorku
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Mazowsze
b) Ukrainę
c) Mazury
d) Małopolskę
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) w Baku
b) niedaleko przed granicą Polski
c) nie znamy miejsca jego spoczynku
d) na terenie Polski
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Hipolit
b) Gruboszewski
c) Maciejunio
d) Jędrek
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) pieniądze i kosztowności
b) ważne dokumenty
c) walizkę
d) polski paszport
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
b) popełniając samobójstwo
c) "od bolszewików"
d) zamordowani przez Polaków
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja komiczno-sielankowa
b) konwencja patetyczno-moralizatorska
c) konwencja moralizatorsko-pouczająca
d) konwencja opisowo-oceniająca
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) propagatorem krwawej rewolty
b) komunistą
c) patriotą polskim
d) zwolennikiem rewolucji
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody krzew róży
b) młody jałowiec
c) młodą sosnę
d) młody świerk
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) w dzieciństwie
b) przed jej zamążpójściem
c) po jej zamążpójsciu
d) po śmierci jej męża
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) nawoływanie do pojednania
b) atak na polskie władze i burżuazję
c) wprowadzenie polskiej waluty
d) krytyka proletariatu
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Miłej
b) Franciszkańskiej
c) Gęsiej
d) Świętojerskiej
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na anglikanizm
b) na judaizm
c) na kalwinizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) frak
b) smoking
c) garnitur
d) płaszcz
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na skrzypcach
b) gra na pianinie
c) gra na fortepianie
d) gra na nerwach
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był dowódcą korpusu piechoty
b) był korespondentem wojennym
c) opuscił kraj
d) był oficerem armii polskiej
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od kapitalistycznego do socjalistycznego
b) od kapitalistycznego do komunistycznego
c) od socjalistycznego do komunistycznego
d) od niewolniczego do komunistycznego
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Wiatr od morza
b) Syzyfowe prace
c) Dzieje grzechu
d) Przedwiośnie
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) nauczyciela
c) bibliotekarza
d) wykładowcy
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dąbkiewicz
b) Dębowska
c) Dębińska
d) Dąbrowska
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) pesymistyczną interpretację zakończenia
b) dowolną interpretację zakończenia
c) tylko jedną interpretację zakończenia
d) optymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Bakińska Rada Delegatów Robotników
b) miejscowa Rada Delegatów Robotników
c) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
d) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Moskwę
b) Warszawę
c) II Rzeczpospolitą
d) Rosję
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Armenii
b) Turkmenistanu
c) Kazachstanu
d) Azerbejdżanu
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) bezosobowa
b) odautorska
c) płynna
d) personalna
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) pożyczone od Hipolita
b) pożyczone od Gajowca
c) zarobione w fabryce
d) uzyskane ze sprzedaży fraka
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) nie chciał utracić intratnego zajęcia
b) bał sie skandalu
c) groził mu sąd wojenny
d) nie był związany z krajem
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) ewolucyjna
b) socjalną
c) burżuazyjną
d) rewolucyjną
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) aprobujący
b) pozytywny
c) gloryfikujący
d) negatywny
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
b) Karol Marks i Fryderyk Engels
c) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
d) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Barwicki
b) Dostański
c) Gajowiec
d) Baryka
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspresową
b) ekstradycyjną
c) ekspansywną
d) ekspresywną
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) płynna
b) personalna
c) bezosobowa
d) odautorska
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na protezy dla ofiar wojny
b) by spłacić swoje długi
c) na wojenne sieroty
d) na odbudowę nawłockiego kościoła
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w Nawłoci
b) w lesie Rogacz
c) pod Warszawą
d) w Radzyminie
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Szymon Gajowiec
b) Hipolit Wielosławski
c) Cezary Baryka
d) Antoni Lulek
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
b) wydał matkę
c) odstąpił pokoje w mieszkaniu
d) upokorzył dyrektora szkoły
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) pracował w "Kurierze Warszawskim"
b) wrócił na studia medyczne
c) pracował w fabryce
d) nie miał żadnego zajęcia
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) nie zajęła zadnego stanowiska
b) stanęła po stronie kochanka
c) zemdlała
d) stanęła po stronie narzeczonego
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) dawny przyjaciel Seweryna
b) konduktor
c) ksiądz
d) żołnierz
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) mitu
c) opowieści biograficznej
d) reportażu
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) arystokratą
b) ziemianinem
c) księdzem
d) chłopem
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) nie mówiła po rosyjsku
b) nie znała polskiego
c) była poliglotką
d) biegle władała rosyjskim
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) perliczką
b) kozą
c) koniem Hipolita
d) kaczką
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Ukrainy
b) Małopolski
c) Podlasia
d) Mazowsza
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) filologię rosyjską
b) biologię
c) prawo
d) medycynę
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w ostatnim wagonie pod kożuchami
b) w maszynowni
c) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
d) na dachu pociągu
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) na Ukrainie
b) w Polsce
c) na Litwie
d) w Rosji
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Cezarego Baryki • Baryka - charakterystyka • Przedwiośnie Żeromskiego • Żeromski Przedwiośnie • streszczenie Przedwiośnia • Przedwiośnie Żeromski • Stefan Żeromski • Przedwiośnie geneza • Przedwiośnie czas i miejsce akcji • Rewolucja w Przedwiośniu • Przedwiośnie plan wydarzeń • Interpretacja tytułu przedwiośnie • Opracowanie przedwiośnia • cytaty Przedwiośnie • Narracja w Przedwiośniu